ထိုင္‌၀မ္မွာ‌အ‌ေ၀း‌ေျပးကားတစ္‌စီး၁၉ရက္‌‌ေန႔ကမီး‌ေလာင္‌ကြၽမ္‌းခဲ့ရာ ကား‌ေပၚ႐ွိလူမ်ားပါထြက္‌မရ‌ေတာ့ဘဲေလာင္ကြၽမ္‌းခဲ့ထိုင္‌၀မ္မွာ‌အ‌ေ၀း‌ေျပးကားတစ္‌စီး၁၉ရက္‌‌ေန႔ကမီး‌ေလာင္‌ကြၽမ္‌းခဲ့ရာကား‌ေပၚ႐ွိလူမ်ားပါထြက္‌မရ‌ေတာ့ဘဲေလာင္ကြၽမ္‌းခဲ့ပါတယ္‌။


 

0 comments:

Post a Comment