♪ “Whats App ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား” ♫


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ ေခတ္စားလာကတည္းကIM (Instant Messaging) ကိုအလြန္လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေခတ္ထဲသို႔ ၀င္လာသည့္အခါ IM ကိုပို၍ပင္ လူႀကိဳက္မ်ားလာပါေသးသည္။ Viber၊ Wechat၊ Beetalk၊ Line ၊ WhatsAppတို႔မွာအသံုးအမ်ားဆံုးIM စာရင္း၀င္ သည္။ WhatsAppမွ Facebook က ၀ယ္ယူၿပီး ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ေပးထားသျဖင့္ ပရိသတ္အားေကာင္းသည္။ ယင္းApp ကိုယခုအခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳသူသန္းတစ္ေထာင္ရွိသည္။ ဤမွ် လူသံုးမ်ားရျခင္းမွာ WhatsApp တြင္ ေကာင္းကြက္မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေကာင္းကြက္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေနသည္။ လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ ၀ွက္၀ွက္ရွိေနေသာ WhatsApp၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ကြၽန္မတို႔ၾကည့္ၾက ပါမည္။

<WhatsAppျဖင့္ေပးပို႔ေသာmessage မ်ားကိုတစ္ဖက္လူဖတ္ ၍ ၿပီးမၿပီး သိႏိုင္သည္>
WhatsApp ျဖင့္ message မ်ားေပးပို႔သည့္အခါ ယင္းတို႔၏ေဘးတြင္ Symbol တစ္ခုခုတြဲ၍ ေပးပါသည္။ ထိုSymbol ကိုၾကည့္၍ delivery status ကိုသိႏိုင္သည္။ မိမိေပးပို႔ေသာmessage ၏ ေဘးတြင္ အမွန္ျခစ္တစ္ခုကို ေတြ႕ရပါကယင္းသည္ Server ရွိရာသို႔ ေအာင္ျမင္စြာေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း ေျပာပါ သည္။ Message ၏ ေဘးတြင္ မီးခိုးေရာင္အမွန္ျခစ္ႏွစ္ခုကိုေတြ႕ပါက အဆိုပါ Message သည္ တစ္ဖက္လူ၏ ဖုန္းအတြင္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိ သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္းဆိုလိုပါသည္။ အျပာေရာင္ အမွန္ျခစ္ေလးႏွစ္ခု ကိုmessage ၏ ေဘးတြင္ေတြ႕ရပါကယင္းmessage ကိုတစ္ဖက္လူက လက္ခံ ဖတ္႐ႈၿပီးသြားေၾကာင္းသိရပါသည္။ Message တစ္ခုေပၚတြင္ ၾကာၾကာဖိထားလိုက္ၿပီးေနာက္ (information) တြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္ပါက WhatsAppသည္ ယင္းmessage တစ္ဖက္သို႔ အေရာက္ပို႔၍ ၿပီးမၿပီး၊ တစ္ဖက္လူကဖတ္၍ၿပီးမၿပီးဆိုေသာသတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ျပသ ေပးပါမည္။

