ျမန္မာ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ား အသက္သြင္းထားသည္ Legends of Galaxy ဒစ္ဂ်စ္တယ္ Campaign အစီအစဥ္ကို Samsung Myanmar ျပဳလုပ္


နာမည္ေက်ာ္ျမန္မာကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ား ပါဝင္သည့္ “Legends of Galaxy” ဟု အမည္ရေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အစီအစဥ္အား Samsung Myanmar မွ မိတ္ဆက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။
“Legends of Galaxy” တြင္ နာမည္ေက်ာ္ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တြတ္ပီ၊ ေမာင္ေမာင္ဇာ၊ ဦးကပ္စီး၊ ေမာင္တီထြင္ႏွင့္ သမိန္ေပါသြပ္တို႔ ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔၏ ယေန႔ေခတ္ ေန႔စဥ္ဘဝကို စမတ္ဖုန္းမ်ားနွင့္ မည္သို႔မည္ပံု အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ၾကသည္ဟူေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။


“ဇာတ္ေကာင္ေတြကို သရုပ္ေဖာ္တဲ့ ကာတြန္းဆရာေတြနဲ႔ မူပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူေတြဆီက ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္ေတြကို ဒီေန႔ေခတ္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအသက္သြင္းၿပီး ဒီအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထားတာပါ။” ဟု Samsung Myanmar ၏ Head of Marketing ျဖစ္သူ Richard See က ေျပာၾကားသည္။


ပံုရိပ္မ်ား၊ ဗြီဒီယိုဖိုင္မ်ား၊ GIF ဖို္င္မ်ားျဖင့္ အဆိုပါ နာမည္ေက်ာ္ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို အသက္သြင္းထားျပီး Samsung Mobile Myanmar ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာနွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသည့္www.galaxymyanmar.com တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနိုင္မည္ျဖစ္သည္။


“Legends of Galaxy” အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကာတြန္းဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို www.galaxymyanmar.com တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။Ref: InternetJournal0 comments:

Post a Comment