ရွမ္းကိုးမီး(ျမန္မာအြန္လိုင္းဖဲဂိမ္း) ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ ေဆာ့ေနၾကတာေတြ႕လို႕ မသိသူမ်ားလည္း
ေဆာ့ရေအာင္ ျပန္ရွယ္လိုက္တယ္ facebook game ေလးျဖစ္တဲ႕အတြက္
facebook က ေန join ေဆာ့ရမွာပါ ေဆာ့ခ်င္ရင္ေတာ့


မွာသြားေဆာ့ေနာ္

0 comments:

Post a Comment