<WhatsAppတြင္ Privacy ကိုကာကြယ္ႏိုင္သည္>
အျခားတစ္ဖက္မွ ေပးပို႔လာေသာmessage တို႔အားမိမိဖတ္႐ႈေၾကာင္း တစ္ဖက္လူမသိေစလိုပါကမိမိ messageဖတ္႐ႈေၾကာင္းတစ္ဖက္လူအားအသိေပးေသာoption ကိုပိတ္ထားႏုိင္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ WhatsApp ၏ setting menu သို႔ ၀င္ရပါမည္။ ယင္းေနာက္ Account and Privacy ကိုေရြးပါမည္။ ယင္းေနာက္ Read receipts ေဘးတြင္ရွိေသာ ေလးေထာင့္ကြက္ထဲမွ အမွန္ျခစ္ကို ျဖဳတ္ပါမည္။ တစ္ခုသတိျပဳရမည္မွာ ယင္းOption အားပိတ္ထားပါကတစ္ဖက္မွ ပို႔လာေသာmessage မ်ားအား မိမိဖတ္ေၾကာင္းတစ္ဖက္လူမသိႏိုင္သလိုမိမိေပးပို႔ေသာmessage မ်ားအား တစ္ဖက္လူဖတ္မဖတ္ကိုမိမိမသိႏိုင္ပါ။ယင္းsetting menu မွေန၍ပင္ မိမိ၏ personal information အားမည္သူ႕ကိုသာ ၾကည့္ခြင့္ျပဳမည္ကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ႏိုင္ပါမည္။ Personal information ဟုဆိုရာတြင္ profile picture ၊ status ႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးမည္သည့္အခ်ိန္ထိမိမိရွိခဲ့သည္ စေသာ အခ်က္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ Last seen option တြင္ Nobody ကိုေရြးခ်ယ္ ေပးထား ပါကအြန္လိုင္းတြင္ မိမိရွိေနခဲ့ေသာအခ်ိန္ကိုတစ္ဖက္လူက သိႏိုင္ မည္မဟုတ္သလိုတစ္ဖက္လူ အြန္လိုင္းတြင္ ေနာက္ဆံုးရွိခဲ့ေသာအခ်ိန္ကို မိမိကသိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

<Group Chat တြင္ အသံေဖ်ာက္ထားႏိုင္သည္>
WhatsApp ထဲတြင္၀င္၍ group chat လုပ္တိုင္းအေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရ ပါသလား။ Chatting အတြင္းအသံေဖ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသို႔ အသံ ေဖ်ာက္ရန္အတြက္ မိမိအားအေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာChat ကိုဖြင့္ပါ။ ယင္းေနာက္ အေပၚညာဘက္ေထာင့္တြင္ ေတြ႕ရသည့္ အစက္သံုးစက္ေနရာ တြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Mute ကိုေရြးပါ။ ယင္းChat Section ကို ရွစ္နာရီ၊ တစ္ပတ္မွ တစ္ႏွစ္အထိအသံပိတ္ႏိုင္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။ Show notifications ေနရာတြင္ရွိေသာအမွန္ျခစ္ကို ျဖဳတ္ေပးပါ။ မိမိ၏ notification drawer တြင္ လာေပၚေသာnotification မ်ားရပ္တန္႔သြားပါမည္။အကယ္၍ စိတ္ေျပာင္းသြားခဲ့လွ်င္ menu button ကိုထပ္မံေရြးခ်ယ္ၿပီးunmute ကို ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ေပး႐ံုသာရွိပါသည္။

ထို႔ျပင္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ေယာက္ႏွင့္ ကြက္၍ ျပဳလုပ္ေသာConversation တို႔ကိုလည္းmute လုပ္ႏိုင္ သည္။ ထိုကိစၥအတြက္ ဆက္စပ္ရာConversation တစ္ခုကိုဖြင့္ပါ။ Menu button တြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ view contact ေရြးပါ။ Mute ကိုon ေပးပါ။ အထက္တြင္ ေျပာခဲ့သလိုmute option မ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုေရြးေပး ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ok တြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။ မိမိႏွင့္ Chat လုပ္သူတစ္ေယာက္ သည္ အၿမဲျပႆနာရွာသူျဖစ္ပါကထိုသူႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ကိုအၿပီးတိုင္ block လုပ္ႏိုင္သည္။ ယင္းကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ Chat menu button တြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ More ကိုေရြးပါ။ ၿပီးလွ်င္ Block ထပ္ေရြးပါ။ ယင္းလူထံမွ message ႏွင့္ Call မ်ားကိုထပ္မံရရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း WhatsAppက သတိေပးလာလွ်င္ OK ကိုႏွိပ္ပါ။

