ျမန္မာကီးဘုတ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ကာ အားလုံးကုိ အသုံးျပဳႏုိင္မယ္႕ TouchPal Cute Emoji Keyboard v5.8.1.4 Apk

Android Keyboard  ခ်စ္သူမ်ား အတြက္ ျမန္မာကီးဘုတ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ကာ ကီးဘုတ္အားလုံးကုိ ခုတင္ေပးလုိက္တဲ႕ TouchPal ေလးႏွင္႔ လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ပါျပီ။ ဒီ ကီးဘုတ္ေလးဆုိရင္ျဖင္႔ စာလုံး အေရာင္ေတြကုိ လြယ္ကူစြာ ေျပာင္းလွယ္ေပးႏုိင္ျခင္း.။ Copy, cut, paste တုိကုိ လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း။ over 1000 အထိ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း စေသာ အမ်ားၾကီးေသာ လုပ္ေဆာင္မူေတြႏွင္႔ အေကာင္းဆုံးေသာ Android Keyboard   တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
စမ္းသပ္အသံုးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ နမူနာအေနနဲ႕ေအာက္မွာ Screen Shoot ေတြရိုက္ျပထားပါတယ္ ။
Android OS Version 2.3 ႏွင့္အထက္႐ွိထားတဲ့ဖုန္းေတြေပၚမွာ Installလုပ္၍အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Screen Shoot
Download From Here 


Download From Here 


0 comments:

Post a Comment