ဆယ္တန္း ေက်ာင္းသား/သူ ညီ/ညီမေလးမ်ားအတြက္ Grade 11 English သင္ေထာက္ကူျပဳ Applicationဆယ္တန္း ေက်ာင္းသား/သူ  ညီ/ညီမေလးမ်ားအတြက္ Grade 11 English သင္ေထာက္ကူျပဳ Application ေလး တခုပါ။

ဆယ္တန္း Eng ကို Native Speaker တစ္ေယာက္ ရြတ္ျပ ေျပာျပတဲ့ English အသံထြက္
မ်ားကို မိမိတို႔ Android ဖုန္းေတြေပၚကတဆင့္ နားေထာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။0 comments:

Post a Comment