<မိမိ၏ Location ကိုအျခားသူမ်ားႏွင့္ share ႏွိင္သည္>
မိမိေကာင္းစြာအကြၽမ္းမ၀င္ေသာ အရပ္ေဒသတြင္ တျခားလူတစ္ေယာက္ ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ႀကိဳးစားသည္ျဖစ္အံ့။ လက္ရွိမိမိေရာက္ေနေသာ ေနရာကိုရည္ညႊန္းခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ညႊန္းဆိုၿပီးတစ္ဖက္လူသေဘာ ေပါက္လာေအာင္ ေျပာရျခင္းသည္အလြန္ခက္ခဲေၾကာင္းေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ ယင္းအခက္အခဲကိုေျပလည္ေစမည္မွာWhatsApp၏ Location sharing feature ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါလုပ္ထားလွ်င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္လုပ္စရာ မလိုေအာင္ WhatsAppက ေဆာင္ေပးထားပါသည္။ Chat တစ္ခုအတြင္း မိမိ၏ Location အားshare မည္ဆိုပါကpaperclip ion ေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ ေခါက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ Location ကိုေရြးပါ။ ယင္းေနာက္ send your current location ကိုထပ္ေရြးပါ။ တစ္ဖက္လူကမိမိ၏ Location ကိုလက္ခံရရွိသည့္ အခါ ယင္းကိုGoogle Map ေပၚတြင္ျပရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ မိမိထံေရာက္ရွိ ေစမည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုရရွိပါမည္။

<Wi-fiေပၚမွေန၍ အခမဲ့ voice call မ်ားေခၚဆိုႏိုင္သည္>
မိုဘိုင္းဖုန္းတစ္လံုးေပၚမွေန၍ အင္တာနက္ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ သည္မွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံရပ္ျခားေရာက္လွ်င္ လက္ရွိဖုန္းကိုသံုးရန္ roaming fee ေပးရပါမည္။ ယင္းအတြက္ ေစ်းႏႈန္းအလြန္ႀကီးသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္တာနက္ကိုအဓိကအားျဖင့္ ေစ်းသက္သာေသာWi-fiေပၚမွတစ္ဆင့္ သံုးသည္ျဖစ္ရာWi-fiအင္တာနက္ခ်ိတ္ၿပီးVOIP ဖုန္းသံုးႏိုင္ လွ်င္ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္သက္သာသြားပါမည္။

အင္တာနက္ေပၚမွေန၍ အျခားသူထံVOIP ဖုန္းေခၚဆိုလိုလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ရာChat Session တစ္ခုခု ကိုေရြး၍ အေပၚဘက္နားတြင္ ေတြ႕ရေသာphone button ေနရာတြင္ တစ္ခ်က္ေခါက္ဖို႔ လိုပါမည္။မိမိဆက္သြယ္ေျပာၾကားမည့္သူထံ ယခင္က message တစ္စံုတစ္ရာမပို႔ဘူးလွ်င္ Contacts tab ကိုႏွိပ္ၿပီးထိုသူကို ဦးစြာ ရွာရန္ လိုပါသည္။ Voice call တစ္ႀကိမ္ေခၚဖူးသြားၿပီဆိုလွ်င္ Call tab ကို ႏွိပ္ၿပီးCall tab ကိုၾကည့္ႏိုင္သည္။ မိမိေခၚဖူးေသာသူထံေနာက္ထပ္ voice call ေခၚႏိုင္ပါသည္။

အင္တာနက္ဖုန္းသံုးသျဖင့္ ကုန္သြားေသာdataပမာဏ ကိုေလွ်ာ့လိုလွ်င္ အစက္သံုးစက္ပံုျဖင့္ ျပထားေသာ menu ေနရာကို ႏွိပ္ရ ပါမည္။ ယင္းေနာက္ setting ႏွင့္ data usage ကိုဆက္တိုက္ႏွိပ္သြားရပါ မည္။ ယင္းေနာက္ low data usage ေဘးရွိအကြက္တြင္ အမွန္ျခစ္ေပၚ ေအာင္ လုပ္ေပးရပါမည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment