နည္းပညာမူပိုင္ခြင့္ ၁၅၀၀ ကို Microsoft ထံမွ Xiaomi ဝယ္ယူ
ေျခာက္ႏွစ္သက္တမ္းရိွသည့္ တ႐ုတ္စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ Xiaomi သည္ Microsoft ထံမွ နည္းပညာမူပိုင္ခြင့္ ၁၅၀၀ ကို ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးမွ ေၾကညာခဲ့သည့္ သေဘာတူညီမႈသစ္တစ္ရပ္အရ Microsoft Office productivity suite ႏွင့္ Skype တို႔ကို Xiaomi ၏ Android အေျခခံ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ tablet မ်ားတြင္ preinstall အေနျဖင့္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္သည္။


အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေမလ ၃၁ ရက္က ေၾကညာခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္အရ ႀကိဳးမဲ့စနစ္ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ ဗီဒီယို၊ cloud နည္းပညာမ်ားအျပင္ မာလ္တီမီဒီယာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားကို Xiaomi ထံသို႔ သယ္ေဆာင္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Microsoft ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။


“ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ Xiaomi နဲ႔ Microsoft တို႔က ဉာဏဆိုင္ရာမူပိုင္ခြင့္အတြက္ အရမ္းကိုအေလးထားတယ္ဆိုတာကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ နည္းပညာနယ္ပယ္ထဲမွာ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့ ဆိုးရြားတဲ့အေလ့အထေတြကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့မူပိုင္ခြင့္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုခဲ့သည္။


သေဘာတူညီခ်က္အရ Microsoft Office ႏွင့္ Skype ကို Xiaomi ၏ Android စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ tablet မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုဘိုင္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ မိုဘိုင္းထုတ္ကုန္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Mi 5, Mi Max, Mi 4s, Redmi Note 3 ႏွင့္ Redmi 3 အပါအဝင္ Xiaomi Android ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook ႏွင့္ Skype application မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Xiaomi မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ေထာက္ပံ့မႈသည္ ထုတ္ကုန္၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတို႔အေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားမည္ျဖစ္သည္။


ကုမၸဏီႏွစ္ခု၏ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ Xiaomi Mi Pad ေပၚ၌ Windows 10 အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ Xiaomi ၏ Mi Cloud ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ Microsoft Azure ကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
ေအာင္ျမင့္ျမတ္(Myanmar Youths)
0 comments:

Post a Comment