♪ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မူလုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းေခၚယူမႈပံုမွန္ထက္ျမင့္တက္ ♫

work.com.mm

ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မူဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားမွ၀န္ထမ္းေခၚယူမွဳျမင့္တက္ လာ ေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး၀က္ဘ္ဆိုဒ္
work.com.mm မွသတင္းထုတ္ျပန္သည္။၄င္း၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွလစဥ္အလုပ္အကိုင္စစ္တမ္းကိုထုတ္ျပန္ေပးလ်က္ရွိရာတြင္
ေမလ စစ္တမ္းအရဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ၀န္
ေဆာင္မူလုပ္ငန္း၊ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ီေရးတို႔မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ယင္းကဲ့သို႔ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ၀န္ထမ္းေခၚယူျမင့္တက္လာရျခင္းမွာျမန္မာနိုင္ငံ၏ဆက္သြယ္ေရး က႑ဖြံံျဖိဳးတိုးတက္လာရန္အတြက္နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊အစီအစဥ္သစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕လာသည့္အျပင္၊ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားခ်ဲ့ထြင္လာသည့္အတြက္ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
work.com.mm ကသံုးသပ္ထားသည္။ျပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္းတြင္
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားအေနျဖင့္ Onlineတြင္
သာမကOffLineအလုပ္အကိုင္ျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍
၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူခဲ့မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ မႏၱေလးျမိဳတြင္ ေမလအတြင္းက
work.com.mm မွျပဳလုပ္ခဲ့ေသာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
သီးသန့္အလုပ္အကိုင္ျပပြဲစာရင္းအရဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းၾကိးမ်ားအေနျဖင့္
အရာင္း၊နည္းပညာနွင့္စားသံုးသူအေထာက္အကူျပဳ( Customer
support)လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
၀န္ထမ္းေခၚယူမႈရာနွင့္ခ်ီ၍ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ယခုလဇြန္လအတြင္း
တြင္လည္း၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္အရ
၄င္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး၀က္ဘ္ဆိုဒ္မွMPTနွင့္ပူးေပါင္း၍လည္းဆက္
သြယ္ေရးသီးသန့္အလုပ္အကိုင္ျပပြဲတခုကို
က်င္းပျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ေမလအတြင္းေခၚယူမူအမ်ားဆုံးအလုပ္အကိုင္မ်ားမွာ-အေရာင္းကၽြမ္းက်င္ ၊
စာရင္းကိုင္/ဘဏၰာေရး ႏွင့္မားကတ္တင္း တို႔ကအမ်ားဆုံးျဖစ္ျပီး
အလုပ္ေလ်ာက္ထားသူမ်ားဘက္မွ အေလ်ာက္ထားဆုံးအလုပ္ အကိုင္မ်ားမွာ
အိုင္တီ၊စာရင္းကိုင္ႏွင့္မာကတ္တင္း
တို႔ကလည္းအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။၀န္ထမ္းေခၚယူ
မွဳအမ်ားဆုံးလုပ္ငန္းျကီးမ်ားမွာ
ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း၊ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ခ်ီေရး၊
သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားကအမ်ား
ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အလုပ္ရွာေဖြမွဳ က်ား၊မ အခ်ိဳးအစားစစ္တမ္းအရ
အမ်ိဳးသားဦးေရးမွာ 57% ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ 43% ျဖစ္ေျကာင္း
သိရသည္။ေမလအတြင္း ရန္ကုန္၊မႏၱေလးႏွင့္ေနျပည္ေတာ္၊ ပုဂံ ႏွင့္
မေကြးျမိဳ႕တို႔ဘက္မွ ၀န္ထမ္းေခၚယူမွဳမ်ားခဲ့ေျကာင္းစစ္တမ္းကေဖာ္ျပေနသည္။။
အဆိုပါစစ္တမ္းကို အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ား ႏွင့္ဘြဲ ့ျကိဳ၊ဘြဲ ့ရျပီးစလူငယ္
မ်ားအတြက္ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေစ်းကြက္အေျခအေနကို သုံးသပ္ေလ့လာ
ျပီးမိမိ၏ပညာေရးေနာက္ခံ၊ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအသက္ေမြး၀မ္းေျကာင္းမ်ား
ကိုေရြးခ်ယ္ေလ်ာက္ထား ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍လစဥ္ ထုတ္ျပန္ေပးလွ်က္ရွိေျကာင္း
work.com.mm မွျပန္ျကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး မန္ေနဂ်ာ
မဇင္မာသက္မြန္ကေျပာသည္။<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment