ျမန္မာတီဗီြလိုင္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားတီဗီြလိုင္းေပါင္းမ်ားပါရွိတဲ့ Android Application


ျမန္မာတီဗီြလိုင္းမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားတီဗီြလိုင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဖုန္းထဲမွာ လိုင္းအနည္းငယ္နဲ႔ ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့ Android Application ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Android Application ကို install လုပ္ျပီးတာနဲ႔ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ တီဗီြလိုင္းကို လြယ္ကူစြာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဖုန္းထဲက လိုင္းမ်ားကို ၾကည့္လိုသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ လင့္ခ္ေလးမွာ ေဒါင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment