Mobile Knowledge ႏွင့္ဇာတ္လမ္းေလး(ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါ)


...တစ္ခါက မုိးေတြရႊာေနစဥ္ အိမ္ေလးတစ္အိမ္မွာေပါ့... အဘိုးနဲ႕ေျမးေလးရွိတယ္တဲ႕...

အဘေရ...
ေဟ...
အဘက စာေတြဖတ္ထားေတာ့သမီးတစ္ခုေလာက္ေမးမလို႕ ...
ေျပာေလေျမးရဲ႕
ဖုန္းနဲ႕ပတ္သတ္တာေလးပါ...
ေအးအဘသိသေလာက္ Knowledge ေလးေတြေျပာျပမယ္...

ဖုန္းေတြမွာ CPU,RAM,Hardisk(Memory Chip),LCD Display,Camera,Touch and other chip,other component ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕တည္ေဆာက္ထားတယ္ေလ

CPU(central processing Unit)
CPU က တြက္ခ်က္မူအားလံုးကို ေဆာင္ရႊက္ေပးပါတယ္ သူ႕ပံုစံကေတာ့ ေလးေထာင့္ညီညီႏွင့္ အႀကီးဆံုး ICျဖစ္ပါတယ္...န္းေပါငး္မ်ားစြာၿဖင္႔ၿပဳလုပ္ထားၿပီး motherboard (သို႔) circuit board ေပၚတြင
္ တိုက္ရိုက္တပ္ဆင္အသံုးၿပဳရသည္႔အၾကီးမားဆံုးေသာ Chip တစ္ခုပင္ၿဖစ္ပါတယ္။ CPU ရဲ႕ performance ကို Clock speed နဲ႕တိုင္းပါတယ္ Clock speed ကို MHZ နဲ႕ဆံုးျဖတ္ပါတယ္...ဥပမာ-60Khzဆိုရင္
 တစ္စကၠန္႔မွာ တြက္ခ်က္မႈေပါင္း(၆)သန္းခန္႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿခငး္ပင္ၿဖစ္ပါတယ္။ software တစ္ခုကို install လုပ္ၿခင္းသည္ series of instruction မ်ားပါဝင္ေသာ program code မ်ားႏွင္႔
ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ file မ်ားကို storage memory ေပၚတြင္ သုိေလွာင္သိမး္ဆည္းထားၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါတယ္။
 အလားတူပင္ image မ်ား document မ်ားအစရွိေသာ data မ်ားသည္လညး္ storage  မ်ားေပၚတြင္သိမး္ဆညး္ထားပါတယ္။ Program ကို run တဲ႕အခါမွာေသာ္လညး္ေကာငး္
 data မ်ား storage device ထဲမွေနၿပီး RAM (Random Access Memory) ေပၚသို႔ copy ကူးယူလိုက္ပါတယ္။ ထုိ RAM မွတစ္ဆင္႔ data မ်ားကို Bus မ်ားမွတစ္ဆင္႔ ယူငင္အသံုးၿပဳၿပီး
CPU မွစတင္ process လုပ္ပါလိမ္႔မယ္။ အလားတူပင္ process လုပ္ၿပံီးသြားေသာ data မ်ားကို CPU မွ RAM ေပၚသို႔ RAM မွ storage device (Hard Disk) ေပၚသို႔အဆင္႔ဆင္႔ၿပန္ေရးရပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႕ data ေတြကုိ memory ေပၚခဏတင္ထားၿပီး CPU မွ process လုပ္ကာ အသံုးၿပဳသူက save လိုက္တာနဲ႕တစ္ၿပိဳင္နက္ Memory storage ထဲကိုၿပန္သိမး္ေပးပါတယ္။

RAM(Random Access Memory)

CPU ကလတ္တေလ အသံုးျပဳေနတဲ႕ data  ေတြကိုခဏသိုေလွာင္ေပးတဲ႕ ေနရာပါ ဖုန္းေတြဟန္းတယ္ဆိုတာ RAM ေပၚတိုက္ရုိက္သက္ေရာက္ပါတယ္ RAM ပမာဏနည္းရင္ အလုပ္လုပ္ဖုိ႕ေနရာ
နည္းပါးလို႕ ၀င္ရာထြက္ရာသြားရာမွာက်ဥ္းၾကတ္လို႕ စက္ကဟန္းဟန္းသြားတာပါ ဖုန္းပါ၀ါပိတ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ clean လုပ္တဲ႕ software လုပ္တာေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ RAm ေပၚတြင္ Run ထားေသာ
data မ်ားဆိုတဲ႕ app software မ်ား ေပ်ာက္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္ ထို႕ေၾကာင့္စက္ေလးသြားပါလ်င္ပါ၀ါပိတ္ျခင္းျဖစ္ေစ clean လုပ္ျခင္းျဖစ္ေစျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္


LCD(Liquid-crystal display)

LCD ဆိုတာ ျမင္ကြင္းပိုင္းဆိုင္ရာျမင္ႏုိင္ေအာင္ ပံုေဖၚေပးေသာပစြည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္ lcd သည္ အမ်ိဴအစားမ်ားစြာရွိျပီးထိုအမ်ိဴးအစားေပၚမူတည္ျပီးေစ်းႏူန္းလည္းကြာျခားမူရွိပါတယ္
TFT LCD

TFT ဆိုတာဟာ Thin Flim Transistor နည္းပညာကို အတိုေကာက္ ေခၚဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ TFT LCD ေတြကို မ်ားေသာအားျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြရဲ႕ Display အျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့ ရွိပါတယ္။
 TFTLCD ေတြဟာ အေစာ ပိုင္း မ်ဳိးဆက္ LCD Display ေတြနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အရည္အေသြး အလြန္ေကာင္းတဲ့ ပံုရိပ္ေတြနဲ႔ Resolution ျမင့္ တဲ့ ပံုရိပ္ေတြ ကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါ တယ္။
ဒါေပမယ့္ ျမင္ကြင္း႐ႈေထာင့္ဟာ က်ဥ္းလြန္းၿပီး ေနေရာင္နဲ႔ အလင္း  တိုက္ရိုက္ က်တဲ့ေနရာေတြမွာ ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ေတြရွိပါတယ္။
အရြယ္အစား ႀကီးမားတဲ့ TFT Display ေတြဟာ စြမ္းအင္သံုစြဲမႈ ပိုမိုမ်ားျပားပါတယ္။ ယင္း display ကို ေစ်းႏႈန္း သက္သာတဲ့ ဖုန္း feature ဖုန္းေတြနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္တဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။

 IPS-LCD

In-Place Switching ကို အတိုေကာက္ ေခၚဆိုထားတဲ့ IPS LCD ေတြဟာ သာမန္ TFT Display မ်ားထက္ က်ယ္၀န္းတဲ့ ျမင္ကြင္းကို ေဖာ္ျပေပးနိုင္ၿပီး စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကလည္း နည္း ပါးေသာေၾကာင့္
 ဘတ္ထရီ သက္တမ္းကိုရွည္ေစပါတယ္။ IPS LCD ေတြဟာ သာမန္ TFT LCD ေတြထက္ ကုန္က်စရိတ္ပိုမိုတာေၾကာင့္ ယင္းကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ စမတ္ဖုန္းေတြမွာ သာေတြ႔ျမင္ရမွာပါ။
 ျမင့္မားတဲ့ Resolution ျဖစ္တဲ့ 640×960ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ IPS LCD ကို Apple iPhone 4 မွာ အသံုးျပဳထားၿပီး ၎ကို Retina Display လို႔လည္း အမည္ ေပး ထားပါတယ္။

 Resistive Touchscreen LCD

Touchscreen LCD Display ေတြမွာ Resistive နဲ႔ Capacitive ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ Resistive Touchscreen ေတြဟာ capacitive touch screen ေတြေလာက္ တုံ႔ျပန္မႈေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိပဲ
stylus ျဖင့္ အသံုးျပဳရာမွာလည္း ထိေတြ႕မႈတိက်ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ၎ကို စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္တဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြနဲ႔ feature touch ဖုန္းေတြမွာ သံုးပါတယ္။

 Capacitive Touch screen LCD

Capacitive Touch screen LCD နည္းပညာမွာေတာ့ indium tin oxid လိုမ်ဳိး ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္တဲ့ လွ်ပ္ကူး ပစၥည္းဖံုးအုပ္ထားတဲ့ ဖန္သားလႊာတစ္ခုပါ၀င္ပါတယ္။
Capacitive Touch screen ေတြဟာ resistvie touchscreen ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တဲ့အခါမွာ တံု႔ျပန္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္တာေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တဲ့ စမတ္ဖုန္း ေတြမွာ
အဲဒီ touch screen ကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

