ကြန္ပ်ဴတာကို အေကာင္းဆံုး သန္႔ရွင္းေပးႏိုင္တဲ႔ Easy PC Optimizer v1.3.0.120ကြန္ပ်ဴတာကို အေကာင္းဆံုး သန္႔ရွင္းေပးႏိုင္တဲ႔ Easy PC Optimizer ပါ.... 

Optimize လုပ္ေပးႏိုင္တာေတြကေတာ့ ေအာက္အတိုင္းပါပဲ..


Easy PC Optimizer 

Features :

Clean up junk files

Speed up Internet

Make Windows start faster

Optimize RAM

Fix system crashes

Recover disk space

Fix software errors

Manage system services

Tweak hidden PC settings

Control privacy settings

Customize your PC

Tweak browser settings


Post By: WKK
http://winkabarkyaw.net

0 comments:

Post a Comment