၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား
၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား
==================


၀ါဆိုလျပည့္ေန႔သည္...

၁။ ေဂါတမ ဘုရားေလာင္း ပဋိသေႏၶေနေသာေန႔ ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။

၂။ ေဂါတမ ဘုရားေလာင္း ေတာထြက္ေတာ္မူေသာေန႔ ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။

၃။ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ဓမၼစၾကာတရားကို စတင္ေဟာေတာ္မူေသာေန႔ ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။

၄။ ေရမီး အစံုစံုတို႔ျဖင့္ တန္ခိုးျပာဋိဟာကို ျပေတာ္မူေသာေန႔ ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။

၅။ ဘုရားအျဖစ္ကို ၀န္ခံေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။

၆။ တရားရတနာ စတင္ေပၚေပါက္ေသာေန႔ ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။

၇။ သံဃာရတနာ စတင္ေပၚေပါက္ေသာေန႔ ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။

၈။ ပုထုဇဥ္ခရီးမွ အရိယာခရီးသို႔ စတင္ကူးေျပာင္းခြင့္ႀကံဳေသာေန႔ ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။

၉။ “ ဧဟိ ဘိကၡဳ ” ဟူေသာ စကားကို စတင္ ၾကားရေသာေန႔ ျဖစ္၍ ထူးျခားျခင္း။ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

{ဦးပညာသာမိ(မာဂဓီ-သာစည္)၏ အခါေတာ္ေန႔မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္}Credit : U Than Win

0 comments:

Post a Comment