တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ၆၉ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ကို ရန္ကုုန္ၿမဳိ႔ ၀န္ႀကီးမ်ားရုံးအတြင္း လာေရာက္အေလးျပဳရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား စုေပါင္းၿပီး ၆၉ႏွစ္ေျမာက္အာဇာနည္ေန႔ကို ရန္ကုုန္ၿမဳိ႔ ၀န္ႀကီးမ်ားရုံးအတြင္းမွာ လာေရာက္အေလးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး အာဇာနည္ကုန္းမွ ာသြားေရာက္အေလးျပဳၾကဖို႔အတြက္ အေနာ္ရထာလမ္းအတိုင္း လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္သြားၾကပါတယ္။
သတင္းဓာတ္ပံု - ေကာင္းထက္ေက်ာ္

0 comments:

Post a Comment