အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ခုေျဖခုေထာ အစီအစဥ္အတြက္ ပထမဦးဆံုး ေန႕စဥ္ဆုကံထူးရွင္အား တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ျပီျဖစ္ျပီး ၊ ယမန္ေန႕က ျမန္မာပလာဇာရွိ အူရီဒူးျမန္မာရံုးခ်ဳပ္၌ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာက ေငြက်ပ္ သိန္း (၃ဝ) ကို ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္သူ ဦးေအာင္ဝင္း၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၁၂/အလန(ႏုိင္) ဝ၃၂၄၀၉ )    အား ေန႕စဥ္ဆုအျဖစ္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ စြာ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

စုစုေပါင္း က်ပ္ သိန္း ၃ဝဝဝ ေငြသားဆုမ်ား ႏွင့္ အျခားတန္ဖိုးၾကီး အပတ္စဥ္ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္မည့္ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ကို  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၈) ရက္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ရင္ခုန္စိတ္ လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ခုေျဖခုေထာအစီအစဥ္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅) ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ဆုသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွ မိမိတို႕၏ကံထူးရွင္အသီးသီး အား ေစာင့္ဆုိင္းလ်က္ရွိပါသည္ ။ ခုေျဖခုေထာပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ ကံထူးဆုမ်ားသည္ ကံထူးရွင္မ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ (သို႕) မိသားစုအတြက္ အသံုးဝင္မည့္အရာမ်ား ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ (သို႕) အသံုးဝင္မည့္ တန္ဖိုးၾကီးပစၥည္းမ်ားဝယ္ယူႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးဆင္းကတ္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ 777 သို႕ “ YES “ ဟု SMS ေပးပို႕ကာ   ျပန္လည္ရရွိလာမည္ျဖစ္ေသာ ဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အေျဖတစ္ခုစီအတြက္ SMS တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂ဝဝက်ပ္ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ကံစမ္းသည့္ပုဂၢိဳလ္ မွ ေမးခြန္းတစ္ခုအတြက္ အေျဖတစ္ခုေျဖလိုက္တိုင္း ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းထပ္မံလက္ခံရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆိုကံစမ္းသူအေနျဖင့္ ရမွတ္မ်ားမ်ားရထားပါက ထူးျခားသည့္ဆုမ်ားကို ကံထူးရန္ အခြင့္အေရး ပိုမိုရရွိ မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 ေန႕စဥ္ဆုအႏိုင္ရရွိသူမ်ားအား လက္ငင္းေငြသားဆု က်ပ္သိန္း ၃၀ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။ အပတ္ စဥ္ဆုအႏုိင္ရရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ တန္ဖိုးၾကီး အရည္အေသြးျမင့္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည့္ iPhone 6S/ Samsung S7 Edge/ Samsung Note5) (သို႔) တက္ဘလက္ (Samsung Tab S2/ Samsung Tab A / iPad Air 2) စသည္တို႕မွတစ္ခုစီကို ဆုလက္ေဆာင္အျဖစ္ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပရိုးမိုးရွင္းျပီးဆံုးသည့္အခါ အထူးဆုၾကီး အျဖစ္ ေငြက်ပ္သိန္း ၃ဝဝ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆုၾကီးအတြက္ ပရိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း ပါဝင္ေျဖဆိုသူမ်ား အားလံုးထံမွ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ ေန႕စဥ္ဆု၊ အပတ္စဥ္ဆု၊ အထူးဆုၾကီး တစ္ၾကိမ္စီျဖင့္ စုစုေပါင္းသံုးၾကိမ္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ Chief Marketing Officer ျဖစ္သူ Ms. Charity Safford က “ အူရီဒူးျမန္မာရဲ႕  ခုေျဖခုေထာ အထူးအစီအစဥ္ၾကီးမွာ ပထမဦးဆံုးေန႕စဥ္ဆုအႏုိင္ရရွိသူ ဦးေအာင္ဝင္းအတြက္ အထူးဂုဏ္ယူ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ျပီးေတာ့လည္း ပရိုမိုးရွင္းကာလအတြင္း စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အထူးဆုအေျမာက္အျမား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ႏုိင္ဖို႕ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။ ကံထူးဆုရွင္ေတြအေနနဲ႕ မိမိကိုယ္တိုင္၊ ဒါမွမဟုတ္ မိသားစုအတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ႕အရာတစ္ခုခုကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရပါက ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရသူအားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ ၾကတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႕သိပါတယ္။  ယခု ကံထူးဆုေတြဟာဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမွာရွိတဲ႕ ကံထူးရွင္ မိသားစုေတြအားလံုးအတြက္ ေန႕စဥ္ဘဝမွာ အသံုးဝင္မယ့္အရာေတြကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႕ အေထာက္အပံ႕ မ်ားစြာေပးမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္။

အူရီဒူး၏ ခုေျဖခုေထာအစီအစဥ္္အတြက္ ေန႕စဥ္ဆုကံထူးရွင္ ဦးေအာင္ဝင္းက “ ကၽြန္ေတာ္ “ခုေျဖ  ခုေထာ” ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ကို ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္မွာ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ေၾကာ္ျငာေတြ႕ခဲ့ျပီး SMS လက္ခံရရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စိတ္ဝင္စားတာနဲ႕ အစမ္းသေဘာနဲ႕ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အေန နဲ႕ ေမးခြန္းေတြအားလံုးကစိတ္ဝင္စားဖို႕ ေကာင္းတာေတြ႕ရျပီး၊ ေနာက္ေမးခြန္းက ဘာျဖစ္မလည္းဆိုတာစိတ္ဝင္ စားလို႕ ေမးခြန္းေတြအားလံုးကိုဆက္ဆက္ျပီးေျဖဆိုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေမးခြန္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွန္ေအာင္ေျဖ ဆုိႏိုင္ခဲ့ျပီး ေနာက္တစ္ေန႕မွာ အူရီဒူးျမန္မာအဖြဲဲ႕က ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆက္သြယ္ျပီး အႏုိင္ရရွိသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေတာ့ တကယ့္ကို စိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါတယ္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနနဲ႕ အခုလိုစိတ္လႈပ္ရွားေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ပရိုမိုးရွင္းအစီ အစဥ္ကို ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ အပတ္စဥ္ဆုနဲ႕ အထူးဆုၾကီး  အတြက္ ေမးခြန္းေတြကို ဆက္လက္ေျဖဆိုသြားမွာပါ “ ဟု ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္သက္မႈမ်ားကို အျမဲနားစြင့္ လ်က္ရွိပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးသံံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ ကို ျမန္မာႏုိ္င္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္ သားမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္လ်က္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ SMS ကေနဥာဏ္စမ္းေမးခြန္းေလးေတြေျဖဆိုျပီး ဆုၾကီးနဲ႕ အျခားဆုမဲေပါင္း မ်ားစြာကုိ ကံစမ္းရယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။