၂၀၁၆ - တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း Online ကေနၾကည့္မယ္
၂၀၁၆ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို online မွ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္
လင့္ကေတာ့ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့လင့္ပါ
ေလာေလာဆည္ ဝင္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေအာင္စာရင္းကို Publish တင္ဖို႔ လိုေနေသးတဲ့အခ်ိန္ကို timer နဲ႔ျပေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္...


 
-ref- Zaw Tun5 comments:

ေအာင္စာရင္း

This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Post a Comment