အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ေန႕စဥ္သံုး ႏွစ္ဆအင္တာနက္လက္ေဆာင္အစီအစဥ္သစ္ကို အင္တာနက္အသံုး မ်ားသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပံုစံသစ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ယေန႕ မိတ္ဆက္ေပး လိုက္ျပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကိဳက္ေတြ႕ေစမည့္ အစီအစဥ္သစ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၄) ရက္ ( ဝဝ း ဝဝ း ဝ၁ နာရီ) တြင္ စတင္ရယူအသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ေန႕စဥ္သံုး ႏွစ္ဆအင္တာနက္လက္ေဆာင္ အစီအစဥ္သစ္ကို စာရင္းသြင္းရယူ လုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ၇၅ MB ႏွင့္အတူ ထပ္မံ၍ ၇၅ MB ကို အပိုေဆာင္းအသံုးျပဳခြင့္ ရရွိ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်သင့္ေငြ ၃၉၉ က်ပ္ျဖင့္  စုစုေပါင္း ၁၅၀ MB ရရွိအသံုးျပဳႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ တစ္ရက္သံုးျဖစ္ျပီး၊ အင္တာနက္ပိုမိုအသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ တစ္ရက္တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို စာရင္းသြင္းရယူအသံုးျပဳလွ်င္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အူရီဒူး၏ အျမန္ဆန္ဆံုးေသာ 4G ႏွင့္ 3G အင္တာနက္ကို  ၁မီဂါဗိုက္လွ်င္ ၂က်ပ္၆၀ျပားျဖင့္ အသံုးျပဳခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

အူရီဒူး၏ ႏွစ္ဆအင္တာနက္လက္ေဆာင္ အစီအစဥ္သစ္ကို သံုးစြဲလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ SMS ေပးပို႕ ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ USSD Code ကို ဖုန္းေခၚဆို၍ေသာ္လည္းေကာင္း ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး ဝယ္ယူသည့္ တစ္ရက္အတြင္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။သံုးစြဲသူအေနျဖင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားကိုပါ ဝယ္ယူထားပါကလည္း ေဒတာအသံုးျပဳမႈကို အနီးစပ္ဆံုး သက္တမ္းကုန္မည့္ အစီအစဥ္မွ ႏႈတ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Marketing Officer ျဖစ္သူ Ms. Charity Safford က “ ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ ကမာၻ႕အဆင့္မီ အရည္အေသြးျမင့္ကြန္ရက္ကို ေဆာင္ယူႏုိင္ခဲ့ျပီး အျမန္ဆန္ဆံုးေသာအင္တာနက္ ကို ေပး အပ္ႏုိင္တဲ႕အတြက္ အူရီဒူးသံုးစြဲသူေတြ အင္တာနက္ပိုပိုသံုးလာတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။  သံုးစြဲသူေတြ အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္နည္းပညာကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ႕ေစ်းႏႈန္းနဲ႕ ေပးအပ္ႏုိင္ဖို႕ အျမဲေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕ တန္ဖိုးထားရတဲ့ သံုးစြဲသူေတြကို ေက်းဇူးတုန္႕ျပန္တဲ႕အေနနဲ႕ ယခု ေန႕စဥ္သံုးႏွစ္ဆ အင္တာနက္ အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီးလည္း အသံုးျပဳသူေတြ ႏွစ္ျခိဳက္ေစမယ့္ အစီအ စဥ္ေတြ၊ ပရိုမိုးရွင္းေတြ ေပးအပ္သြားမွာမို႕လို႕ အူရီဒူးနဲ႕အျမဲ အဆက္အသြယ္မျပတ္ရွိေနေစခ်င္ပါတယ္ “ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေန႕စဥ္သံုးအစီအစဥ္ကို ရက္အကန္႕အသတ္မရွိ ေန႕စဥ္ဝယ္ယူအသံုးျပဳေနႏိုင္မည္ျဖစ္ျပိး အေျပာင္းအလဲရွိပါက အေၾကာင္းၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၂၃၄ သို႕ ဖုန္းေခၚဆိုကာ သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ခ်န္ပီယံမ်ားသို႕ ေမးျမန္၍လည္းေကာင္း ၊ အူရီဒူးျမန္မာ၏ တရားဝင္ Facebook ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍လည္းေကာင္း သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။