အူရီဒူးရဲ႕ ခုေျဖခုေထာ အစီအစဥ္ကို ေခတၱရပ္ဆိုင္း
အူရီဒူးရဲ႕ ခုေျဖခုေထာ အစီအစဥ္ကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန နဲ႔ေဆြးေႏြးဆဲကာလအတြင္း ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားပါတယ္။

 ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မထြက္ေပၚခင္ကာလအတြင္း အစီအစဥ္မွာပါဝင္ခဲ့သူအားလုံးကို အစီအစဥ္အတြင္းသုံးစြဲခဲ့တဲ့ ကုန္က်ေငြမ်ားကို ျပန္လည္ ျဖည့္သြင္းေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး အခါအားေလွ်ာ္စြာအစီအစဥ္ျပန္လည္စတင္တဲ့အခါ ရရွီၿပီးအမွတ္မ်ားအားလုံးဆက္လက္အႀကဳံးဝင္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ေငြျပန္ ျဖည့္သြင္းေပးရန္အတြက္ ၄၈ နာရီခန္႔႔ေစာင့္ဆိုင္းေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အူရီဒူးသုံးစြဲသူမ်ားအားလုံး ေက်နပ္ႏိုင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဆင္မေျပမႈမ်ားအားလုံးအတြက္ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္။


Ooredoo


0 comments:

Post a Comment