ပီစီမ်ားမွာ ကီးဘုတ္မ်ား၊ ေမာက္စ္မ်ားနဲ႔ အျခား Accessories မ်ားကို Port မ်ားမွာ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳရတာ အျမင္ရႈပ္ၿပီး ေနရာယူပါတယ္။ ABI Research က USB-Type C နဲ႔ Thunderbolt 3.0 တို႔ဟာ ေနာက္ဆံုးထုတ္ Physical Port မ်ားျဖစ္လာမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူတို႔က ႀကိဳးမ်ား၊ Ports မ်ား မလိုတဲ့ ပီစီမ်ားကို တီထြင္ေနၿပီး မၾကာမီ ေအာင္ျမင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

WiGig ( Wireless Gigabit, aka 802.11ad ) စံႏႈန္းကို အသံုးျပဳမွာ ျဖစ္ၿပီး အလြန္လွ်င္ျမန္ပါတယ္။ အဲဒီစံႏႈန္းကို Dell, Asus , Acer တို႔ရဲ႕ ယခုႏွစ္ထုတ္မယ့္ လက္ေတာ့အခ်ိဳ႕နဲ႔ Docking Stations မ်ားမွာ အသံုးျပဳထားၾကပါတယ္။

လက္ေတာ့နဲ႔ ပီစီမ်ားသာမကဘဲ မိုုဘိုင္းဖုန္း မ်က္ႏွာျပင္လို ကိရိယာမ်ားမွာလည္း အဲဒီနည္းပညာကို အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ABI Research က ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ WiGig ကို အသြင္းေျပာင္းမႈဟာ အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႔ တီထြင္သူမ်ားက ေျပာပါတယ္။