အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြထက္ ပိုမုိ လိမ္ညာတတ္ၾကတယ္ဟုဆိုလူအေယာက္ ၃,၀၀၀ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈအရ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြထက္ ပိုမိုလိမ္ညာတတ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ခ်စ္သူရည္းစားခ်ိန္းေတြ႔မႈ ဆုိင္ရာ ျဗိတိသွ်ကုမၸဏီ Coffee & Company မွ ျပဳလုပ္တဲ့ စစ္တမ္းမွာ အမ်ဳိးသား ၉% ယုံမွား သံသယကင္းေနခ်ိန္မွာ ၂၅% ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ေနာက္တစ္ေယာက္အတြက္ သစၥာေဖာက္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အသက္ ၃၅ မွ ၄၀ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးေတြ သစၥာမဲ့တတ္ၾကျပီး ဟုိစပ္စပ္ သည္စပ္စပ္ လုပ္ႏုိင္ေခ် အမ်ားဆုံးျဖစ္တယ္လုိ႔ စစ္တမ္းက အခုိင္အမာ ဆိုထားပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုက သူတုိ႔ေတြထဲက အမ်ားစုဟာ သားသမီးမထြန္းကားသူေတြျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ႏွစ္လုိဖြယ္ ညအိပ္အႏွမ္းတစ္ပြင့္နဲ႔ မေရာင့္ရဲသူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္လုိ႔ သတင္းအစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြ သူတို႔လက္တြဲေဖာ္ေတြေပၚ လိမ္ညာတတ္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းရင္းေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အမ်ားစုက စိတ္လြတ္ ကုိယ္လြတ္ အခ်စ္ကို ထပ္ရွာၾကပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္ၾကား ဖုိမသဘာဝ ျငီးေငြ႔စရာျဖစ္လာရင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏုိင္မယ့့္ တျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ဆီ အမ်ဳိးသမီးေတြ ေျခဦးလွည့္ သြားတတ္တယ္လုိ႔လည္း စစ္တမ္းမွာ ဆုိထားပါတယ္။


Trend Myanmar
0 comments:

Post a Comment