၉၉,၉၀၀ က်ပ္တန္ ဟန္းဆက္သစ္ တယ္လီေနာ စတင္မိတ္ဆက္၉၉,၉၀၀ က်ပ္တန္ ဟန္းဆက္တစ္မ်ိဳးကို Telenor မွ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္သည္။
T600M အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ၁၈ လ အာမခံ ပါရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ဟန္းဆက္ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ Telenor သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ 1GB ေဒတာအခမဲ့ သုံးစြဲခြင့္ႏွင့္ Capture အတြက္ unlimited data သုံးစြဲခြင့္မ်ားကုိ (၃ လ အထိ) ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

T600M သည္ 3G Android အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး ဆင္းကတ္ႏွစ္ခု အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ကင္မရာမွာ 8 Mpx ရွိၿပီး အေရွ႕ကင္မရာမွာ 5Mpx ရွိသည့္ touch-screen အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၀ မီလီမီတာ ပါးလႊာေၾကာင္း သိရသည္။

ကင္မရာႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ LED flash အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး အေရွ႕ကင္မရာသည္ Selfie ပုံမ်ား ႐ိုက္ရန္အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေရႊေရာင္ႏွင့္ အမည္းေရာင္ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ၆ လက္မ က်ယ္ၿပီး 1GB RAM ရွိေၾကာင္း၊ Data မ်ားကုိ 8GB အထိ သိမ္းဆည္းႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္ထရီစြမ္းရည္မွာ 2580mAh ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit Internetjournal
သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

1 comments:

telenort600m rootေဖာက္မရလို႕ပါနည္းေလးမ်ားေပးပါ

Post a Comment