ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း (ရုပ္/သံ)ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း

၁၈-၄-၂ဝ၁၆
0 comments:

Post a Comment