♪ “1G ကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈမွသည္ 5G ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဆီသို႔” ♫ယေန႔လိုေခတ္သစ္တစ္ခုကိုေရာက္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာဆက္သြယ္ေရးဟာ လူသားေတြအတြက္အသုံး၀င္တဲ့ နည္းပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။လူသား ေတြကိုဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ဆန္းသစ္တဲ့ ေခတ္တစ္ခု ကို ထူေထာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အျပင္မိုဘိုင္းတစ္ေခတ္ကိုလည္း ေျပာင္းလဲေစခဲ့ပါတယ္။ 

အီတလီလူမ်ိဳးတီထြင္သူမာကိုနီရဲ႕ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းစနစ္ေပၚထြက္လာအၿပီးမွာ ေတာ့ဆက္သြယ္ေရးဟာ ႀကီးမားစြာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါၿပီ၊ ၁၉၈၀ျပည့္ႏွစ္ အလြန္မွာေတာ့ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ပထမဆုံး ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္တဲ့1Gစနစ္စတင္ေပၚထြက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ထြက္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊အားလုံးရဲ႕အစလို႔လည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။၁၉၈၁ခုႏွစ္ မွာ ေတာ့ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာအေတာ္ေလးပ်ံ႕ႏွ႔ံေနပါၿပီ။First Generation 1G မ်ဳိးဆက္ဟာanalog telecommunication အမ်ဳိးအစားပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ2G
(ေခၚ) digital telecommunication က1G အစား၀င္ေရာက္လာပါတယ္။1G အမ်ဳိးအစားမွာanalog signal သက္သက္ကိုပဲႀကိမ္ႏႈန္းျမႇင့္ၿပီးလႊင့္ပါတယ္။ ဖမ္းပါတယ္။2Gမ်ဳိးဆက္မွာေတာ့analog signal ကိုdigital signal အျဖစ္ encode လုပ္ၿပီး ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳပါတယ္။1G network (NMT.CNets, AMPS, TACS) ဟာပထမဆံုးAnalog Cellular System ပါ။1G ေခၚFirst Generation မတုိင္ခင္ကတည္းကration telephone system ေတြကရွိႏွင့္ၿပီး သားပါ။1Gကေတာ့အေျခခံအားျဖင့္150MHz ပါ။ 1G မိုဘုိင္းဖုန္းေတြဟာ အေစာပိုင္းထြက္ေပၚထဲကၿပီးျပည့္စုံတယ္လို႔မဆိုႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

အဲဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္မိုဘိုင္းဖုန္းေတြဟာပတ္၀န္းက်င္ကထုတ္လႊတ္တဲ့အသံလႈိင္းအေႏွာင့္အယွက္ေတြကိုမခံႏိုင္လို႔ပါပဲ။ပတ္၀န္းက်င္လႈိင္းေတြရဲ႕ ႐ုိက္ခတ္မႈကလည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးပါပဲ။တစ္ခါတစ္ရံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းေတြနားနဲ႔လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာေတြဆီကေနထုတ္လႊတ္လိုက္တဲ့လိႈင္းေတြေၾကာင့္ပါပဲ။ပိုမိုဆိုး႐ြားတာကေတာ့တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေျပာတာကိုၾကားျဖတ္နားေထာင္လို႔ရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္လည္း1Gမ်ဳိးဆက္ဟာ ေစာစီးစြာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရတာပါ။2G ေခၚSecond Generation မွာေတာ့ (GSM, CDMA one, DAMPS) စသည့္digital cellular system ေတြကေတာ့၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္လြန္မွာစတင္ပါတယ္။2Gနည္းပညာမွာTDMA based ႏွင့္CDMA based ဆိုၿပီးႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။TDMA based မွာဆိုရင္GSM ဥေရာပ၊PDC ဂ်ပန္၊iDEN အေမရိကန္၊ကေနဒါနဲ႔D-AMPS စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။CDMA-based ကေတာ့IS-95 ေခၚCDMA one ျဖစ္ၿပီးUS ႏွင့္အာရွတိုက္အခ်ဳိ႕အစိတ္ အပိုင္းေတြမွာသံုးပါတယ္။Code division multiple access CDMA ႏွင့္Time division multiple access TDMA နည္းပညာႏွစ္မ်ဳိးမွာအားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ကိုယ္စီရွိပါတယ္။2G မွာစတင္ၿပီးSMS Text Messages ပို႔လို႔ ရတဲ့Data service အသံုးျပဳလို႔ရပါၿပီ။2.5Gေခၚ (GPRS, CDMA 20001×) ကေတာ့2G network ကိုအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားတာျဖစ္ၿပီးdata rate 144kbite/s ရပါတယ္။တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရင္cellular service နဲ႔GPRS စနစ္ေပါင္းစည္း ၿပီး2.5G ျဖစ္လာတာပါ။2.5G မွာWireless application protocol (WAP), Multimedia Messaging Service (MMS) စသည့္အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာProtocols ေတြရပါၿပီ။Enhanced GPRS (GPRS) ေခၚEDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) ကေတာ့2.75G ပါ။GDGE ေခၚ2.75 Gမွာpacket Switch application အားလံုးရပါၿပီ။packet switch ဆိုတာအလြယ္တကူ ေျပာရရင္Dataကိုအထုပ္ေလးေတြထုပ္ၿပီး အစီအစဥ္ အတိုင္းပို႔တာ/လက္ခံတာျဖစ္ပါတယ္။

