အူရီဒူး၏ “ခုေျဖခုေထာ” အစီအစဥ္ကို ပါ၀င္ကံစမ္းထားသူအားလံုးကို ေငြ ျပန္အမ္းေပးမည္အူရီဒူးျမန္မာမွ “ခုေျဖခုေထာ” အစီအစဥ္ကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌနာလက္ေအာက္ ရွိ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ အတြင္း ေခတၱဆိုင္းငံ့ထား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အူရီဒူးျမန္မာမွ ယေန႔အထိ ကံစမ္းခဲ့ေသာ အူရီးဒူးျမန္မာအသံုးျပဳသူမ်ား၏ ရမွတ္မ်ားကို ေရတြက္ေပးျပီး ကံထူးရွင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ အူရီဒူးျမန္မာ၏ ၀က္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ www.ooredoo.com.mm တြင္ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ကံစမ္းခဲ့သူမ်ားအားလံုးအား ပါ၀င္ကံစမ္းထားေသာ ေငြမ်ားကို ဖုန္းေငြျဖည့္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပန္အမ္းေပး သြားပါမည္။

လြန္ခဲ့တဲ့လေတြမွာ အူရီးဒူးျမန္မာမွ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္မည့္ ဆန္းသစ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစ်းကြက္ထဲမွာ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာကို အစဥ္အျမဲအားေပးသံုးစြဲေနသူမ်ား အတြက္ သံုးစြဲသူအမ်ားအျပား ႏွစ္သက္သည့္ Facebook အသံုးျပဳခကိုလဲ ပထမဆံုး ေစ်းသက္သာစြာ သံုးစြဲခြင့္ ရေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ 4G ကြန္ရက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ပထမဆံုး အသံုးျပဳခြင့္ရရွိရင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အူရီဒူးျမန္မာမွ သီခ်င္းမ်ားကို တိုက္ရိုက္နားဆင္ႏိုင္ေသာ စမတ္ဖုန္းတြင္ ဗြီဒီယို တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ဆင္တူတဲ့ ဂီတ အက္ပလီေကးရွင္းကိုလည္း ပထမဆံုး မိတ္ဆက္၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ပါသည္။

ယခုလို ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျပီးသားျဖစ္တဲ့ ဗဟုသုတေတြအေျခခံထားတဲ့ အေမးအေျဖ ကစားနည္းေလးေတြဟာ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံလိုေနရာက စလို႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံေတြအထိ ကမာၻတစ္၀ွမ္း က ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားမွာ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။ ပါ၀င္ၾကတဲ့အသံုးျပဳသူေတြဟာ ဆန္းသစ္ျပီး လြယ္ကူ စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အလြန္ကို ႏွစ္သက္ၾကခဲ့ၾကပါသည္။

ပါ၀င္တဲ့သူေတြဟာ မိမိရဲ႔ ဗဟုသုတအရည္ အေသြးကို စစ္ေဆးႏိုင္ျခင္း၊ ဘယ္ေလာက္အထိေျဖ ဆိုျပီးျခင္းေတြကို  သိရွိႏိုင္သလို ေန႔စဥ္ဆု ကို ေပါက္ႏိုင္ခြင့္မ်ားလဲရွိပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ အူရီးဒူးျမန္မာမွ အခုလို ဆင္တူေသာ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို အူရီဒူးသံုးစြဲသူမ်ား ဗဟုသုတရေစျပီး ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ကံထူးခြင့္ရေစရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အူရီဒူးအသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အလြန္တရာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ပါ၀င္ ကံစမ္းခဲ့ၾကပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာမွ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထူးျခားသည့္စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ား ႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “ခုေျဖခုေထာ” ပရိုမိုးရွင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မိုဘိုင္းအသံုးျပဳသူမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးခ်က္ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအေတြေက်နပ္အားမႈ အသံေတြကို အျမဲနားေထာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။

ကံစမ္းမဲဆိုတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူျပည္သားမ်ား ရင္းႏွီးျပီးသားျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ကံစမ္းမဲေတြကိုလည္း အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါသကဲ့သို႔ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာမ်ားမွလည္း ယခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့သလို ယခုလည္း ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ “ခုေျဖခုေထာ” ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ပံုစံသည္ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျပီး သားျဖစ္ေသာ ဗဟုသုတေတြအေျခခံထားတဲ့ အေမးအေျဖကစားနည္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ MPT မွ ဦးစြာမိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ျခားနားမႈ မ်ားစြာမရွိလွပါ။ ကံထူးသူမ်ားကို ေပးအပ္သည့္ဆုပမာဏ နည္းသည့္အတြက္ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ ရန္ေပးပို႔သည့္ ေငြပမာဏေလ်ာ့နည္းျခင္းသည္သာ အဓိကကြာျခားခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ယခု “ခုေျဖခုေထာ” ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္ကို ျမန္မာ့ဥပေဒ၊ ဆက္သြယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အူရီဒူးျမန္မာမွ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ယခုပရိုမိုးရွင္းအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလအတြင္းတြင္ လူမႈ ကြန္ရက္၌ အဆုိပါေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚသည့္ လွ်ိဳ႔၀ွက္စာသည္ ပ်ံ႔ႏံွ႔ခဲ့သျဖင့္ ယခုပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္အား ယာယီ ဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခုလို ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ညိွႏိႈ္င္းေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလတြင္အဆိုပါ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္  အူရီဒူးျမန္မာ၏ ဆင္းကတ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသည့္ အေနျဖင့္ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္တြင္ကံထူးရွင္ျဖစ္ရန္ စာတိုေပးပို႔ရာတြင္ ကုန္က်ခဲ့ေသာ ေငြသားမ်ားကို ဖုန္းလက္က်န္ေငြထဲသို႔ ၄၈နာရီအတြင္း ျပန္လည္အမ္းေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါယာယီရပ္ဆိုင္းမည့္ ပရိုမိုးရွင္း အစီအစဥ္သည္ ယေန႔အထိ ပါ၀င္ကံစမ္းခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္ ရရွိထားေသာ ရမွတ္မ်ားမွာ ဆက္လက္ ရွိေနမည္ျဖစ္ပါသည္။


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 
www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment