ထိုင္းႏိုင္ငံ စီးပြားျဖစ္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ပရဟိတ

ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံးရပ္တည္ႏိုင္ဖုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတက္ၾကစုိ႔ (ပရဟိတ)
--------------------------------------------------------------------------------
အခုသင္တန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ သင္တန္းေၾကးရယ္လုိ႔သတ္မွတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ အားလုံးလည္း သင္ယူႏုိင္ေအာင္နဲ႔ သင္ယူျပီးရင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏုိင္ဖုိ႔အထိ ရည္ရြယ္ျပီးေတာ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါးနဲ႔တုိင္ပင္ျပီးလုပ္လုိက္တာပါ။ အဲ့ေတာ့ ယခု သင္တန္းျပီးသြားရင္ ဆိုင္တစ္ဆုိင္ကုိ ကုိယ္ပုိင္ဖြင့္ႏုိင္တဲ့အထိ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ကုိ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ သိယုံပဲ သိေနလုိ႔မရသလုိ။ တစ္ခုတည္းကုိပဲ နားလည္ထားလုိ႔မရပါဘူး။ အေျခခံသေဘာတရားေတြကုိ အားလုံးနားလည္ထားျပီး ေလ့လာတတ္ကၽြမ္းထားမွ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ကုိ ဖြင့္ႏုိင္မွာပါ။ အခု သင္တန္းကုိ အဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕ ခြဲထားပါတယ္။ တစ္ဖြဲ႕က ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာမွကုိ မသိထားတဲ့ အဖြဲ႔အတြက္ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းနဲ႔။ အေျခခံအဆင့္ကုိ နားလည္တတ္ကၽြမ္းထားျပီးသားအဖြဲ႕ ဆုိျပီး ၂ ဖြဲ႕ခြဲထားပါတယ္။ ပထမအဖြဲ႕က မနက္ပုိင္း နဲ႔ ဒုတိယ အဖြဲ႕က ညေနပုိင္းဆုိျပီး ခြဲေပးထားပါတယ္။ သင္ေပးမယ့္ အခန္းကလည္း အဲကြန္းရွိတဲ့ အခန္းက်ယ္ျဖစ္သလုိ ကြန္ပ်ဴတာ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းမ်ားအစုံျဖင့္ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ မိမိရဲ႕ဘ၀ကုိ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ခ်င္သည့္ ျမန္မာညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွစ္မမ်ားအားလုံး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးပါ။ အခန္းက လူ 50 ေလာက္ပဲ ဆန္႔မွာမုိ႔ လူအေယာက္ေရ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အားလုံးသိေစခ်င္တာ တစ္ခုကေတာ့ အခု သင္မယ့္သင္တန္းဟာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္တစ္ခု အေနနဲ႔ သင္ေပးမယ့္ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ အေပ်ာ္တမ္းသင္တန္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ တကယ္ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္သည့္ ဆုိင္ဖြင့္ခ်င္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အသက္ေမြးလုိသည့္ သူမ်ားသာ ဆက္သြယ္ေပးေစလုိပါတယ္။ သင္ေပးမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးသည္ ဆုိင္တစ္ဆုိင္ဖြင့္ရာတြင္ သိထားရမည့္ အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ားအားလုံးကုိ လက္ေတြ႕ခ်ျပ သင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းေဟာင္းတပည့္မ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ဒုတိယအဖြဲ႕မွာ စာရင္းေပးစရာမလုိပဲ လာေရာက္တက္လုိ႔ရပါျပီ။ သင္တန္းေဟာင္းတပည့္ 27 ေယာက္ရွိပါတယ္။

အေျခခံအဖြဲ႕
-------------
၄င္းအဖြဲ႕အား မနက္ (8း00) နာရီကေန ေန႔လည္ (12း00)နာရီအထိ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
၁။    ၄င္းအဖြဲ႕ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လုံးစတင္၀ယ္ယူသည့္အခါ ေရြးခ်ယ္တတ္ႏုိင္ေစဖုိ႔နဲ႔ ၀ယ္ယူျပီး ကုိယ္တုိင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ လည္းေကာင္း၊
၂။    O/S နဲ႔ ပါတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ Windows O/S (xp,vista,7,8,10) စသည္တုိ႔ကုိ တင္နည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊
၃။    O/S ရွိျပီးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစရန္ Cpanel နဲ႔ ပါတ္သက္သည္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊
၄။    installing ႏွင့္ပါတ္သက္သည္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊
၅။    Virus ကာကြယ္ပုံ နည္းစနစ္ႏွင့္ Cracking ႏွင့္ ပါသက္သည့္ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ virus သတ္နည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း၊
၆။    Intenet လုံျခံဳေရးႏွင့္ပါတ္သက္သည္ မ်ားအားလည္းေကာင္း၊
၇။    Facebook & Email အသုံးျပဳသူမ်ား မိမိ၏ အေကာင့္အား အလြယ္တကူ မယူႏုိင္ေစရန္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသင့္သည့္ အသိပညာမ်ားအားလည္းေကာင္း၊
၈။    search Engine ၏ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ မိမိလုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အင္တာနက္မွ ရွာေဖြသည့္ နည္းစနစ္မ်ားအားလည္းေကာင္း
၉။    Storage server မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကုိင္တြယ္ပုံ နည္းစနစ္မ်ား စသည့္မ်ားစြာေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားကုိ ခ်ျပရွင္းလင္း သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံတတ္ကၽြမ္းျပီးသူအဆင့္ (Pro)

--------------------------------
  1. Laptop  & Desktop မ်ားအား ကုိယ္တုိင္ ျပဳျပင္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္ေစရန္ Hardware ႏွင့္ပါတ္သက္သည္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေပးျခင္းအားလည္းေကာင္း
  2. စာစီစာရုိက္ႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး မသိမျဖစ္သိရမည့္ program ျဖစ္ျပီး တတ္ကၽြမ္းထားဖုိ႔လုိအပ္သည့္ Adobe Indesign အသုံးျပဳနည္း အေသးစိတ္အားလည္းေကာင္း
  3. ဓါတ္ပုံျပဳျပင္သည့္အခါ မသိမျဖစ္ သိထား တတ္ကၽြမ္းထားရမည့္ Adobe Photoshop CS6 အသုံးျပဳနည္းႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ template ဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲနည္းအား လည္းေကာင္း
  4. animation ျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း resolution ျမင့္သည့္ ပုံမ်ားရရွိႏုိင္ေစရန္၊ ဖိတ္စာဒီဇိုင္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ မသိမျဖစ္ သိထားရမည့္ adobe Illustrator အသုံးျပဳနည္း အားလည္းေကာင္း
  5. Accounting ႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး စာရင္းအင္းပညာရပ္ကုိ တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ တတ္ကၽြမ္းထားရမည့္ Microsoft Excel အား အသုံးျပဳနည္း အေသးစိတ္အားလည္းေကာင္း၊
  6. Video တည္းျဖတ္ရာတြင္ မရွိမျဖစ္ တတ္ကၽြမ္းထားရမည့္ Adobe Premiere CS6 အသုံးျပဳနည္းမွသည္ DVD အေခြ ထုတ္တဲ့အဆင့္အထိ အားလည္းေကာင္း၊ ၄င္း course ထဲတြင္ နာမည္ႀကီး video တည္းျဖတ္သည့္ program ျဖစ္ေသာ Edius ကုိပါ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
  7. Run box ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ shortcut မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳနည္း အေသးစိတ္အားလည္းေကာင္း
  8. Linux O/S ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အသုံးျပဳနည္းမ်ားအားလည္းေကာင္း
  9. အေပ်ာ္တမ္း wifi လႊင့္နည္းမွသည္ စီးပြားျဖစ္ wifi လႊင့္နည္းအထိ အသုံးျပဳ ကုိင္တြယ္နည္းအားလည္းေကာင္း စသည့္ မ်ားစြာေသာ အသိပညာအတတ္ပညာမ်ားကုိ သင္ၾကားျပသေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းစတင္လက္ခံမည့္ အခ်ိန္ ။    (10 May 2015) တနဂၤေႏြေန႔
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း ။    0947463414 (viber - 0947463414) ကုိညီေနမင္း (နည္းပညာ)
စာရင္းလာေပးရမည့္ ေနရာ ။    ဖိကစင္ 62/4 ႏွင့္ 62/3 ၾကားရွိ အျမင့္ဆုံး ကြန္ဒို တိုက္ခန္း (ထုိင္းႏုိင္ငံ)။ ဖိကစင္ Lotus ႀကီးနား၊ ကြန္ဒိုသည္ security card ျဖင့္ ဖြင့္ရသည့္အတြက္ အေပၚထပ္မွ က်ေနာ္တုိ႔အေနျဖင့္ လာႀကိဳေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မလာတတ္သည့္ သူမ်ားလည္း ဖုန္းဆက္ ေမးလုိ႔ရပါတယ္။ ျမိဳ႕ထဲတြင္ျဖစ္သည့္အျပင္ အားလုံးႏွင့္နီးသည့္ေနရာ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လာရတာ အဆင္ေျပမည္ထင္ပါတယ္။ ကားဂိတ္ႏွင့္လည္း နီးပါတယ္။ အေသးစိတ္ သိလုိသည့္သူမ်ား ေမးျမန္းဆက္သြယ္ႏုိင္ပါတယ္။
comments

ဖုန္းထဲမွာ Video Edit & Create ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မယ္-VivaVideo Pro: Video Editor v4.1.5 Apk

Android ဖုန္းကိုင္းေဆာင္ထားတယ္ေဘာ္ဒါေတြအတြက္မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ video ေလးေတြကိုအေကာင္းဆံုး တည္းၿဖတ္ေပးႏိူင္မယ့္ VivaVideo Pro: Video Editor  v3.7.1apk ဗားရွမ္သစ္ေလးကိုတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။video ေတြကိုမိမိလိုသလိုအလြယ္တကူတည္းၿဖတ္ႏိူင္ၿပီး မိမိၾကိဳက္တဲ့ video ေတြထဲက မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အခန္းေလးေတြကို ဓာတ္ပံုေတြအၿဖစ္နဲ႕ပါထုတ္ႏိူင္ၿပီး video ေတြကိုလဲ mp3 သီခ်င္းေတြၿဖစ္တဲ့ audio ေတြအၿဖစ္သို႕ေၿပာင္းထုတ္ႏိူင္ပါေသးတယ္ ။ ရီစရာဟာသ Video ေလးအျဖစ္လည္း ဓါတ္ပံုမ်ား Video မ်ားကိုဖန္တီးေပးႏိုင္ပါေသးတယ္။ မိမိၾကိဳက္တဲ့ effect လွလွေလးေတြနဲ႕အလန္းစားေလး ၿပင္ႏိူင္သလို  subtitles အေနနဲ႕စာတန္းေလးေတြပါထည့္ထိုးႏိူင္ပါတယ္ ဒါ့အၿပင္ဓာတ္ပံုေတြသီခ်င္းေတြနဲ႕ ဖန္တီးယူႏိူင္သလိုလိုင္းထဲကိုလဲတခါတည္းရွယ္ႏိူင္ပါတယ္ ။ Feature အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ေအာက္မွာေရးျပထားပါတယ္ဗ်ာ။ Application ေလးရဲ႕ပံုစံကိုၾကည့္ႏိုင္ဖို႕ Screen ေတြ ကိုေအာက္မွရိုက္ျပထားပါတယ္ဗ်ာ။ဒီေကာင္ေလး၏ဖုိင္းဆိုဒ္ေလးကေတာ့33.7MB ျဖစ္ျပီး Android OS 2.3.3 အထက္ရွိဖုန္းမ်ားသံုးႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။
Download Here 

comments

♪ မျမင္ေစခ်င္တဲ့ဓါတ္ပံုေတြဗီဒီယိုေတြကိုဖြက္ထားေပးမယ့္ - Gallery Vault-Hide Video&Photo PRO v2.2.0 Apk ♫

Cover art
လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေတြမ်ားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ Gallery Vault-Hide Video&Photo PRO ဆိုတဲ့ Application ေလးတစ္ခုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ သူ႕ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ Gallery ထဲမွာရွိတဲ့ Photo ေတြ Video ေတြကို သူမ်ားေတြမျမင္နိုင္ေအာင္ ဖြက္ထားေပးနိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေဘာ္ဒါေတြရွိတက္ ပါတယ္။ 18+ Video ေတြကို ဖုန္းထဲမွာ Save ထားတက္ၾကတယ္။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္လည္း အခု Application နဲ႕ အဆင္ေျပတာေပါ့ဗ်ာ။ ကိုယ့္ရဲ႕ေကာင္မေလးနဲ႕ရိုက္ထားတဲ့ပံုေတြ ကိုလည္း သူမ်ားေတြမျမင္ေစခ်င္ရင္ လည္း အခု Application ေလးနဲ႕ဖြက္ထားနိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္လိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ သံုးနိုင္လည္းဆိုတာသေဘာေပါက္ေလာက္ျပီလို႕ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။ Password အေနနဲ႕ကေတာ့ Pattern Lock , Pin Lock အစရွိသျဖင့္မိမိသေဘာက်သလိုထားနိုင္ပါတယ္။ Android OS 2.3 ႏွင့္အထက္ဖုန္းမ်ား မွာအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ဗ်ာ။

The magic of Gallery Vault:
-- Support moving your encrypted files to SD card to save your device storage for All devices, include Android 4.4(KitKat), Android 5.0(Lollipop).
-- Be INVISIBLE except for you
-- Integrated with Private Web Browser and support downloading all images in web page with just one tap.
-- Import your private PICTURES and VIDEOS from the phone gallery by Sharing in batches
-- Directly take and hide photos and videos in Gallery Vault
-- The hidden media files are kept encrypted
-- The perfect media browser design, providing the smooth zoom and slide experience
-- Support recover files after the re-installation
-- Shake your phone to close Gallery Vault in a hurryGallery Vault-Hide Video&Photo - screenshot     Gallery Vault-Hide Video&Photo - screenshot

Gallery Vault-Hide Video&Photo - screenshot     Gallery Vault-Hide Video&Photo - screenshot

Gallery Vault-Hide Video&Photo - screenshot     Gallery Vault-Hide Video&Photo - screenshot

Gallery Vault-Hide Video&Photo - screenshot  **  Step-1.ေအာက္က Download Button ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ

**  Step-2. "5sec". ေလာက္ေစာင္႕ေပးပါ။

**  Step-3. "  << SKIP AD >>   ".ကိုႏွိပ္ေပးပါ။

**  Step-4. Download Link က်လာပါလိမ္႕မယ္။

**  အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။

   Download

comments

Hola Free Vpn Apk v 1.7.603 APKဒီ​ေန႔ထြက္​(updated)

Android ဖုန္း Tablet ကိုင္ေဆာင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ အရမ္းကိုလန္တဲ့ Application တစ္ခုကိုတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီေကာင္းေလးကေတာ့ပိတ္ထားတဲ့ Website ေတြ ဒီ Application နဲ႔ေက်ာ္ျဖတ္သန္းဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္တဲ့ကူညီးေပးတတ္ေသာ Hola free Vpn Application ေလးျဖစ္ပါတယ္။ပိတ္​ပင္​ထားတဲ့ဆိုဒ္​​ေတြကို​ေက်ာ္​ၿပီးဝင္​တဲ့အခါမွာလည္​ း၊browser ကိုလွ်င္​ျမန္​သြက္​လက္​စြာ
နဲ႔ဝင္​​ေရာက္​ႏိုင္​​ေအာင္​ support လုပ္​​ေပးႏိုင္​တာကို​ေတြ႕ရပါတယ္​။unblock လုပ္​ထားတဲ့ဆိုဒ္​​ေတြကို၊​ေက်ာ္​ဖို႔အတြက္​နဲ႔၊browser လွ်င္​ျမန္​စြာဝင္​​ေရာက္​ႏိုင္​ဖို႔အတြက္​​ application ​ေကာင္​း​ေလးတစ္​ခုပဲျဖစ္​ပါတယ္​။ဒါ့အျပင္​ pingerတို႔၊text nowတို႔၊text plusတို္႔၊upptalk ​စတဲ့​ေဆာ့ဖ္​ဝဲမ်ားမွာအ​ေကာင္​့န္​​ေဖာက္​ဖို႔မွာvpn​ေက်ာ္​ဖို႔ရန္​အတြက္​ လည္​းအသံုးျပဳႏိုင္​မွာျဖစ္​ပါတယ္​။ဒီapkကိုအသံုးျပဳဖို႔အတြက္​မိမိဖုန္​ းမွာroot access ရ႐ွိၿပီးသားျဖစ္​ဖို္႔လိုပါမယ္​။

Download Here 
comments

ရုပ္သံလိုင္း ၂၃ လုိင္းႏွင့္ FM လုိင္း ၅ လုိင္း ကို အင္တာနက္မလိုပဲ ဖမ္းႏုိင္ေသာ Android TV Tuner (65,000 Kyats)
 
 
 
အင္တာနက္ လုံးဝမလိုပါ
ဆင္းကတ္ရွိစရာမလိုပါ
 

http://www.mebonlinestore.com/electronic?product_id=53
Android Version 4.1 ႏွင့္အထက္ ရွိၿပီး OTG(USB Host Mode) support လုပ္ေသာ Android ဖုန္းမ်ားႏွင့္ Tablet မ်ားတြင္ တပ္ ၍ အသုံးျပဳ ႏုိင္သည့္ Android TV Tuner အား ျပည္လမ္းေတာ္ဝင္စင္တာ ရွိ MEB Store တြင္ ဝယ္ယူရ ရွိႏုိင္ပါသည္။
 

DVB-T ႏွင့္ DVB-T2 စနစ္ အသုံးျပဳ ၍ ထုတ္လႊင့္လွ်က္ ရွိေသာ အခမဲ့ ရုပ္ သံလုိင္းမ်ားအား ဖမ္းယူႏုိင္ပါသည္။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ အစီအစဥ္လာေနပါကလည္း ဖုန္းတြင္ Record လုပ္ယူထားႏုိင္ပါသည္။ EPG Guide support ေပးသသည့္ ရုပ္သံလုိင္းဆုိပါကလည္း EPG (Electronic Program Guide) စနစ္ ပါရွိပါသည့္အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္အစီအစဥ္ လာမည္ဆုိတာကုိ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
 

ဖမ္းယူရရွိႏုိင္ေသာ လုိင္းမ်ားမွာ
 

MWD Shopping
MWD Music
Series
Variety
Movies
MWD
Documentary
Thazin FM
MRTV
MRTV Entertainment
MITV
HLUTTAW
NRC
FARMER
Readers
MRTV Sport
MRTV-4
Channel 7
5 PLUS
MNTV
Channel 9
Myanma Radio
Upper Tineyin
Lower Tineyin
Maharbawdi
Mandalay FM
 
 
လုိင္းဖမ္းယူမႈ အားနည္းသည့္ေနရာမ်ားအတြက္လည္း Outdoor Antenna အေသးေလး ပါရွိပါသည္။
ေစ်းႏႈန္းမွာ ၆၅၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး MEB Store အခန္းအမွတ္ ၄၀၃၂၊ တတိယထပ္၊ ေတာ္ဝင္စင္တာ၊ ျပည္လမ္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္း ၀၉၄၅၀၀၅၇၆၈၁၊ ၀၁၈၆၀၀၀၇၂ တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
 

comments

Samsung မွ Galaxy Tab A မၾကာခင္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မည္ကိုရီးယားနည္းပညာ ကုမၸဏီ ႀကီး Samsung မွ Tab A အမည္႐ွိ Tablet အမ်ိးအစားကိုထုတ္လုပ္မည္ဟုေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး အရြယ္အစားႏွစ္မ်ိဳးထုတ္မည္ျဖစ္သည္။
8 " အရြယ္ ႏွင့္ 9.7 " ေမာ္ဒယ္ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး 1024×768 resolution မ်က္ႏွာျပင္ အရည္အေသြး ႐ွိၿပီး 8" ကို $230ႏွင့္ ေရာင္းခ်ႏူိင္ၿပီး 9"အရြယ္ကို $300 ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
CPU အေနျဖင့္ quad core 1.2GHz Cortex-A53 chip Snapdragon 410ကို 2GB RAMျဖင့္လည္ပတ္ထား ၿပီး16GB storage မွုလမွတ္ဥာဏ္ပာဝင္မည္ျဖစ္ျပီးmicroSD card slotလည္းထပ္မံအသံုးျပဳႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။


ဘက္ထရီအေနျဖင့္ 8"ကို 4200mAh ျဖင့္ ၎ 9"ကို6000mAhျဖင့္ ၂ မ်ိဳးခြဲထုတ္မည္ျဖစ္သည္။ကင္မရာမွာ မ်က္ႏွာျပင္အေနျဖင့္ 2MP ႏွင့္ ေက်ာဘက္ကို 5MP ျဖင့္ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္၍ မႈရင္း Android 5.0 Lollipop ရ႐ွိမည္ျဖစ္သည္။
 
Credit ;Phone News Up To Date

comments

Samsung Note 5 ကို မၾကာခင္ မိတ္ဆက္ဖြယ္ရွိကမာၻ ့အႀကီးဆုံးမိုဘိုင္ း ကုမၸဏီ ႀကီး Samsung မွ ၂၀၁၅ ဂ်ာမဏီႏူိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕မွာျပဳလုပ္မည့္ IFA ကမာၻ လူသံုးကုန္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္း မ်ားျပပြဲ တြင္ Note 5ကိုမိတ္ဆက္ေပးဖြယ္႐ွိသည္။ ယခုထြက္ေပၚလာေသာ Note 5 မွာယခင္ထြက္ခဲ့ဘူးေသာ Note Series မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားလ်က္႐ွိၿပီး ဖုန္းတစ္ခုလံုးကို ဖန္ သတၳဳ မ်ားျဖင့္ သာျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က Samsung ဖုန္းမ်ားမွာ Plasticကိုအမ်ားဆံုးသံုးခဲ့ျခင္းျဖင့္ေဝဖန္မႈမ်ား႐ွ္ိခဲ့သည္ကိုေ႐ွာင္လြဲလို၍ Premium Metal ျဖင့္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ 


 

Note 5 ကို ၅.၉ လက္မအရြယ္ Super Amoled Display ကိုသံုးမည္ျဖစ္ၿပီး 4K (3840 x 2160) 786ppi Resolution ျဖင့္ထုတ္မည္ျဖစ္၍႐ုပ္ထြက္အလြန္ေကာင္းမြန္မည္မွာမလြဲေပ။
Snapdragon 815 Octa-core ကိုစတင္သံုးစြဲဖြယ္႐ွိၿပီး RAM 4GB ျဖင့္ သာပြဲထြက္လာဖြယ္႐ွိကာ 64 GB ႏွင့္ 128 GB ႏွစ္မ်ိဳးထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး MicroSD 256GB ထိထပ္မံတိုးျမင့္အသံုးျပဳႏူိင္မည္ျဖစ္သည္။ 16 MP Main Camera ႏွင့္ Font Facing Camera 8MP ျဖစ္ၿပီး Android 5.1 Lollipop စတင္မည္ျဖစ္သည္။ဘက္ထရီ 4100mAh ကိုတပ္ဆင္မည္ျဖစ္ၿပီး price US $ 650 ခန္႔ျဖစ္ဖြယ္႐ွိသည္။


 


Credit ;Phone News Up To Date
comments

Smart Phone အသံုးျပဳသူမ်ားသိထားသင့္သည့္ အခ်က္ (၅) ခ်က္

 
၁။ Smart Phone တစ္လံုး၏ကင္မရာမ်ားကိုယခုအခါသူ႔ထက္ငါအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားျဖင့္ Megapixels မ်ားျမင့္၍ထုတ္လုပ္ၾကသည္ကိုေတြ ့လာရသည္ Megapixels မ်ားျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ပံု ေကာင္းမ်ားရ႐ွိႏူိင္သည္ဟုေသာအယူအဆျဖင့္ pixel ျမင့္ဖုန္းမ်ားဝယ္ယူၾကသည္။Megapixels သည္ ဓာတ္ပံု အရြယ္အစားအႏုစိတ္ကိုသာအဓိကထားသျဖင့္Pixel မ်ားေလပံုSizeကိုခ်ဲၿပီးဓာတ္ပံုထုတ္ႏူိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပံု ၏အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ရန္မွာမႈ အာ႐ုံခံ Sensor မ်ားႏွင့္ တိက်ျပတ္သားေစရန္ Aperture size တို႔ကသာပိုမိုအေရးပါသည္။
၂။Smart phone မ်ားတြင္ယေန႔ Core မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏူိင္စြမ္းမ်ားက္ိုျမႇင့္တင္ေပးရာ လက္႐ွိ Octa coreသည္ Core 8လံုးအလုပ္လုပ္ေသာ CPU အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Core အေရအတြက္ထက္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ မွအရည္အေသြးေကာင္မြန္ပါက core အေရအတြက္ႏွင့္မဆိုင္ေၾကာင္းကို Mediatak မွထုတ္လုပ္ေသာ Octa core CPU မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ႏူိင္မႈမွာ Snapdragon မွထုတ္ေသာ ထိပ္တန္းအဆင့္ Quad core မ်ားကိုမေက်ာ္ႏူိင္ျခင္းျဖင့္တြက္ခ်က္ႏူိင္သည္။
၃။ Smart Phone မ်ားကိုယေန႔တြင္ပိုမိုအသံုျပဳႏူိင္ရန္ ဘက္ထရီ သိုေလွာင္ စြမ္းမ်ားကိုတိုး၍ထုတ္လာခဲ့သည္ သိုေသာ္ Asus ၏ Zenfone 2၏3000mAh battery မွာတႀကိမ္အားသြင္းၿပီး standby mode ထားပါ က ၁၂ နာရီ ခန္႔ျဖင့္စြမ္းအင္ကုန္သြားၿပီး Micromax Smart Phone Company ထုတ္ Yu Yureka အမ်ိဳးအစားမွာ 2500 mAh battery သိုေလွာင္ စြမ္း႐ွိၿပီး ၃၆ နာရီမွာကုန္ဆံုးသျဖင့္ ဘက္ထရီ Capicity ႏွင့္ မဆိုင္ပဲ Screen size,Core,Ramမ်ားႏွင့္လည္းဆိုင္သည္။
၄။ Smart phone မ်ားတြင္ Auto Brightness အလိုအေလ်ာက္အလင္းျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ Bluetooth ဖြင့္ထားျခင္း၊Live Wallpaper အသံုးျပဳပါက Battery သက္တမ္းကိုထိခိုက္ေစၿပီး ယင္းတို႔ကိုပိတ္ထားၿပီး အသံုးျပဳပါက ပိုမိုၾကာ႐ွည္စြာအသံုးျပဳႏိုင္မည္ကိုေတြ ့ ရမည္ျဖစ္ၿပီး အားသြင္းလ်က္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းသည္ ဖုန္းကိုမ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။
၅။ သံလိုက္ဓာတ္သည္ သင့္ဖုန္း မွတ္ဥာဏ္ကိုပ်က္စီးေစေသာေၾကာင့္ ဖုန္းမ်ားကို Magnetic Wave ႐ွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ Magnetic မ်ားႏွင့္ေဝးေသာေနရာမွာထားသင့္သည္။


 
 
 
 
Credit : Phone News Up To Date
 
 
 
 
comments