 OLED

Organic Light Emitting Diode ကို အတိုေကာက္ေခၚဆိုထားတဲ့ OLED ဟာ မိုဘိုင္း နဲ႔ ေမာ္နီတာမ်ားအတြက္ နည္းပညာသစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ OLED နည္းပညာ
 ကာဗြန္ အေျခခံ Organic အလႊာနဲ႔ anode နဲ႔ cathode ၾကားမွာ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ ၎ဟာ ဖန္သားျပင္ ရဲ႕ထိပ္ဘက္နဲ႔ ေအာက္ေျခကို တစ္လွည့္စီ ေျပာင္းလဲေပး ႏိုင္ပါတယ္။
 Anode နဲ႔ Cathode မွာ လွ်ပ္စစ္စီးဆင္းမႈျဖစ္ေပၚတဲ့အခါမွာေတာ့ ၾကားအလႊာမွာရွိတဲ့ ေအာ္ဂင္းနစ္ အလႊာ ဟာ အလင္းကို တိုက္ရိုက္လႊတ္ေပးပါတယ္။ အလင္းနဲ႔အေရာင္ကေတာ့
လွ်ပ္စစ္စီး၀င္မႈ အေပၚမူ တည္ၿပီး ကြဲျပား ပါတယ္။OLED ေတြဟာ ထူးျခားတဲ့အေရာင္ထုတ္လႊတ္ျခင္း တံု႔ျပန္မႈ ျမန္ ဆန္ျခင္း ျမင္ကြင္း က်ယ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း အလင္းေတာက္ ပျခင္းႏွင့္
ေပါ့ပါးတဲ့ဒီဇိုင္းတို႔ေၾကာင့္ LCD ေတြနဲ႔ ႏိႈင္း ယွဥ္တဲ့ အခါမွာ အလြန္သာလြန္ပါတယ္။

 AMOLED

AMOLED ဆိုတာကေတာ့ Active Matrix Organic Light Emitting Diode ကို အတိုေကာက္ေခၚဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ AMOLED display ေတြဟာ မိုဘိုင္းနဲ႔ ထိပ္တန္း စမတ္ဖုန္းေတြမွာ
 တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနတဲ့ OLED အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ OLED display ေတြလို ေတာက္ပတဲ့အေရာင္ထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္ျခင္း ေပါ့ပါးျခင္း၊ ဘတ္ထရီသက္တမ္း ရွည္လ်ားျခင္း၊
 စတဲ့အဂၤါရပ္ေတြပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။

 Super AMOLED

Super AMOLED display ေတြကေတာ့ AMOLED display ကို အဆင့္ျမွင့္ တင္ ထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ Super AMOLED display ေတြကို touch sensor မ်ားနဲ႔ ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ ထားၿပီး
ဒါဟာ ေစ်းကြက္ထဲမွာ အပါး လႊာဆံုး display နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။ Super AMOLED display ေတြဟာ အျခား AMOLED display ေတြ ထက္ တံု႔ျပန္မႈပိုမိုေကာင္းမြန္ပါတယ္။
 လက္ရွိမွာ Samsung ရဲ႕ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္ဖုန္းျဖစ္တဲ့ Samsung Glalaxy S 19000 မွာ Super AMOLED ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။

 Gorilla Glass

Gorilla Glas ဆိုတာကေတာ့ မိုဘိုင္း display ေတြ ကို ျခစ္ မိျခင္း၊ ျပဳတ္ က်ျခင္း ၊ ေဆာင့္မိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ display ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ alkali aluminiosilicate ဖန္သားျပင္ျဖစ္ ပါတယ္။
 Motorala, Samsung နဲ႔ Nokia စတဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ ၎တို႔ရဲ႕ မိုဘိုင္း display ေတြကို အၾကမ္းပတမ္းခံႏိုင္ဖို႔ အတြက္ Gorilla Glass ကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

 Haptic/Tactile Touch screen

Haptic ဆိုတာကေတာ့ blackberry နဲ႔ Nokia တို႔က သူတို႔ရဲ႕ touch screen စမတ္ဖုန္းေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ နည္းပညာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းပညာကို user performance ျမွင့္တင္ေပးျခင္းနဲ
 touch screen ေပၚမွာ စာရိုက္ ျခင္းတို႔မွ တိက်ေစရန္အတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။

 Retina Display

Retina Display ဆိုတာကေတာ့ iPhone 4 မွာ အသံုးျပဳထားတဲ့ High Resolution 640×960 pixels နဲ႔ ေဖာ္ျပ ေပးႏိုင္တဲ့ IPS LCD ကို Apple က အမည္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
pixels ေတြကို လူ႔မ်က္လံုးနဲ႔ ခြဲျခားသိျမင္ လို႔မရတဲ့အတြက္ retina display လို႔ေခၚ ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Touch(လက္ပြတ္)
ဒုတိယ Touch နည္းပညာကေတာ့ Surface Capacitive Technology ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေနာက္ပိုင္း ဖုန္းေတြမွာသံုးလာၾကပါတယ္။

Surface Capacitive Technology
---------------------------------------
Surface Capacitive are the second most popular type of touch screens on the market. In a surface
capacitive touch screen monitor, a transparent electrode layer is placed on top of a glass panel, and covered
by a protective cover. When an exposed finger touches the monitor screen, it reacts to the static electrical
capacity of the human body; some of the electrical charge transfers from the screen to the user. This
decrease in capacitance is detected by sensors located at the four corners of the screen, allowing the
controller to determine the touch point. Capacitive touch screens can only be activated by the touch of
human skin or a stylus holding an electrical charge.

ဒီနည္းပညာကေတာ့ ေစ်းကြက္အေနအထားမွာ ဒုတိယရေနတဲ့စနစ္တစ္ခုပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေ၀စုပိုမိုရလာတာ ေလ့လာမိပါတယ္။
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚဆံုးမွာ လုံၿခံဳေရးထိခုိက္ခံမႈအလႊာတစ္ခုပါပါတယ္။ transparent electrode layer လုိ႔ေခၚတဲ့ ၾကည္လင္ေသာ လွ်ပ္ကူးအလြာကို လက္ႏွင့္ထိေတြ႕ေသာအခါ လူခႏၶာမွာပါတဲ့ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္မွ သိတတ္မႈဗို႔တစ္ခုရယူကာ ေထာင့္ေလးေထာင့္မွာေနတဲ့ Electrode ေတြရွိရာ Sensor စနစ္ကိုေျခရာခံမိေစကာ အလုပ္စတင္ေစပါတယ္။
အဓိကလိုအပ္တာ လူမွ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ သို႔မဟုတ္ တည္ၿငိမ္လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေသာ Pen ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိဖုနး္မွာအဲ့ဒါပါမပါကို အ၀တ္ ဒါမွမဟုတ္ စကၠဴစခံၿပီး သံုးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ေကာင္းခ်က္
***
၁။ အစင္းေၾကာင္းခပ္နက္နက္ထိခံႏိုင္ပါတယ္။
၂။ တာရွည္အသံုးခံပါတယ္။
၃။ Resistive Touch နည္းပညာထက္သာလြန္ၿပီး ရုပ္ထြက္ၾကည္လင္ပါတယ္။
၄။ အေပၚလႊာေပၚမူတည္ၿပီး ခံႏိုင္ရည္ပိုေကာငး္ျခင္း။ ဆီႏွင့္ အပူအေအးဒဏ္ ပိုခံႏုိင္ျခင္းမ်ားရွိလာပါတယ္။

(က်န္ပါေသးတယ္ touch နည္းပညာ)


ဆိုျပီးရွိပါတယ္ေလ

ေျမး။ ။ ေျမးTablet တစ္လံုးေလာက္လဲလိုခ်င္ပါတယ္အဘ
အဘ။ ။ ေအး အဘအခုတေလာ online မွာ ျပန္႕ေနတဲ႕ ေစ်းေပါေပါေလာေလာနဲ႕ေကာင္းေကာင္းကိုင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ဆိုျပီးပို႕စ္ေလးေတြတင္ေပးေနတဲ႕ ေဆြသဟာ Mobile က Tablet ေလးေတြ
ေတာ့ ျမင္မိတယ္ကြဲ႕ ေအာက္မွာ သူ႕စာေလးေတြဖတ္ၾကည့္ကြဲ႕ အခုသူ promotion ေလးခ်ထားတယ္ေလ...

YoYo Brand 9.0 inches Tablet
===================


ဒီ Tablet အမ်ိဴးအစားကေတာ့ ၉လက္မ(၉.6inches)အရႊယ္အစားရွိပါတယ္ Capacitive touch Screen ျဖစ္ျပီး LCD မွာလည္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ႕ အမ်ိဴးအစားထဲကသံုူးထားပါတယ္
Touch ပုိင္းမွာလည္းေပါ့ပါးျပီး တုန္႕ျပန္မူေကာင္းတဲ႕ touch အမ်ိဴ းအစားျဖစ္ပါတယ္
Android Version က 4.4.2 ျဖစ္ျပီး  Internal Memory က 16GB ပါ၀င္ပါတယ္ RAM 1GB ျဖစ္ျပီး CPU Quad-core 1.5သံုးထားပါတယ္ Dual SIM သံုးလို႕ရပါတယ္SD ကဒ္ 32GB ထိစို္က္ႏုိင္ပါတယ္
ႏွစ္ကဒ္လံုးထည္႕ ႏွစ္ကဒ္လံုး 3G H+ တတ္ပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဒီ Tablet မွာ E တတ္တာလံုး၀မရွိပါဘူး Dual 3G ပါ တစ္ဖက္က H+ တတ္ရင္တစ္ဖက္မွာ 3G တတ္ပါတယ္ခင္ဗ်
္ အၾကိဳက္ဆံုးကေတာ့ Graphit ပါပဲ လံုး၀မိုက္ပါတယ္ HD Game ေတြကိုၾကိဳက္သေလာက္ေဆာ့ႏုိင္ပါတယ္ Movie ေတြကို ပံုရိပ္မ၀ါးဘဲ ျမင္ကြင္းက်ယ္က်ယ္ၾကည့္ရူႏိုင္ပါတယ္
ဒီလိုေဆာ့လို႕ ဖုန္းပူမွာမဆိုးရိမ္ပါနဲ႕လံုး၀မပူပါဘူး 1hour ေလာက္ ကားသခိုးဂိမ္းေဆာ့တာေတာင္ လုံး၀မပူပါဘဲ ဘက္ထရီစြမ္းေဆာင္ရည္အရမ္းေကာင္းမြန္ပါတယ္ မသံုးဘဲပါ၀ါဖြင့္ထားရင္ ၁လတိတိထား
လို႕ရျပီး battery မွာ 5%ေလာက္ပဲကုန္ပါတယ္ခင္ဗ်
ျမန္မာစာေသပါျပီးသားပါ HD Game ကို တစ္နာရီေလာက္ေဆာ့တာေတာင္ ဟမ္းသြားျခင္းမရွိပါဘူး လက္ရွိေစ်းကြက္မွာ ရွိတဲ႕ Tablet ေတြယွဥ္ႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ် ေစ်းကြက္ထဲမွာ ဒီေစ်း ဒီအေရအေသြး ဒီ service
ကိုၾကိဳက္သလိုယွဥ္ႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်...

ေစ်းႏူန္းကေတာ့ 76000 kyat ျဖစ္ျပီး SIM ကဒ္လက္ေဆာင္၊မွန္ကန္၊နားက်တ္၊ေငြျဖည့္ကဒ္ ၊ စာအုပ္ကာဘာ၊ပါ၀ါ bank
Chargin ပါျပီီး၊ Application software,Game Software မ်ား၊ Facebook ,line,tabgo,viber Account မ်ား ,
Bill ကဒ္မ်ား ကိုလည္းလက္ေဆာင္အေနနဲ႕ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ေစ်းႏူန္းသက္သာျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ လက္ေဆာင္မ်ားမ်ားပါတဲ႕ ဒီ YoYo Tablet ကို ၀ယ္ဖို႕သင့္ေနပါျပီ...

ေျမး။ ။ သြား၀ယ္ျပီေလ မျဖစ္ႏိုင္တဲ႕ ေစ်းႏူန္းေတြနဲ႕သူမတူေအာင္ေကာင္းေနလို႕အဘ
အဘ။ ။ ေအးသြား၀ယ္ေတာ့ အဘေတာ့မလိုက္ေတာ့ဘူး သူကအကန္႕အသတ္နဲ႕ေရာင္းတာေနာ္...
ေျမး။ ။ ဟုတ္ကဲ႕

လိပ္စာကေတာ့-
ေျမာက္ဒဂုံ ပင္လံုလမ္းမၾကီး-၃၅မွတ္တိုင္အနီး- " ေဆြသဟာ Mobile Service " ဖုန္း-09-455724355 ,09-428040776သို႕ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ-
နယ္မွ ၀ယ္သူမ်ားထံလည္းတစ္လံုးတည္းလည္းပို႕ေပးပါတယ္ခင္ဗ်ာ...

မွတ္ခ်က္။ ။ ဒီပို႕စ္ထဲမွစားမ်ားသည္ အျခား blogger မ်ား၏စာမာ်းလည္းပါ၀င္ေသာေၾကာင့္အားလံုးကို credit
ေပးပါတယ္ေနာ္...

0 comments:

Post a Comment