ေဖ႔ဘုတ္ကုိ Theme ကာလာစုံ အသုံးျပဳႏုိင္မယ္႔ Swipe for Facebook Pro v2.1.1 Apk




Facebook အေဟာင္းကို ထုပ္စရာမလိုပဲ အေကာက္ေနာက္တစ္ေကာက္နဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္ေဆာ့ဝဲ့
Swipe for Facebook Pro v2.1.1 Apk ေလးပါဗ်ာ။ဆာ့ဝဲ့ ညႇာဖက္အျခမ္းမွာ အေပၚကိုနည္းနည္းဆြဲတက္ရင္ Theme ဆိုတာႏိုက္ပါၿပီရင္ အေရာင္ကိုႏွစ္သက္ရာယူလိုရပါတယ္။
 မိမိတစ္ဦးထဲသာသံုးမယ္ဆိုရင္ညႇာဖက္ Settingကိုႏိုက္ ၃ေၾကာင္ေျမာက္မွာ Security Lock အမွတ္ျခစ္လိုက္ နံပတ္၄လံုးမိမိႏွစ္သက္ထည့္လိုရပါတယ္ look & Feel
ႏိုက္ပါၿပီရင္ iphone ပံုစံလား Computerပံုစံလားႀကိဳက္တာယူလိုရတယ္။
စမ္းသပ္အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ နမူနာအေနနဲ႕ေအာက္မွာ Screen Shoot ေတြရိုက္ျပထားပါတယ္ ။
Android OS Version 2.3 ႏွင့္အထက္႐ွိထားတဲ့ဖုန္းေတြေပၚမွာ Installလုပ္၍အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Screen Shoot



Download From Here 


Download From Here 


0 comments:

Post a Comment