♪ “သင့္ရဲ႕တက္ဘလက္ကုိScanner တစ္ခုအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း” ♫


သင့္ရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြနဲ႕စာရြက္စာတမ္းေတြကိုသင့္ရဲ႕ခပ္ျပားျပားScanner ကို
အသံုးမျပဳဘဲတက္ဘလက္ကိုသံုးစြဲကာပိုမိုျမန္ဆန္စြာscan ဖတ္ႏိုင္တယ္
ဆိုတာကိုသိပါသလား၊ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့သင့္ရဲ႕တက္ဘလက္ကိုscanner
အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ေစဖုိ႔နည္းလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။သင့္ရဲ႕
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာခပ္ျပားျပားscanner အေဟာင္းနဲ႔အရည္အေသြးျမင့္
ပံုေတြကိုscan ဖတ္လို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုရင္သင့္ရဲ႕တက္ဘလက္နဲ႔scan ဖတ္တာ က
ျမန္ဆန္မႈနဲ႔အဆင္ေျပေျပသံုးစြဲႏိုင္ဖုိ႔အတြက္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာေတာ့သင့္device ရဲ႕ကင္မရာကိုအသံုးျပဳၿပီးပံုမွန္scanner ရဲ႕
scanဖတ္မႈအခ်ိန္ရဲ႕အပိုင္းတစ္ပိုင္းေလာက္သာၾကာျမင့္ႏိုင္မယ့္အရည္
အေသြးျမင့္ပံုေတြကိုscan ဖတ္ႏိုင္ေစဖို႔သံုးစြဲႏိုင္ေသာscanner apps မ်ား
ကိုမီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။သင့္ရဲ႕တက္ဘလက္ နဲ႕ ဓာတ္ပံု
ေတြ႐ိုက္ယူတဲ့အခါသင့္ရဲ႕scanner ကဖတ္သလိုမ်ိဳးစာရြက္ေတြကို အျပား
လိုက္ရရွိေစႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။သို႔ေသာ္ကြၽန္ေတာ္တို႕ဒီေနရာမွာေဖာ္ျပမယ့္apps
ေတြကေခါက္႐ိုးတြန္႔ေတြ ကိုဖယ္ရွားေပးႏိုင္သလိုစာမ်က္ႏွာေခါက္
လိုက္တဲ့အခါလိမ္ဖယ္ေနတဲ့စာသားမ်ားကိုေျဖာင့္တန္းေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္သင့္စာရြက္စာတမ္းေတြရဲ႕အစြန္းပတ္ပတ္လည္မွာရွိေနမယ့္ေဘာင္
ေတြကိုဖယ္ရွားေပးမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။သင့္ရဲ႕scanner မွာလိုပဲလုပ္ေဆာင္
ႏိုင္မယ့္မ်ားစြာေသာစာရြက္စာတမ္းေတြကိုအသုတ္လိုက္ဖတ္ႏိုင္မယ့္batch-scanning
စနစ္နဲ႔ဓာတ္ပံုနဂၢတစ္ေတြကိုဖတ္ႏိုင္မယ့္စနစ္ေတြကိုသင့္
တက္ဘလက္ကလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။သင့္တက္ဘလက္နဲ႕
scanဖတ္ရာမွာအျခားေသာအသံုးတည့္တဲ့အခ်က္တစ္ခုကသင့္အေနျဖင့္
တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းဘယ္ေလာက္အထိscan ဖတ္မလဲဆိုတာကိုေရြးခ်ယ္
ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။အဲဒါကစာရြက္စာတမ္းတစ္ခုတည္းသို႔မဟုတ္မ်ားစြာ
ေသာ စာမ်က္ႏွာေတြ ျဖစ္ေနပါေစေပါ့။
<သင့္မွာရွိႏွင့္ျပီးေသာappsမ်ားကိုအသံုးျပဳကာscan ဖတ္ျခင္း>
Scanner app တစ္ခုကိုမ၀ယ္မီသင့္တက္ဘလက္မွာရွိႏွင့္ၿပီးေသာ apps ေတြကscan
ဖတ္ႏိုင္သလားဆိုတာကိုေသခ်ာေအာင္စစ္ေဆးသင့္ပါ တယ္။Android အတြက္Google
Drive(www.snipca.com/12894)
ဆိုတဲ့ app တစ္ခုမွာေအာက္ေျခညာဘက္မွာပါရွိတဲ့scan ခလုတ္ကိုတို႔ထိၿပီး
စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုသို႕မဟုတ္ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကိုသင့္ရဲ႕တက္ဘလက္နဲ႔႐ိုက္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းကဲ့သို႔႐ိုက္ယူလိုက္တဲ့အခါသင့္ရဲ႕Online
Drive account သို႔ခ်က္ခ်င္းေပါင္းထည့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္
ကေတာ့iOS version (www. snipca.com/13027) မွာမပါရိွပါဘူး။
Evernote appကိုလည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ (iOSနဲ႔Android အတြက္ https://evernote.com/evernote)
မွာရယူႏိုင္ပါတယ္။ပထမဦးဆံုး အေနနဲ႔
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာပါရွိတဲ့ကင္မရာကိုတို႔ထိျပီးကင္မရာမ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕ေအာက္ေျခဘယ္ဘက္ကကင္မရာ သေကၤတေလးကိုတို႔ထိကာDocument
Camera
ကိုေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။သင့္ရဲ႕စာရြက္စာတမ္းကိုဓာတ္ပံု႐ိုက္လုိက္တဲ့
အခါEvernoteကအျပစ္အနာအဆာမ်ားကိုဖယ္ရွားၿပီးသင့္ရဲ႕account ထဲ
မွာသိမ္းဆည္းေပးသြားကာအြန္လိုင္းမွေနၿပီးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာdevices ေတြ
နဲ႔access လုပ္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
<Scan ဖတ္ထားေသာdocuments မ်ားကိုစာသားမ်ား ျပင္ဆင္ တည္းျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ေျပာင္းလဲျခင္း>
Optical Character Recognition(OCR) ဆိုတဲ့feature ဟာScan ဖတ္ထား
ေသာdocuments ေတြရဲ႕စာသားေတြကိုဖတ္ႏိုင္ျပီးသင္တည္းျဖတ္ ျပင္ဆင္
လို႕ရႏိုင္မယ့္စာသားအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ပါတယ္။မ်ားစြာေသာscanner apps
ေတြကဒီအံ့အားသင့္ဖြယ္ရာနည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားကာ အဲဒီ
အတြက္အခေၾကးေငြေပးၿပီးသံုးစြဲႏိုင္ေစဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။ဥပမာ တစ္ခု
အေနနဲ႔CamScannerကAndroid မွာေရာiOSမွာေရာ ရရွိႏိုင္ၿပီးOCR
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုေပါင္းထည့္ဖုိ႕Android ရဲ႕free ဗားရွင္းမွာCamScanner HD (www.snipca.com/13058)ကိုထည့္သြင္းရမွာျဖစ္ၿပီးသင့္အေနျဖင့္ လိုင္စင္နဲ႔full version ကို(www.snipca.com/13052)
မွာ£1.16နဲ႔download လုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။အဲဒါကScan
ဖတ္ထားတဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြကို
ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္လုိ႔ရႏိုင္တဲ့စာသားမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ၿပီးသင္ Scan
ဖတ္ထားတဲ့စာသားမ်ားကိုစာလံုးမ်ား၊စကားစုမ်ား႐ိုက္ထည့္ကာ
ရွာေဖြမႈမ်ားလည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။iOSဗားရွင္းျဖစ္တဲ့Cam
Scanner+(www.snipca.com/13057) ကလတ္တေလာ£1.49က်သင့္ၿပီး Android မွာပါ၀င္တဲ့feature အားလံုးပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။Droid Scan Pro PDF (www.snipca.com/12958)ကGoogle
Drive နဲ႔Evernoteတို႕ရဲ႕OCR tools
ေတြကိုေပါင္းထည့္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ဆိုလိုတာကေတာ့ သင့္
အေနျဖင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုစာသားမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့အခါ
အဆုိပါစာသားမ်ားကိုယင္းapps မ်ားမွလည္းတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္
မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
<သင့္ရဲ႕ဓာတ္ပံုနဂၢတစ္မ်ားကိုScan ဖတ္ျခင္း>
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာစုေဆာင္းသိမ္းဆည္းထားတဲ့ဓာတ္ပံု
နဂၢတစ္အေဟာင္းေတြမ်ားစြာရွိၿပီးတခ်ိဳ႕ကေတာ့မူလပံုေတြထုတ္ထားတာ
မရွိၾကပါဘူး။သင့္အေနျဖင့္အဆိုပါဖလင္နဂၢတစ္မ်ားကိုဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု
မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲလိုပါကအခမဲ့ရတဲ့Android app ျဖစ္တဲ့Helmut Film Scanner (www.snipca.com/12961)
ကိုinstall ၿပီးသင့္ရဲ႕ဖလင္နဂၢတစ္
မ်ားကိုတက္ဘလက္ရဲ႕ကင္မရာနဲ႔႐ိုက္ယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။Helmut က
ဖလင္နဂၢတစ္မ်ားကိုဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံုမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီးသင့္ရဲ႕
တက္ဘလက္ထဲမွာသိမ္းဆည္းထားႏိုင္သလိုအြန္လိုင္းမွာလည္းမွ်ေ၀ႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။သင့္အေနျဖင့္ ဖလင္နဂၢတစ္အေဟာင္းမ်ားကိုဓာတ္ပံုရိုက္ယူတဲ့
အခါအလင္းေရာင္အေျခအေနမ်ားကိုခ်ိန္ညႇိကာညီညီညာညာနဲ႔ဖလင္နဂၢတစ္ကိုဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ဖလင္ေဘးမွာပါတဲ့အေပါက္ကေလးေတြကိုScan
ဖတ္႐ႈမႈရဲ႕အျပင္ဘက္မွာထားရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
<မ်ားစြာေသာဓာတ္ပံုမ်ားနဲ႕စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း Scanဖတ္႐ႈျခင္း>
အခမဲ့ရရွိတဲ့iOS app တစ္ခုျဖစ္တဲ့Pie Scanner(www. snipca.com/12984)
ဟာသင့္အေနျဖင့္တက္ဘလက္အသံုးျပဳကာscan ဖတ္ထားတဲ့ဓာတ္ပံုမ်ားကို
မိမိစိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမယ့္မ်ားစြာေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။သို႕ေသာ္လည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းဓာတ္ပံုေလးပံုအထိscan
ဖတ္ႏိုင္
မယ့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့အခေပးဗားရွင္းမွာသာပါ၀င္မွာျဖစ္ၿပီး£1.99က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။ဓာတ္ပံုမ်ား
(သို႔မဟုတ္စာရြက္စာတမ္းမ်ား)ကို
အျဖဴေရာင္စာရြက္မ်က္ႏွာျပင္ရဲ႕လက္မ၀က္ေလာက္အကြာအေ၀းအတြင္း
ထားရွိကာပံုတစ္ပံုကို႐ုိက္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။App အေနျဖင့္အလိုအေလ်ာက္
ခြဲျခားသြားကာတစ္ေျဖာင့္တည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးသင့္အတြက္
အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာပါ။အျခားမ်ားစြာေသာapps ေတြလည္း
ရွိေနၿပီးသင့္အေနျဖင့္မ်ားစြာေသာစာမ်က္ႏွာေတြကိုတစ္ဖုိင္တည္းသို႔မဟုတ္PDF
တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေအာင္batch-scan စနစ္နဲ႔လြယ္ကူစြာလုပ္ေဆာင္ေပး
ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။CamScanner HD (CamScanner+ for iOS) က ဖုိင္တစ္
ဖိုင္တည္းမွာပါရွိေစခ်င္တဲ့မ်ားစြာေသာစာရြက္စာတမ္းေတြကုိအသုတ္လိုက္လြယ္လင့္တကူscan
ဖတ္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။Cam Scanner မွာပါရွိတဲ့
ကင္မရာရဲ႕ညာဘက္ကခလုတ္ကိုတို႔ထိၿပီးစာမ်က္ႏွာမ်ားအားလံုးကိုဓာတ္ပံု
႐ိုက္ယူကာ (Free ဗားရွင္းကေတာ့၃မ်က္ႏွာအထိပဲခြင့္ျပဳပါတယ္) save
ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
iOSအတြက္TinyScan(www.snipca.com/13063)
