မ.ဘ.သ (ဗဟို) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ မဟာသံဃနာယက အဖြဲ႕မွ ကန္႔ကြက္ (ရုပ္/သံ)မ.ဘ.သ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ (ဗဟို) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ မဟာသံဃနာယက အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လံုးဝ (လံုးဝ) ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းသတင္းကို MRTV မွာ ေၾကျငာသြားပါတယ္။
Ref: MRTV
2 comments:

(မဟန)ကိုအယုံအၾကည္မရွိပါ

(မဟန)ကို လုံးဝအသိအမွတ္မျပဳပါ
သံဃာမ်

Post a Comment