3G Network ကေတာ့3rd Generation ပါ။International Mobile Tele communication 2000 (IMT-2000) လို႔လည္းေခၚပါတယ္။၎မွာပါ၀င္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေတြကေတာ့GSM EDGE, UMTS, CDMA 200 1× EVDD, CDMA 200 3× TD - SCDMA, WCDMA, IMT-2000 DECT ႏွင့္WMAX စသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။3G Network ဟာspeech ႏွင့္data ကိုတစ္ၿပိဳင္နက္ျမန္ႏႈန္းျမင့္လႊင့္ႏိုင္/လက္ခံႏုိင္ပါတယ္။Third Generation ေခၚInternational Mobile Tele communication 2000 (IMT-2000) ၏Standard ေတြကေတာ့EDGE (UWT-136) ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားမွလြဲ၍ကမၻာတစ္၀န္းအသံုးျပဳပါတယ္။2.0 CDMA 2000 အေမရိကားႏွင့္အာရွမွာအသံုးမ်ားပါတယ္။3.UMTS-WCDMA, UMTS TD-CDMA UMTS TD-SCDMAဥေရာပ၊တ႐ုတ္နဲ႔ကမၻာတစ္၀န္းမွာသံုးပါတယ္။ 4.DECT ဥေရာပနဲ႔အေမရိကားမွာသံုးပါတယ္။5. WiMZX (IEEE 802.16)ကမၻာတစ္၀န္းမွာသံုးပါတယ္။3G network ဟာ2G network ထက္ပိုၿပီး Security ေကာင္းပါတယ္။3Gဟာက်ယ္ျပန္႔တဲ့bard-width နဲ႔ ျမန္ဆန္တဲ့ dataကူးေျပာင္းႏႈန္းကိုရပါတယ္။3Gရဲ႕အသံုးခ်application ေတြကေတာ့ mobile ဖုန္းမွာတီဗီၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။Video Conferencing လည္းရပါ တယ္။Tele medicine လို႔ေခၚတဲ့အေ၀းမွာရွိတဲ့လူနာကိုဆရာ၀န္က ၫႊန္ၾကား ေဆးကုသႏိုင္ပါတယ္။ရာသီဥတုဆိုင္ရာသတိေပးအခ်က္ျပမႈ၊ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈဆိုင္ရာအခ်က္ျပမႈစသည္တို႔ကိုအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီဖမ္းယူသိရွိႏုိင္ ပါတယ္။ဗီဒီယို၊႐ုပ္ရွင္စသည္တို႔ကိုလည္းOnline ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။3G Network ရဲ႕အားသာခ်က္ေတြကData Transfer rate ျမန္ဆန္မႈနဲ႔Security ေကာင္းမြန္မႈပါ။

4G (Fourth Generation) ေခၚGeyond 3G network ကေတာ့UltraBandwith ပါ။4Gအေနနဲ႔Mobile အတြက္100 Mbit/S နဲ႔Local Wireless access အတြက္ 1Gbit/S ေထာက္ပံ့ႏိုင္ပါတယ္။4G မွာIP telephony, Ultra-broadband Internet Access နဲ႔HDTV multimedia ေတြကိုအသံုးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Mobile Wi MAX (iEEE 802 16e-2005) ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ထပ္နည္းပညာသစ္ကေတာ့ပိုမိုလ်င္ျမန္တဲ့အရွိန္အဟုန္နဲ႔4G LTE ပါပဲ။5G air interface နည္းပညာအားOrthogonal Frequency Division Multiplexing (F-OFDM), Sparse Code Multiple Access (SCMA), 5G လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္performance target တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္Polar code ကဲ့သို႔ေသာနည္းပညာလုပ္ငန္းသံုးခုတြင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။F-OFDM နည္းပညာသည္single radio နည္းပညာႏွင့္ အတူITU-R က ျပဳလုပ္ ေသာ5G use-case scenarios အားလံုးႏွင့္အဆင္ေျပေစမည့္ultra-flexible air interface ဖန္တီးေရးကိုအေျခခံထားသည္။၎သည္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ Radio numerologies ႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေ၀ႏိုင္ရန္ frame structure လည္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္။F-OFDM သည္5Gစနစ္တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာေရးအနာဂတ္အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါစမ္းသပ္မႈရလဒ္တြင္F-OFDM သည္LTE စနစ္guard band အသံုးျပဳ မႈကို၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ႏိုင္သည္။ထို႔အျပင္F-OFDMသည္မတူညီေသာ အသံုးျပဳသူမ်ားထံမွasynchronous transmission မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ ေပးသည္။စမ္းသပ္မႈရလဒ္မ်ားက၎သည္radio numerologies မ်ားႏွင့္ အတူတူညီေသာcarrier frequency ပါ၀င္သည့္LTE စနစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ system throughput ၁၀၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္သည္။
SCMA သည္မ်ားျပားေသာခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီးSCMA codebook ဒီဇိုင္းႏွင့္multi-dimensional အသံညႇိစနစ္တို႔ပါေသာပူးတြဲစနစ္ တို႔မွတစ္ဆင့္system throughput အျမင့္ဆံုးအထိရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

၎သည္ ေနာက္ထပ္မတူညီေသာSCMA layers မ်ားအထူးသျဖင့္system throughput တစ္ခုလံုးကိုတိုးတက္ေစရန္downlink တို႔ၾကားတြင္စြမ္းအင္ ခြဲေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားေနသည္။F-OFDM, SCMA ႏွင့္massive MIMO အမည္ရ5G air interface နည္းပညာတီထြင္မႈမ်ား စြာတို႔၏သင့္ေလ်ာ္သည့္စနစ္ေပါင္းစည္းမႈကို5Gနည္းပညာစမ္းသပ္မႈပထမ ေျခလွမ္းတြင္အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။အသံုးျပဳသူမ်ားေသာMIMO(MU-MIMI)သည္အသံုးျပဳသူ (၂၄)ဦးမွ24 parallel layers transmission အထိကိုေထာက္ပံ႔ ေပးႏိုင္သည္။စမ္းသပ္မႈရလဒ္တြင္MU-MIMO သည္100MHZ system bandwidth အသံုးျပဳကာ3.6Gbps cell average Throughput ရရွိႏိုင္သည္။ ထိုစမ္းသပ္မႈသည္ ေရဒီယိုနည္းပညာသစ္မ်ား၏အေကာင္းဆံုးေသာ သက္ေသ မ်ားျဖစ္ၿပီး5G air-interface နည္းပညာကိုလည္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။အဆိုပါစမ္းသပ္မႈသည္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ3GPP စံခ်ိန္မီလုပ္ငန္းမ်ားကိုအေထာက္အပံ့ေပးရန္technical rerisk အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုအစအလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ ေနတဲ့ကြၽႏု္ပ္တို႔ကမၻာႀကီးမွာNGN (Next Generation Networking) ကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။NGN မွာဆိုရင္အားလံုးေသာ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္၊တယ္လီဖုန္းအပါအ၀င္video phone, internet စတာေတြကိုIP အေျခခံၿပီးPackets transport အေနနဲ႔ အသံုးျပဳေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။တစ္နည္းအားျဖင့္အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔mobile အေျခအေနမွာအားလံုးေသာဆက္သြယ္ေရးService ေတြကိုInternet protocol အေျခခံျဖင့္ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာရရွိအသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ယေန႔ေခတ္လို႔အခ်ိန္မွာေတာ့လူသားေတြဟာဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးေတြကိုအျပည့္အ၀ခံစားေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ကမၻာ႔ပထမႏိုင္ငံေတြ မွာတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့တ့ဲမိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ဟာတတိယႏိုင္ငံ ေတြမွာပါလိုက္လံေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါၿပီ။ဒါဟာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာလည္းမိုဘိုင္းဖုန္းေတြကိုစီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ယေန႔ အခ်ိန္မွာ5Gအဆင့္ထိ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးဟာ ဘယ္ အဆင့္ထိထပ္မံေရာက္ရွိဦးမယ္ဆိုတာကိုမေ၀းလွတဲ့အနာဂတ္မွာေတြ႕ျမင္ရ ပါေတာ့မယ္။လူသားေတြဟာရာစုသစ္မ်ားစြာကို ျဖတ္ေက်ာ္ဦးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တိုးတက္လာမယ့္ရာစုသစ္ေတြနည္းတူဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ေတြကလည္း ျမင့္သထက္ျမင့္တက္လာမွာပါ။Mobile Guide Journal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment