ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ “၀” အထူး ေဒသ (၂) မွ “၀” ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ “၀” အထူး ေဒသ (၂) မွ “၀” ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟုိေပါလစ္ဗ်ဴရိုအၿမဲတမ္း ဒုတိယ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူယိ ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ အထူး ေဒသ(၄)မိုင္းလား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလုံးေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစုိင္းလင္း ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ယမန္ေန႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့စဥ္က မွတ္တမ္းဓာတ္ပုံမ်ား

(MOI)0 comments:

Post a Comment