အရက္လံုး၀မေသာက္သူမ်ား အခိ်န္မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွအရက္လံုး၀မေသာက္သူမ်ား အခိ်န္မတိုင္မီ ေသဆံုးႏိုင္ေၾကာင္း
ေလ့လာေတြ႕ရိွ

အရက္လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္သူမ်ားသည္ ပံုမွန္အရက္ေသာက္သံုးသူမ်ားထက္ သက္တမ္းပို၍တိုေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တရပ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာ္စတင္ရိွ တကၠဆက္တကၠသိုလ္ မွ စိတ္ပညာရွင္ ခ်ားစ္ဟိုလာဟန္ ဦးေဆာင္ ေသာ သုေတသီမ်ားက အ နွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရိွေသာ အသက္ ၅၅ နွစ္မွ ၆၅ နွစ္အရြယ္ၾကား ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အရက္တၾကိမ္မွ် မေသာက္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ျပီး အရက္မ်ားစြာ ေသာက္သံုးသူမ်ားမွာမူ ေသဆံုးမႈႏႈန္းေလ်ာ့နည္း၍ အရက္ အသင့္အတင့္ေသာက္သံုးသူမ်ားမွာမူ ေသဆံုးမႈနႈန္းအနိမ့္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့သူ ၁၈၂၄ ဦးအနက္ အရက္ကိုပံုမွန္ ေသာက္သံုးသူ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အခိ်န္မတန္ ေသးဘဲ ေသဆံုးခဲ့ၾကျပီး အရက္လံုး၀မေသာက္သူ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာမူ အခိ်န္မတန္မီ ေသဆံုးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ အယူအဆႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္နိုင္ေျခရိွေသာ ရွင္းခ်က္တရပ္ရိွသည္။ ယမကာသည္ လူမႈ ေရးေခ်ာဆီတခု ျဖစ္နိုင္ျပီး ခိုင္မာ ေသာ လူမႈေရးကြန္ရက္မ်ားသည္ စိတ္ပိုင္းနွင့္ ရုပ္ပိုင္းက်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အရက္ေသစာ မသံုးစဲြသူမ်ားတြင္ အေပါင္းအသင္းႏွင့္ ဆူညံစြာ အရက္သံုးစဲြသူမ်ားထက္ပို၍စိတ္ဖိစီးမႈလကၡဏာမ်ား ျပသေနသည့္အျပင္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခရိွသည္ဟု တင္ျပထားသည္။ အရက္ကို အသင့္အတင့္သံုးစဲြသူမ်ားမွာ ေသြးလည္ ပတ္မႈ အက်ဳိးခံစားနိုင္ျပီး လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းပို၍ တိုးပြားလာနိုင္သည္ဟု သံုးသပ္ထားၾက သည္။
သို႔ေသာ္လည္း အရက္ကို တာ၀န္သိသိ ေသာက္သံုးတတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးထားသည္။


Ref; Business Insider
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)0 comments:

Post a Comment