က£2.99 က်သင့္မွာ ျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုအသုတ္လုိက္scan
ဖတ္ႏိုင္ကာ ေဘာနပ္စ္အေနနဲ႔အဆိုပါဖိုင္မ်ားကိုသင့္ရဲ႕Wi-Fi network
မွေနၿပီးအျခား ေသာdevices မ်ားကိုပို႕လႊတ္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
<သင့္ရဲ႕တက္ဘလက္မွေနၿပီးScan ဖတ္ထားေသာပံုမ်ားကိုprint ထုတ္ျခင္း>
အကယ္၍သင့္မွာcloud printer တစ္ခုရွိတယ္ဆိုလွ်င္မ်ားစြာေသာscanner apps
ေတြမွာပါရွိတဲ့cloud-printing tools ကိုအသံုးျပဳကာprint ထုတ္ႏိုင္
မွာျဖစ္ပါတယ္။အဆုိပါapps ေတြကေတာ့CamScanner, TinyScan,Genius Scan
နဲ႔Droid Scan Pro PDF တို႔ပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။အကယ္၍ သင့္မွာ
သမား႐ိုးက်Wi-Fi ပရင္တာတစ္လံုးရွိတယ္ဆိုလွ်င္အဲဒီအစားသင့္ရဲ႕ တက္ဘလက္နဲ႔
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေစမယ့္app ကိုသံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ iOSသံုးစြဲသူ မ်ားအဖို႔‘Print
n Share’ (www.snipca.com/12999,
£2.99)ကိုပထမဆံုး သံုးစြဲၾကည့္သင့္ကာအဆိုပါapps ကသင့္ရဲ႕တက္ဘလက္နဲ႕Wi-Fi
printer ကိုႀကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊သင့္ရဲ႕network
ေပၚမွာရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးနဲ႕ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့USB ပရင္တာနဲ႔ေသာ္
လည္းေကာင္း print ထုတ္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ဒီapp
ရဲ႕ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္တစ္ခုက သင့္အေနျဖင့္မ်ားစြာေသာdevices ေတြကေနprint
ထုတ္ႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါ တယ္။PrinterShare(www.snipca.com/13053) ကAndroid မွာရႏိုင္တဲ့ အလားတူapp ျဖစ္ၿပီးအဆုိပါapp မွunlimited printing လုပ္ခ်င္တယ္ဆို လွ်င္£7.45 က်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍သင့္အေနျဖင့္သတ္မွတ္ထားေသာပရင္တာအမွတ္တံဆိပ္မ်ားရဲ႕
အကန္႕အသတ္နဲ႔သာရႏိုင္မယ့္app တစ္ခုအတြက္ေငြေၾကးအကုန္အက်
ခံခ်င္မွာမဟုတ္ပါဘူး။မ်ားစြာေသာပရင္တာထုတ္လုပ္သူေတြကသူတို႕ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္iOSနဲ႔Android apps ေတြကိုထုတ္လႊင့္ေပးၿပီးအဆိုပါapps ေတြက
သင့္ရဲ႕တက္ဘလက္နဲ႔ပရင္တာကိုWi-Fi သို႕မဟုတ္Wi-Fi Direct

(မၾကာေသးမီကထြက္ရွိခဲ့တဲ့နည္းပညာအသစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီးdevices မ်ား
ႀကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔router
တစ္လံုးလိုအပ္ခ်က္ကိုဖယ္ရွားေပးတဲ့နည္းပညာ)နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။Apps
မ်ားျဖစ္တဲ့Brother iPrint&Scan, Cannon Mobile Printing, Epson
iPrint, HP ePrintနဲ႔Lexmark Mobile Printing
ေတြကအရည္အေသြးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးကြဲျပားျခားနားမႈေတြရွိေန
ပါတယ္။သို႔ေသာ္အကယ္၍သင့္မွာအဆုိပါပရင္တာတစ္လံုးလံုးပိုင္ဆိုင္ထား
တယ္ဆုိလွ်င္သင္scan ဖတ္႐ႈထားမႈေတြကိုprint ထုတ္ႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ျငိမ္းခ်မ္း (BE-IT)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal
<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment