ဥာဏ္ေတာ္ အေတာင္ (၄၀) ရွိ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးကိုျပန္လည္ျပဳျပင္လွ်က္ရွိရာ အလွဴရွင္မ်ားစြာလိုအပ္လွ်က္ရွိစာေရးသူရဲ႕ရြာမွာပါ....

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊဘိုခရိုင္၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္၊ ရြက္ၾကမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ပိုးဇာကုန္းေက်းရြာ လက္ထုပ္ကုန္း ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းတြင္ ဥာဏ္ေတာ္ အေတာင္ (၄၀) ရွိ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ဗုဒၶရုပ္ ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးကို ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ျပဳျပင္လွ်က္ရွိပါတယ္။

 ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၄၄၆ ခုႏွစ္ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၄ ခုႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ စေန ေန႔မွာ စတင္တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ျပီး ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိျပီျဖစ္၍ ယို႔ယြင္းပ်က္စီး ေနမႈ မ်ားကိုေရွးမူမပ်က္ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရာတြင္ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ားစုေပါင္းအားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းလွဴဒါန္းၾကေသာ္လည္း အလွဴရွင္ မ်ားစြာလိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

 ကုသိုလ္ပါဝင္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုးဇာကုန္းရြာသစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးလြင္ - ၀၉-၇၉၀၆၄၁၉၇၅ သို႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းနိုင္ပါေၾကာင္း နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္ နိုးေဆာ္တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္
 ကုသိုလ္ပါဝင္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုးဇာကုန္းရြာသစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးလြင္ ၀၉-၇၉၀၆၄၁၉၇၅ သို႔ ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းနိုင္ပါေၾကာင္း နိဗၺာန္အက်ိဳးေမွ်ာ္ နိုးေဆာ္တိုက္တြန္း လိုက္ပါတယ္။WKK
http://winkabarkyaw.net


0 comments:

Post a Comment