ဒိုးဆက္ ဂိမ္း [29.4 MB] [apk]

Simple dominoes
ဖုန္းထဲမွာတင္ဒိုးဆက္စကားႏိုင္မယ့္ ဂိမ္းရယူရန္ေအာက္က Download ကိုႏွိပ္ပါ Download အတန္းၿပည့္ၿပီးသြားလွ်င္ My File သို႔မဟုတ္ Filemanager ထဲက Download ဖိုင္မွာသြားရွာၿပီး install ျပဳလုပ္ပါ
-
Download Simple dominoes Android free game.
-
-

0 comments:

Post a Comment