♪ Excel ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလ့လာနိုင္မယ့္ - All in one - MEET Excel Lessons (Share ေပးပါ) ♫


က်ေနာ္ ေရးသားခဲ့သမွ် သင္ခန္းစာမ်ားကုိ တစ္စုတစ္စည္းထဲ သိမ္းထားလုိ႕ရပါျပီ။

Basic to Intermediate Video ၁၁ ဖုိင္နဲ႕ တစ္နွစ္ေက်ာ္ ေရးသားခဲ့တဲ့ Excel Post ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိ စုစည္းေပးထားပါတယ္.။ အေရးၾကဳံတုိက္ဆုိင္တဲ့အခါ တကူးတက ျပန္ရွာေနစရာမလုိေတာ့ပါဘူး..။
Excel နဲ႕ပတ္သက္တာ အကုန္ Cover မျဖစ္နုိင္ေပမယ့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိေတာ့ အကူညီေပးနုိင္မယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္..ခင္ဗ်ာ..။
ရွာရလြယ္ေအာင္ ေအာက္ပါအတုိင္း အပုိင္း (၇) ပုိင္း ခြဲထားပါတယ္..။
ေနာက္ထပ္ ေရးျဖစ္တဲ့ ပုိ႕စ္မ်ားကုိလဲ သက္ဆုိင္ရာ အပုိင္း ထဲမွာ အျမဲ ထည့္သြင္းေပးသြားပါမယ္..။
စာအုပ္ထုတ္ဖုိ႕ ေတာင္းဆုိထားၾကတဲ့ ညီအကုိေမာင္နွမမ်ားနဲ႕ သင္တန္းတက္ဖုိ႕ အခ်ိန္မေပးနုိင္ၾကတဲ့ ညီအကုိေမာင္နွမမ်ားလည္း ဒီပုိ႕စ္ေလးနဲ႕ ေက်နပ္နုိင္ၾကပါေစ..။
အားလုံး Excel ကုိ အထိေရာက္ဆုံး အသုံးခ်နုိင္ၾကပါေစ ခင္ဗ်ာ..။


MEET
www.myanmarexcel.com
17.4.2016 (Sunday)
Last Update : 1.6.2016 (Wednesday)
************************************************************
အပုိင္း ( ၁)
▲ Basic Excel Video သင္ခန္းစာမ်ား ▲
ဒီသင္ခန္းစာေတြက Excel ကုိ အခုမွ စတင္ အသုံးျပဳမယ့္သူေတြကုိ Intermediate Level အထိ ဆြဲတင္ေပးနိုင္မယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ပါတယ္..။ Video Download Link မ်ား မၾကာခင္ ထပ္ထည့္ေပးသြားပါမယ္..။
လက္ရွိ Excel ကုိ သုံးေနသူမ်ားအတြက္လဲ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
1. Excel အား စတင္ အသုံးျပဳျခင္း
https://goo.gl/hNPFzd
2. အေျခခံ Formatting Techniques မ်ား ေလ့လာျခင္း - ၁
https://goo.gl/G88oa1
3. အေျခခံ Formatting Techniques မ်ား ေလ့လာျခင္း - ၂
https://goo.gl/h5qFbU
4. Excel တြင္ အေျခခံတြက္ခ်က္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
https://goo.gl/BqNosp
5. Relative and Absolute References အား ေလ့လာျခင္း (ေလ့လာျဖစ္ေအာင္ ေလ့လာသင့္ပါတယ္..)
https://goo.gl/M6pPiH
6. Find and Replace အား ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း
https://goo.gl/K6TTnh
7. Paste Special တြင္ ပါ၀င္သည့္ Function မ်ား ေလ့လာ အသုံးျပဳျခင္း
https://goo.gl/m7QKbb
8. Excel Workbook, Excel Sheet မ်ားအား Password ျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္း
https://goo.gl/ef4Wg6
9. Conditional Formatting အား စတင္ အသုံးျပဳျခင္း
https://goo.gl/s1Ufsp
10. Data Filtering အား ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း
https://goo.gl/h4UQdH
11. IF Function ကုိ ေလ့လာျခင္း
https://goo.gl/NC2l9n
******************************************************
အပုိင္း ( ၂)
▲ Excel Formulas မ်ား ေလ့လာျခင္း ▲
အသုံးမ်ားတဲ့ Excel Formula ေတြကုိ Definition နဲ႕ အတူ ဥပမာေတြနဲ႕ ရွင္းျပေပးထားပါတယ္..။ ေခါင္းစဥ္ငယ္ေတြ ထပ္ခြဲေပးထားပါတယ္..။
1) Logical Formulas
IF - http://goo.gl/npfBrs
IF & OR - http://goo.gl/ZfqVTW
IF & AND - http://goo.gl/Wr4tbu
IFERROR - http://goo.gl/6g1fAy
2) Date and Time Formulas
Date and Time - http://goo.gl/68mvqF
Year, Month, Day & Hour, Minute, Second - http://goo.gl/sEzTBK
Workday - http://goo.gl/YZyu7U
Workday.intl - http://goo.gl/JOnspB
Networkdays - http://goo.gl/0M4tJ5
DateDif - http://goo.gl/10IoRf
3) Text Formulas
UPPER , LOWER , PROPER - http://goo.gl/8Tp8oU
Trim & Clean - http://goo.gl/uzNJd4
Find & Search - http://goo.gl/aQaibf
Concatenate , & - http://goo.gl/ezygMg
EXACT - http://goo.gl/nReQO8
Rept - http://goo.gl/Weq0Oy
Left, Right, Mid - http://goo.gl/AkDMh7
Len - http://goo.gl/i9dAzL
4) Math Formulas
Sum, Max, Min,Count, Average - http://goo.gl/c2f5Nb
AverageA - http://goo.gl/8WQJqF
Sumif & Sumifs - http://goo.gl/mKbu9i
Averageif & Averageifs - http://goo.gl/mPC0mt
Countif & Countifs - http://goo.gl/euSNsq
RAND & RANDBETWEEN - http://goo.gl/fLA8A2
Round, Rounddown, Roundup - http://goo.gl/v85YVM
Sumproduct - http://goo.gl/7KiZNw
5) Lookup and Reference Formulas
Lookup - http://goo.gl/6tvWr2
Vlookup & Hlookup - http://goo.gl/CxxYfd
Index - http://goo.gl/gyfiDo
Match - http://goo.gl/TKrvNh
Index Match Match Vs Vlookup - http://goo.gl/oWpecp
Row, Column , Area - http://goo.gl/Ulh2Qi
Indirect - http://goo.gl/zgrS03
Hyperlink - http://goo.gl/rxeq2b
Choose - http://goo.gl/kcVagD
6) Formula Errors
Formula Error မ်ားကုိ နားလည္ျခင္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ေက်ာ္လႊားျခင္း
http://goo.gl/4qQ69I
Formula Error မ်ားကုိ ေရတြက္ျခင္း
http://goo.gl/jITtKv
Formula Error မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းျခင္း
http://goo.gl/Y8uaj1
******************************************************
အပုိင္း ( ၃)
▲ လက္ေတြ႕ ျပသနာမ်ားအား Excel Formula မ်ားေရးသား၍ ေျဖရွင္းျခင္း ▲
က်ေနာ့္ကုိ ေမးၾကတဲ့ အခက္အခဲေတြကုိ Case Study အေနနဲ႕ ျပန္လည္ေျဖရွင္းေပးထားတာေတြရယ္၊ အျခား သိသင့္သိထုိက္တာေတြရယ္ စုစည္းေပးထားပါတယ္.။ Excel မွာ အေျဖတစ္ခုရဖုိ႕ Formula ေတြ အမ်ိဴ းမ်ိဴ းနဲ႕ ရွာေဖြနုိင္ပါတယ္..။ က်ေနာ္က အမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္ နည္းလမ္းေတြနဲ႕ ေျဖရွင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..။
၁) ျမိဳ႕ အမည္ေတြကုိအမ်ိဴ းမ်ိဴ း ေရးသြင္းၾကေတာ့ (ဥပမာေတာင္ၾကီးကုိTaung Gyi, Taungyi) စသျဖင့္ အမ်ိဳ းမ်ိဴ းေရးၾကေတာ့ SUMIF ကုိျပီး ေရာင္းအားပမာဏကုိ ေရြးေပါင္းလုိ႕ မရေတာ့ဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘယ္လုိ ေရးသားေျဖရွင္းရပါမလဲ ?
https://goo.gl/44JZHS
၂) Excel မွာ လူအမည္ရိုက္တာနဲ႕ က်ား/မ အလိုအေလ်ာက္ခြဲေစဖို႕ ဘယ္လုိ ေရးသားရပါမလဲ ?
https://goo.gl/f7y7Up
၃) စာသားနဲ႕ ကိန္းဂဏန္းထဲေရာေနတဲ့အထဲက ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႕ အျခား ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုနဲ႕ ေျမွာက္ခ်င္ပါတယ္..။ ဥပမာ Qty ဆုိတဲ့ Column မွာ 3 Boxes, 155 Packages စသျဖင့္ စာသား အေရအတြက္ ကလဲ မတူ သလုိ ပါ၀င္တဲ့ကိန္းဂဏန္းအလုံးေရလဲ မတူၾကပါဘူး..။ အဲဒီ က ကိန္းဂဏန္းေတြကုိ သူတုိ႕ရဲ႕ ေစ်းနွဴန္းနဲ႕ ေျမွာက္ခ်င္တာ၊ ဘယ္လုိ Formula ေရးရမွာပါလဲ ?
https://goo.gl/bGPm8w
၄) Box တစ္ခုမွာ ပုလင္း ၁၂ လုံးပါပါတယ္..။ ေရာင္းရတဲ့ ပုလင္းအေရ အ တြက္သိတာနဲ႕ Box ဘယ္နွစ္ခုနဲ႕ ပုလင္းဘယ္နွစ္လုံး ေရာင္းရတယ္ ဆုိတာ အေျဖတန္းထြက္ခ်င္ပါတယ္..။ ဘယ္လုိ Formula ေရးသားရပါမလဲ ?
https://goo.gl/2WCyKM
၅) နာမည္မ်ား စာရင္းသြင္းရာမွာ အမည္ေရွ႕က အားလုံး Dr. ထည့္သြင္းရမွာကုိ တကယ္သြင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ အခ်ိဳ ႕အမည္ေတြမွာ Dr. ပါျပီး အခ်ိဳ ႕ အမည္ေတြမွာ Dr. မပါဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္..။ ပါတဲ့ အမည္ေတြကုိ ဒီအတုိင္းထားျပီး မပါတဲ့ အမည္ေတြေရွ႕မွာ Dr. ထည့္ခ်င္တာ ဘယ္လုိ လုပ္လုိ႕ရနုိင္ပါသလဲ ?
https://goo.gl/ON6FQM
၆ ) Test 1 လုိ႕ ရုိက္ထည့္ျပီး Autofillနဲ႕ ဆက္ဆြဲလုိက္ရင္ Test 2 , Test 3 , Test 4 စသျဖင့္ Series လုိက္ အလိုအေလ်ာက္ ျဖည့္ေပးသြားပါတယ္.. ။ 1 Test, 2 Test လုိ႕ ရုိက္ထည့္ ျပီးAutofillနဲ႕ ဆက္ဆြဲလုိက္ရင္လည္း အလုိအေလ်ာက္ ျဖည့္ေပး သြားပါတယ္..။ ဒါေပမယ့္ Test 1: လုိ႕ ရုိက္ထည့္ျပီးAutofillနဲ႕ ဆက္ဆြဲေတာ့ Test 1: ဆုိတာေတြပဲ Copy ပြါးသြားပါတယ္...။ Test 2: , Test 3: စသျဖင့္ အလိုအေလ်ာ က္ျဖည့္ေစခ်င္တာဘယ္လုိလုပ္ရပါသလဲ...?
https://goo.gl/emczXv
၇) နွစ္တစ္နွစ္ရဲ႕ Calendar Quarter နဲ႕ Fiscal Quarter ကုိ ဘယ္လုိ ခြဲထုတ္လုိ႕ရပါမလဲ ?
https://goo.gl/TMzKp6
၈) Excel ကုိ အသုံးျပဳ ၍ ကံထူးရွင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း - ၁
https://goo.gl/15RWH0
၉) Excel ကုိ အသုံးျပဳ ၍ ကံထူးရွင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း - ၂
https://goo.gl/gQtlor
၁၀) Sentence Case
Excel မွာ Upper, Lower , Proper Case မ်ား ခ်ိန္းဖုိ႕ပဲ ပါပါတယ္..။ Sentence Case အတြက္ မပါေသးပါဘူး.။ Sentence Case ကုိ ေျပာင္းခ်င္ရင္ ဒီ Formula ကုိ သုံးနုိင္ပါတယ္..။
https://goo.gl/bRHuC2
၁၁) သုံး Row ေျမာက္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ေပါင္းျခင္း
https://goo.gl/UcFa5v
၁၂) Excel တြင္ Ratio တြက္ခ်က္ျခင္း ( ဥပမာ 3:2 , 11:20 )
https://goo.gl/6AQ5eQ
၁၃) Excel တြင္ နာရီ၊ မိနစ္မ်ားကုိ တြက္ခ်က္ျခင္း
https://goo.gl/anIH3Z
၁၄) DVD, TV, DVD and TV, TV and Fan စသျဖင့္ Cell တစ္ခုမွာ အမည္တစ္ခုပါတာရွိသလုိ ေရာပါေနတာလဲရွိပါတယ္။ TV ဘယ္နွစ္ခုပါလဲသိခ်င္တာ Countif နဲ႕ ေရးတာ အေျဖမွားေနလုိ႕ ဘယ္လုိ ေရးသားရပါမလဲ ?
https://goo.gl/NHhfqM
၁၅) က်ေနာ့္မွာ ရက္စြဲေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီ ရက္စြဲေတြရဲ႕ ေန႕၊ ဥပမာ Monday, Tuesday စသျဖင့္ ဆြဲထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ Formula ဘယ္လုိေရးရပါမလဲ ?
https://goo.gl/q7fwLf
၁၆) Wildcard ကုိ အသုံးျပဳျပီး Excel Formula မ်ားရဲ႕ Power ကုိျမွင့္တင္ျခင္း
https://goo.gl/mJIaGF
၁၇) " Operator Precedence in Excel Formulas "
Excel မွာ Formula ေတြ ေရးသားတဲ့အခါ ကိုယ္ေရးတာ မွန္တယ္လုိ႕ ထင္ရရဲ႕သားနဲ႕ အေျဖမွားေနတတ္တာဟာ Excel Operators အစီအစဥ္ လြဲေနလုိ႕ ျဖစ္တတ္ပါတယ္.။
https://goo.gl/ppc9t6
၁၈) " Max IF & Min IF "
ေဒတာအမ်ားၾကီးထဲမွ မိမိရွာေဖြလုိေသာ Item ၏ အၾကီးဆုံး၊ အေသးဆံုးကိန္းကုိရွာေဖြျခင္း
https://goo.gl/WUyrYr
၁၉ ) ေမး။ Columnn B မွာ ေပ ကုိ ေရးထားျပီး Column C မွာ လက္မ ေတြကုိ ေရးထားပါတယ္..။ Column C က လက္မေတြ ကုိ ေပါင္းလုိက္တဲ့အခါ ေပ ေက်ာ္သြားတဲ့ လက္မေတြကုိပဲ Total မွာ ေပၚခ်င္ပါတယ္..။ ဥပမာ Column C က လက္မေတြ ေပါင္းလုိက္လုိ႕ ၃၅ လက္မ ရရင္ Total မွာ ၁၁ လက္မလုိ႕ပဲ ေပၚခ်င္ပါတယ္..။ Column B က ေပေတြကုိ ေပါင္းတဲ့အခါ Column C ဘက္က ေပျပည့္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြကုိပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လုိပါတယ္..။ ဘယ္လုိေရးရပါမလဲ ?
https://goo.gl/AkqWxJ
၂၀ ) " Information Function မ်ား အသုံးျပဳျခင္း "
https://goo.gl/lrfj0t
၂၁ ) Filter စစ္ထုတ္ထားတဲ့ ေဒတာေတြကုိ နံပါတ္ အစဥ္လုိက္တပ္ ခ်င္ပါတယ္ ..။ ဘယ္လုိလုပ္ရပါမလဲ ? ျပီးေတာ့ Filter စစ္ထုတ္ထားတဲ့ ေဒတာေတြကုိ ေရြးျပီး ဘယ္လုိ ေပါင္းရပါမလဲ ?
https://goo.gl/uhjgHu
******************************************************
အပုိင္း ( ၄)
▲ Useful Functions, Essential Tips and Tricks ▲
အသုံး၀င္မယ့္ Function, tool ေတြရယ္၊ သိကုိသိသင့္တဲ့ Tips and Tricks ေတြရယ္ စုစည္းေပးထားပါတယ္..။
၁) Data Validation
http://goo.gl/SdFRAj
၂) Dependent Data Validation
http://goo.gl/Zhcfvo
၃) ထည့္သြင္းျပီးေသာ Data မ်ား ထပ္မံမထည့္သြင္းေစရန္ (Preventing Duplicated Entry)
https://goo.gl/tgf9cr
၄) မိမိလိုအပ္သည့္ Cell Range ကုိသာ Password ျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္း
http://goo.gl/LTqeyl
၅) Blank Row မ်ားကုိ လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ဖ်က္ျခင္း
http://goo.gl/NZtBIP
၆) Cell Range မ်ား အား အမည္ေပးျခင္း နွင့္ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳျခင္း
http://goo.gl/ySf9PN
၇) Cell တစ္ကြက္အတြင္းတြင္ Chart တစ္ခု ေရးဆြဲျခင္း (သုိ႕မဟုတ္) Sparklines ကုိ အသုံးျပဳျခင္း
https://goo.gl/dShFsE
၈) 3D Reference Formula မ်ား ေရးသားျခင္း
https://goo.gl/U6syOa
၉) Histogram ကုိ အသုံးျပဳျခင္း
( မိမိမွာရွိတဲ့ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္ မ်ားစြာထဲမွာ ကုိယ္သတ္မွတ္တဲ့ တန္ဖုိး Range ေတြ အၾကိမ္အေရအတြက္ ဘယ္ေလာက္ပါလဲဆုိတာ အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ေပးနုိင္ပါတယ္။)
https://goo.gl/8cgXwt
၁၀) Cell တစ္ကြက္အတြင္းတြင္ Line Break မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း
https://goo.gl/oyTF0Y
၁၁) သတ္မွတ္ရက္ေရာက္သည့္အခါ Date Alarm အေနျဖင့္ ကာလာ ေပၚေစရန္
http://goo.gl/zYtguQ
၁၂) Column ကုိ အက်ဥ္းအက်ယ္လုပ္လုိက္တာနဲ႕ စာေတြက အလို္လုိ ေသးသြား ၾကီးသြားေစရန္
https://goo.gl/veF82h
၁၃) ကုိယ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Amount ထက္ ေက်ာ္တဲ့ ဂဏန္းေတြကုိ အလုိလုိ Color ထည့္သြင္းေစျခင္း
https://goo.gl/R0FyMU
၁၄) What – if – Analysis မွ Scenario Manager အား အသုံးျပဳျခင္း
http://goo.gl/LnaJaj
၁၅) Workbook တစ္ခုအတြင္းမွ Sheet အားလုံးအား တစ္ျပိဳင္တည္း Edit လုပ္ျခင္း၊ Format ခ်ျခင္း
https://goo.gl/TJkqVN
၁၆) Seh လို႕ရုိက္ထည့္ရင္ She အျဖစ္ ေျပာင္းသြားပါတယ္..။ အဲလုိ မေျပာင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ရပါသလဲ ? ( Turning off the Auto-correct in Excel )
https://goo.gl/K7gXJE
၁၇) Sheet တစ္ခုမွ Page Setting မ်ားအား အျခား Sheet မ်ားသုိ႕ လြယ္ကူစြာ ပြါးျခင္း ( Duplicating Page Setup )
https://goo.gl/FAL2k3
၁၈) Excel တြင္ Enter ေခါက္သည့္အခါ ေအာက္က Cell အကြက္ကုိ မေရာက္ပဲ ညာဘက္ Cell သုိ႕ ေရာက္ေစရန္
https://goo.gl/gAxRLF
၁၉) Excel Table တြင္ Total Row ထည့္သြင္းျခင္း
https://goo.gl/kaV4nT
၂၀) Cell တစ္ခုအတြင္းထဲမွာ Bullet ထည့္ရန္
https://goo.gl/QbxPGx
၂၁) UNIT Conversion in Excel
https://goo.gl/jlhGr8
၂၂) Clipboard ( Copy ယူထားသည့္ ေဒတာမ်ား ထားရွိသည့္ temporary storage ) အား ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း
https://goo.gl/QnJgIl
၂၃) Format Painter
https://goo.gl/j5MWzh
၂၄) ဖြင့္ထားသည့္ Excel ဖုိင္အားလုံး တစ္ျပိဳင္တည္း ျမင္ရေစရန္
https://goo.gl/E1mJHE
၂၅) Custom List in Excel
https://goo.gl/OuyNAe
၂၆) Transpose
https://goo.gl/PrXYn0
၂၇) Advanced Filter ကုိ အသုံးျပဳျပီး Unique Record အား ဆြဲထုတ္ျခင္း
https://goo.gl/rmGC0P
၂၈) Zawgyi Myanmar Font ႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ Comma ထည့္သြင္းေစရန္
https://goo.gl/FqKeM7
၂၉) Excel တြင္ Superscript , Subscript ေရးသားျခင္း
https://goo.gl/I9A1gd
၃၀) မိမိ ေဒတာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ Excel မွ အသံထြက္ဖတ္ေစဖုိ႕ (Speak out the Data) ( ျမန္မာဘာသာကုိ Speak out လုပ္ဖုိ႕ မပါေသးပါဘူး..။)
https://goo.gl/5bzpiL
၃၁) " Cell တစ္ကြက္ခ်င္းစီရွိ ေဒတာမ်ားအား Cell တစ္ကြက္ထဲတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္း "
https://goo.gl/90HKxs
၃၂) Excel Camera အား အသုံးျပဳျခင္း
https://goo.gl/rbbxAB
၃၃) ကိန္းဂဏန္းေတြကုိ Million အေနနဲ႕ ျမင္ရဖုိ႕
https://goo.gl/vdnRUo
၃၄) Custom Number Format အား ေလ့လာျခင္း
https://goo.gl/zKFvcY
၃၅) Excel Table ကုိ Gmail ထဲ တြင္ Table အျဖစ္ ထည့္သြင္း ပုိ႕နည္း
https://goo.gl/dzAEam
၃၆) Sheet 1 မွာ ရွိတဲ့ စာမ်က္နွာေတြကုိ ပရင့္ထုတ္ျပီး Sheet 2, Sheet 3 က စာမ်က္နွာေတြ ပရင့္ဆက္ထုတ္တဲ့အခါ Page Number အစဥ္လုိက္ ျဖစ္ေစရန္
https://goo.gl/DpGujS
၃၇ ) Microsoft Word တြင္ Dropdown List မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းနွင့္ DatePicker (Popup Calendar) ထည့္သြင္းျခင္း
https://goo.gl/KO2jU5
*************************************
အပုိင္း ( ၅)
▲ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ေစခ်င္သည့့္ ပုိ႕စ္မ်ား ▲
အားလုံးအတြက္ အသုံး၀င္မယ္ဆုိတာ ယုံၾကည္လုိ႕ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္..။
၁) Save မလုပ္မိေသာ ဖုိင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ဆယ္ယူျခင္း
https://goo.gl/YB0zLr
၂) Corrupted Excel File မွ ေဒတာမ်ားအား ဆယ္ယူျခင္း
https://goo.gl/SmfNdE
၃) Excel to PDF ( သုိ႕မဟုတ္) PDF to Excel အလြယ္တကူေျပာင္းလဲျခင္း
https://goo.gl/VbkSJL
၄) Word တြင္ Excel ကဲ့သုိ႕ တြက္ခ်က္မွဴ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
https://goo.gl/HXiZJW
၅) Meet Number to Word Add in
https://goo.gl/UE93UQ
၆) Pivot Table အား စတင္ အသုံးျပဳျခင္း
http://goo.gl/RfV53x
*************************************
အပုိင္း ( ၆)
▲ Chart and Graph ▲
1. Chart and Graph အမ်ိဴးအစားမ်ားနွင့္ အသုံး၀င္ပုံမ်ား
https://goo.gl/rmGC0P
2. Chart with 3 Axis (3 D Charts)
http://goo.gl/7FXQzJ
3. Waterfall Chart
Project တစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ အရွဴံးအျမတ္၊ အတက္အက်ကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႕ ေဖာ္ျပနုိင္ဖုိ႕ Waterfall Chart ကုိ အသုံးျပဳနုိ္င္ပါတယ္။
http://goo.gl/cySf4H
4. Left to Right Axis
http://goo.gl/dfQDsn
5. Combination two axis (Different Scale & Different Chart Style)
တန္ဖုိး အရမ္းကြာတဲ့ Data နွစ္ခုကုိ Chart တစ္ခုတည္းမွာ ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့အခါ ဒီနည္းကုိ အသုံးျပဳနုိင္ပါတယ္။
http://goo.gl/HyQlZd
6. Logarithm Axis Scale
ကုိယ့္ရဲ႕ ေဒတာေတြက တန္ဖုိးအၾကီးအေသးအရမ္းၾကီးကြာဟေနရင္ တန္ဖုိး နိမ့္တာေတြကုိ Chart မွာ ျမင္ေတြ႕ ရဖုိ႕ ခက္ပါတယ္။ အဲဒီအခက္အခက္ကုိ Logarithm Scale အသုံးျပဳျပီး ေျဖရွင္းနုိင္ပါတယ္။
http://goo.gl/tA7t9Q
7. Customizing Column Chart
http://goo.gl/aOopI2
8. Chats with Sub-Categories
http://goo.gl/l8GRTy
*****************************************************
အပုိင္း ( ၇)
▲ အျခား သိသည့္သည့္ ပုိ႕စ္မ်ား ▲
ေလ့လာသင့္သည့္ Excel Website မ်ား
http://goo.gl/JzHxYE
ဖုန္းတြင္ အသုံးျပဳနုိင္သည့္ Excel App မ်ား
http://goo.gl/vSzDHy
အေမးမ်ားဆုံး ေမးခြန္းမ်ား (FAQs)
http://goo.gl/H4y6oD
********************************************
ယခုတင္ေပးထားေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အခ်ိန္ရ ရသလို M.E.E.Tရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူျပီး PDFလုပ္၍ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္တင္ေပးပါမည္။
Credit to https://m.facebook.com/myanmarexcel/
‪#‎KoHtike‬(MITC)<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

2 comments:

Post a Comment