ထိုင္းနုိင္ငံ ေနရာအနွံ႔အျပားမွာ အဖမ္းအဆီးမ်ားေနထိုင္းနုိင္ငံ ေနရာအနွံ႔အျပားမွာအဖမ္း အဆီး ေတြ ေတာ္ေတာ္ မ်ားလာျပီး စစ္တပ္ နဲ ့ရဲ ပူေပါင္းကာ ေစ်းမ်ား ၊ ေနအိမ္တန္းလ်ားမ်ား ၊ စက္ရံု
အစရိွသျဖင္ ့ ေနရာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကိုစစ္ဆင္ ေရးသဖြယ္
အပူတျပင္း စစ္ေဆး ေနၾကပါသည္ ။


ယခင္ ရက္သတၱ ပါတ္ နွစ္ပါတ္ ခန္ ့ေလာက္ကတည္းက စတင္ကာအဖမ္း အဆီး မ်ားရိွခဲ ့ေသာ္ လည္း ယခု အခ်ိန္တြင္ဇတ္ရိွန္အျမင္ ့ဆံုး
သို ့ ေရာက္ ရိွလာပါ ျပီး အထင္ကရ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္ ့ပတူ နန္းတစ္ဝိုက္ Platinum shopping mall ,indra shopping mall အစရိွ သျဖင္ ့ေနရာ မ်ား ကိုဝင္ေရာက္ ခ်ဥ္းနင္း စစ္ ေဆးလ်က္ရိွပါသည္ ။ ယေန ့ Indra shopping mall တြင္ လူ အေယာက္ ၅၀ ေက်ာ္ ကိုဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ ့သည္ဟုသတင္း
ရရိွပါသည္။ 

ဒါ့အျပင္ platinum shopping mall ရိွ ဆိုင္ခန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဖမ္း အဆီးမ်ားရိွသည္ ့အတြက္ပိတ္ထားသည္ကိုသိရိွရပါသည္ ။
စစ္တပ္မ်ား ေနရာအနွံ အျပားတြင္ ေျခ ရွဴပ္ ေန ျပီးဆိုင္ကယ္မ်ား
ျဖင္ ့ အနွိပ္ခန္းမ်ား အလုပ္ရံုငယ္ ေလးမ်ားသို ့ လွည္ ့လည္ ကင္းေထာက္ ေန ၾက ျပီး ေလ့ လာ ေန ၾက ပါ သည္ ။

တစ္ ခ်ိဳ ့ကလည္း အေမစု ထိုင္း နုိင္ငံလာ ျပီး ကတည္း က စတင္ အဖမ္းအဆီး မ်ား ရိွ သည္ဟုယူဆၾကသူမ်ားလည္းရိွ ၾကပါတယ္ ။ ဒါက မွန္ကန္သည့္ယူဆခ်က္မဟုတ္ပါ ။ FB ကအမ်ိဳးေတြက ဒီကိစၥကို ၆ နွစ္ေလာက္ေမ့ထားခဲ့တာ ပါ ။

ထိုင္း နိုင္ငံမွာ ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ ့ အရင္တုန္းက ေနထုိင္ခြင္ ့ဘတ္ ေတြ နဲ ့ေနသည္ ့အခ်ိန္ ကတည္း က ယခု လို ပဲ စစ္တပ္ ပါ ပါဝင္ လွဴ ပ္ ရွား ျပီး အံုနဲ ့က်င္းနဲ ့ ေစ်း မ်ား ၊ ေနအိမ္ မ်ား ကို အတင္း ခ်ဥ္း နွင္း ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး ၾက ပါတယ္ ။ ယခင္ က မီဒီယာ သိပ္ အား မေကာင္း ျခင္း ေၾကာင္ ့ သာ သိပ္ ျပီးမသိ သာ ေပ မဲ ့ယခု အခ်ိန္တြင္ social network ျဖစ္သည္ ့ facebookေ ပၚ တြင္ ေရး ၾက ေျပာ ၾက ျဖင္ ့ အၾကား အျမင္ ဗဟုသု တ မ်ား လာ ျပီးအား လံုး နိူး ၾကား ရမည္ ့အခ်ိန္ ပင္ ျဖစ္ ပါသည္။


ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာ ေရႊ ့ေျပာင္း အလုပ္ သမား တစ္ ေယာက္ ရဲ႕
ဘဝ က မလြယ္ ကူ ပါ ဘူး ။ Passport မရိွ သူ မ်ား Passport ရိွ ေသာ္ လည္း Work Permit မရိွ သူ မ်ား
Passport နွင္ ့ Work permit ရိွ ေသာ္ လည္း Work permit ထဲ က သူ ေဌးနွင္ ့ ယခု လက္ ရိွ အလုပ္ လုပ္ေန သည္ ့ သူေဌ း နွင္ ့ ကိုက္ ညီ မွဴ ့မရိွ ေသာသူ မ်ား ကို ထိုင္း အစိုး ရ မွ စစ္ဆင္ ေရးသဖြယ္ ျပဳ လုပ္ ျပီး ဖမ္း ဆီး ေန သျဖင္ ့ ေရြ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား မ်ား အေန ျဖင္ ့ ခက္ ခဲ သည္ ့အခ်ိန္ ပင္ ျဖစ္
ပါသည္။ 

မိသားစု ၊ အိုးအိမ္ ၊ ခ်စ္ ခင္ သူ ေတြ စြန္ ့ျပီး ခက္ခက္ ခဲခဲ ပင္ ပင္ပန္း ပန္း နွင္ ့ၾကိဳး စား ရုန္း ကန္ ျပီး က်ားကုတ္ က်ား ခဲ ဝမ္းဝ ဖို ့ ခါး လွဖို ့အနာ ဂတ္ ရည္ မွန္ ခ်က္ အေမ်ွာ္အျမင္ နဲ ့ ဘဝ ကို ေဒါင္ က်က် ျပား
က် က် ရင္ ဆိုင္ ဖုိ ့ ေမြး ရပ္ ေျမ ကိုေက်ာ ခုိင္း ကာ တနယ္ တေက်းမွလာေရာက္ လုပ္ကိုင္ေန ၾကရတဲ ့ဘဝတူ ေတြ ျဖစ္လုိ ့ စိတ္ မေကာင္း ပါဘူး ။ 

ယခုလိုအခ်ိန္မွာအဖမ္း အဆီးမ်ားရိွသည္ ့ အတြက္ ျမန္မာျပည္သူ /သား အမ်ား အျပား ရိွ ေသာ ေစ်း မ်ား Shopping mall မ်ား သို ့အလည္ အပါတ္ သြား ျခင္း မ်ား စသည္ မ်ား ကို ေရွာင္ ရွား သင္ ့ျပီး အသြား
အလာ သတိ ရိွ ေစ ျခင္ ပါတယ္ ။ အား လံုး ေဘး ကင္း ၾက ပါ ေစ ။


ဘန္ေကာက္သို ့ အလည္အပါတ္ျဖင္ ့ လာေရာက္သည္ ့ ျမန္မာ မ်ား အေန
ျဖင့္လည္း သြားေလရာ ပါတ္စပို ့စာအုပ္ကို တပါတည္း ယူေဆာင္သြားသင့္ေၾကာင္း
ႏိုးေဆာ္လုိက္ရပါတယ္ ။


0 comments:

Post a Comment