မေလးရွားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရွိ ျမန္မာမ်ားကုိ “ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း” ကျပန္ လည္ ေခၚေဆာင္ေပးမည္

မေလးရွားထိန္းသိမ္းေရးစခန္းရွိ ျမန္မာမ်ားကုိ “ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း” ကျပန္ လည္ ေခၚေဆာင္ေပးမည္

မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ၁၁ခုတြင္ ေရာက္ရွိကာ ဒုကၡေရာက္ေန သည့္ ျမန္မာအလုပ္ သမား ၂၂၉၄ ဦးကုိ ကေမၻာဇဘဏ္အုပ္စု(KBZ)၏ ကေမၻာဇအနာဂတ္ အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒး ရွင္း (BFM) မွ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ MAI ေလေၾကာင္းမွ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္ မ်ား ျဖင့္ အခမဲ့ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္ အုပ္စုက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္လုိက္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ မိမိတို႔ေနရပ္ သုိ႔ ျပန္ႏုိင္ရန္လည္း ခရီးစရိတ္အျဖစ္ တဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁ သိန္းစီ BFM မွ ပံပုိးကူညီသြားမည္ဟုဆုိသည္။

ဥကၠ႒ ေဒၚနန္းလုိင္ခမ္း ဦးေဆာင္သည့္ “ကေမာၻဇအနာဂတ္ အလင္းတန္းျမန္ မာေဖာင္ေဒး ရွင္း”သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ပုိ႔ဘလဲသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ၅၀၀ခန္ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ ဘန္ဂ်ီနာ ကြ်န္းတြင္ လူကုန္ကူးခံရၿပီး အဓမၼကြ်န္ျပဳ ေစခုိင္းျခင္းခံရ သည့္ ျမန္မာေရလုပ္သား ၅၁၄ ဦး၊ မေလး ရွားေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္ ၃ေထာင္ေက်ာ္ အပါအ၀င္ အကူအညီလုိအပ္ေန သူ ၄ေထာင္ကုိ ျမန္မာျပည္သုိ႔ စင္းလုံးငွားေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ စရိတ္ၿငိမ္းျပန္လည္ေခၚေဆာင္ေပးခဲ့သလုိ ေငြေၾကးမ်ား လည္း ေထာက္ပံ ကူညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


ဧရာ၀တီ


0 comments:

Post a Comment