ျမန္မာ့က်ပ္ေငြ အာရွထိပ္တန္းေငြေၾကးျဖစ္လာ


 ေနျပည္ေတာ္႐ွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တစ္ခုအတြင္းမွ ေငြစကၠဴထုပ္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-မဇၩိမ)ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အထီးက်န္ခဲ့ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံျဖစ္လာသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံသုံး က်ပ္ေငြသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာရွ၏ ထိပ္တန္းေငြေၾကးတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။


၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးပြင့္လင္းသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာရျခင္း၏ ေစ့ေဆာ္မႈျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက ႏိုင္ငံသုံးေငြေၾကးကို ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ခြင့္ျပဳခဲ့ခ်ိန္မွစကာ ႏွစ္စဥ္ ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေနရာမွ တန္ဖိုးတက္လာသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း တရားဝင္႐ုပ္သိမ္းသြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံအတြက္ ပိုမိုလမ္းပြင့္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ေစ်းခိုင္ေနကာ ေနာက္ထပ္အတက္ရိပ္တြင္လည္း ရွိေနသည္။


General Electric ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ Andrew Lee က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့မႈက မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္ျခင္းက သက္ေသထူပါေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေငြတန္ဖိုးခုိင္ျခင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနသည့္ စီးပြားေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာအသုံးျပဳရသည့္ အစိုးရ၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့က်ေစကာ ကုန္စည္တင္သြင္းမႈတြင္လည္း ေစ်းခ်ိဳသာေစသည္။


"က်ပ္ေငြတန္ဖိုးတက္တာက စီးပြားေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေၾကာင္းအရာပါ။ အစိုးရသစ္အေပၚမွာလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေဆာက္အအုံေတြ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ ေတာ္ေတာ္ေလး လိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာလည္း ကၽြန္ေတာ္ အသိပါပဲ။"ဟု Lee က ေျပာခဲ့သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရသစ္အေပၚ အေကာင္းျမင္ထားသည့္ ယုံၾကည္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ျမန္မာစီးပြားေရးက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ပိုမိုျမန္ဆန္လိမ့္မည္ဟု အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကလည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေနေသာ စြမ္းအင္က႑၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ႏွင့္ နည္းပညာစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ စတင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီလည္းျဖစ္သည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၈ ဘီလီယံ တိုးတက္လာကာ ၉ ဒသမ ၄၈ ဘီလီယံရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 
သတင္း: မဇၩိမ
 
 

0 comments:

Post a Comment