နံပါတ္ အလွမ်ား ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ လက္၀ယ္ ရရွိႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရး. (2 ခါ မရႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး)

အခ်ိန္ 3 မိနစ္ေလာက္ပဲ ေပးပီး ဖတ္ေစခ်င္တယ္. (2မိနစ္ဆိုလည္းျဖစ္တယ္) 
ကဲကဲ ရန္ကုန္က လူေတြ ေရာ နယ္ကလူေတြပါ
MPT , Telenor , Ooredoo နံပါတ္အလွေတြ
ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္နဲ႕ လက္၀ယ္ ရရွိႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးေလး ေရာက္ရွိလာပါပီဗ်ာ..


အခြင့္အေရးကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ရန္ကုန္တုိင္း ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊
FMI Cityတြင္ က်င္းပမယ့္ Number Gallery (ကိုေအာင္ညီ+မေဆြ) ရဲ႕
ဆုိင္ဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ ႕ျပင္ပတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ နံပါတ္အလွ .
နံပါတ္အပူး မ်ားအား ေစ်းႏႈန္းထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ပီး
ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္..  (တကယ္တန္တဲ့ ေရာင္းခ်မႈမ်ိဳးပါ).
ေစ်းႏႈန္းေတြ ကေတာ့..

အမွတ္စဥ္ (၁)
NO 1 to 41 နံပါတ္မ်ား တစ္လုံး၏ ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းႏုံး ( ၃၅၀၀၀၀ က်ပ္ )  
1 - 777999992 
2 - 777999991
3 - 777555556
4 - 777555558
5 - 777555559
6 - 777666669
7 - 777666660
8 - 777555559 
9 - 777555550
10 - 777722226
11 - 777722223
12 - 777722220
13 - 777733338
14 - 777733336
15 - 777733335
16 - 777733334
17 - 777733330
18 - 777777223
19 - 777777228
20 - 777777330
21 - 777777334
22 - 777777336
23 - 777777338
24 - 777777660
25 - 777777881
26 - 777777993
27 - 777999996
28 - 777888883
29 - 777888882
30 - 777766662
31 - 777766661
32 - 777766665
33 - 777766663
34 - 777766669
35 - 777766668
36 - 777766660
37 - 777777838
38 - 777733331
39 - 777733332
40 - 777722221
41 - 777722225


တို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္. ႀကိဳက္ရာ တစ္လုံးကို (350000) ပါ..
Present အေနနဲ႕ ( Vanity ၁၅၇၅၀၀ က်ပ္တန္ နံပါတ္အလွတစ္လံုးလက္ေဆာင္ရ ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္)

- အမွတ္စဥ္ ( ၂ )
NO 1 to 32 နံပါတ္မ်ား တစ္လုံး၏ ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းႏုံး ( ၃၀၀၀၀၀ က်ပ္ )  

1 - 777766664
2 - 777777661
3 - 777777662
4 - 777777663
5 - 777777664
6 - 777777665
7 - 777777552
8 - 777777335
9 - 777777332
10 - 777777331
11 - 777777226
12 - 777777225
13 - 777777224
14 - 777777115
15 - 777777114
16 - 777777113
17 - 777777006
18 - 777777003
19 - 777777002
20 - 777777939
21 - 777777929
22 - 777777383
23 - 777777828
24 - 777777818
25 - 777777686
26 - 777777393
27 - 777722224
28 - 776677667
29 - 778877887
30 - 779977997
31 - 777577757
32 - 777677767


တို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ၿကိဳက္ရာ တစ္လုံးကို (300000) ပါ..
Present အေနနဲ႕ (Vanity ၁၅၇၅၀၀ က်ပ္တန္ သို႔မဟုတ္ ၅၂၅၀၀ က်ပ္တန္ 
နံပါတ္အလွတစ္လံုးလက္ေဆာင္ရ ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္)

အမွတ္စဥ္ (3)
NO 1 to 15  နံပါတ္မ်ား တစ္လုံး၏ ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းႏုံး ( ၂၅၀၀၀၀ က်ပ္ )  

1 - 777777930
2 - 777777920
3 - 777777940
4 - 777777279
5 - 777777379
6 - 771177117
7 - 775000500
8 - 776000600
9 - 778000800
10 - 777777460
11 - 777777490
12 - 777777540
13 - 777777430
14 - 777777410
15 - 777777140


တို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ၿကိဳက္ရာ တစ္လုံးကို (250000) ပါ..
Present အေနနဲ႕ (Vanity ၁၅၇၅၀၀ က်ပ္တန္ သို႔မဟုတ္ ၅၂၅၀၀ က်ပ္တန္ နံပါတ္အလွတစ္လံုးလက္ေဆာင္ရ ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္)

- အမွတ္စဥ္ ( ၄ )
NO 1 to 50 နံပါတ္မ်ား တစ္လုံး၏ ေရာင္းခ်မည့္ ေစ်းႏုံး ( ၁၅၀၀၀၀ က်ပ္ )  

1 - 777777903
2 - 777777905
3 - 777777956
4 - 777777945
5 - 777777934
6 - 777777923
7 - 777777912
8 - 777777958
9 - 777777936
10 - 777777915
11 - 777777916
12 - 777777926
13 - 777777932
14 - 777777935
15 - 777777943
16 - 777777951
17 - 777777953
18 - 777777954
19 - 777777962
20 - 777777963
21 - 777777961
22 - 777777965
23 - 777777981
24 - 777777982
25 - 777777985
26 - 777777986
27 - 777777839
28 - 777777389
29 - 777777819
30 - 777777829
31 - 777777952
32 - 777777924
33 - 777777931
34 - 777777946
35 - 777777861
36 - 777777831
37 - 777777836
38 - 777777386
39 - 777777681
40 - 777777186
41 - 777777036
42 - 777777063
43 - 777777698
44 - 777777398
45 - 777777056
46 - 777777019
47 - 777777039
48 - 777777059
49 - 777777069
50 - 777766600 + 777799955


တို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ၿကိဳက္ရာ တစ္လုံးကို (150000) ပါ..
Present အေနနဲ႕ (Vanity ၅၂၅၀၀ က်ပ္တန္ နံပါတ္အလွတစ္လံုးလက္ေဆာင္ရ ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္)

မွတ္ခ်က္။ ျပခန္းဖြင့္ပြဲေန႔၊ ျပခန္းတြင္၊ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားအား ဦးစားေပးေရာင္းခ်ပါမည္။

အေသးစိတ္ စုံစမ္းသိရွိလိုပါက . ကုိေအာင္ညီ (Number Gallery ျပခန္း) 09788222222 သို႕
ဆက္သြယ္ေမးျမန္စုံစမ္းႏုိင္ပါတယ္..

‌Number Gallery ( နံပါတ္ျပခန္း )
- ျပခန္းဖြင့္မည့္ေန႔ ( ၂၂.၅.၂၀၁၆ )
-ျပခန္းတည္ေနရာ ( H 20 အထက္ပေဒသာပင္လမ္းမ၊ FMI City )

0 comments:

Post a Comment