Myanmar WWW Institute (M3WI) သင္တန္းေက်ာင္းမွ အိုင္တီအေျခခံသင္တန္းျဖစ္သည့္  IT Essentials  သင္တန္းသစ္အား ဧၿပီလအတြင္းတြင္ အသစ္ထပ္မံလွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေျခခံပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆုိ္ေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ အုိင္တီပညာရပ္မ်ားကို စတင္ေလ့လာလုိသူမ်ား၊ အုိင္တီနည္းပညာကို  ပညာေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်က် ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္သူမ်ား၊ အိုင္တီပညာရပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံေကာင္းရရိွလိုသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

IT Essentials သင္တန္းတြင္ ယေန႔ လူငယ္တုိင္း သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားသင့္ေသာ Microsoft Word ကို ကြ်မ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳနည္း ၊ အဂၤလိပ္ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ စာရုိက္နည္း ၊ Power Point အသုံးျပဳျပီး Presentation မ်ားျပဳလုပ္နည္း ၊ Photoshop ျဖင့္  Graphic Design မ်ား ဖန္တီးနည္း ၊ Adobe Dreamweaver ျဖင့္ Web Page မ်ား ေရးဆြဲဖန္တီးျခင္းမ်ား Programming အေျခခံကုိ ပုိင္ႏုိင္စြာ နားလည္တတ္ေျမာက္ေစရန္ C++ ဘာသာျဖင့္ လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္ေလ့က်င့္ေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။  ထို႔ျပင္ အင္တာနက္ႏွင့္အီးေမးလ္ အသံုးျပဳပံုတို႔ကိုလည္း သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ အိုင္တီနည္းပညာမ်ား၏ အေျခခံစနစ္မ်ား အေၾကာင္း ေကာင္းမြန္စြာသိရွိနားလည္သြားၿပီး မည္သည့္ အိုင္တီနည္းပညာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ရမည္ကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

သင္တန္းခိ်န္မွာ တစ္ပတ္လ်င္သံုးရက္ (တနလၤာ + ဗုဒၶဟူး +ေသာၾကာ) (နံနက္ – ၉း၁၅ မွ ၁၂း၁၅)ထိ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁)လခြဲခန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။၄င္းတန္းခဲြတစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသား ၁၂ ဦးသာ ကန္႔သတ္ထားရာ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ၾကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္း ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက Myanmar WWW Institute ၊ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း (၄)၊ MICT Park ၊  လႈိင္တကၠသုိလ္နယ္ေျမ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (ဖုန္း) ၅၂၁၁၂၅၊ ၆၅၂၂၈၈၊ ၀၉ ၉၇၂၅၁၄၁၀၃ တို႔သုိ႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။