တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ျဖဴၿမ်ိ႕နယ္၌ ယေန႔(ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္) နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ လွည့္လည္ကာ တစ္ကုိယ္ေတာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။

 "ကၽြန္မခုလိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းက က်မတို႔မိသားစုေတြ တရားဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ကို တန္းတူညီမွ်မခံစားရဘူး။ ေအာက္ေျခလူတတ္းစား ဆင္းရဲသားျပည္သူလူထုအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုတာေပ်ာက္ကြယ္ေနတယ္။ ေငြမ်ားတရားႏိုင္စနစ္ကို မလိုပါဘူး။တရားဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ကို ညီမွ်စြာခံစားခ်င္ပါတယ္။ဆင္းရဲသားေအာက္ေျခလူတန္းစားျပည္သူလူထုအတြက္တရားေရးမ႑ိဳင္ရဲ႕ မွ်တမႈမရွိေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႀကီးသိရွိေအာင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ ေဒၚစုမြန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ 

 


ဓာတ္ပံု - ေနလင္းျဖဴ
The Voice

0 comments:

Post a Comment