ေရပိုက္ဆက္ ဥာဏ္စမ္း Game 12.5MB


ဂိမ္းရယူရန္ေအာက္က Download ကိုႏွိပ္ပါ Skip ad ကိုႏွိပ္ပါ  >  Download အတန္းၿပည့္ၿပီးသြားလွ်င္ My File သို႔မဟုတ္ Filemanager ထဲက Download ဖိုင္မွာသြားရွာၿပီး install ျပဳလုပ္ပါ
-0 comments:

Post a Comment