ကေလးဆရာ၀န္ Game

Kids Doctor Game - free app icon
-
ကေလးေတြကို ကုသုေပးရမယ့္ ဂိမ္းပါ  ဂိမ္းရယူရန္ေအာက္က Download ကိုႏွိပ္ပါ Download အတန္းၿပည့္ၿပီးသြားလွ်င္ My File သို႔မဟုတ္ Filemanager ထဲက Download ဖိုင္မွာသြားရွာၿပီး install ျပဳလုပ္ပါ
-Kids Doctor Game - free app poster Kids Doctor Game - free app apk screenshot Kids Doctor Game - free app apk screenshot
-
-

0 comments:

Post a Comment