ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ MoU လုပ္သား ၁၃၉ ဦးေက်ာ္လမ္းေဘးေရာက္ေနျမန္မာ MoU လုပ္သား ၁၃၉ ဦးေက်ာ္လမ္းေဘးေရာက္ေနျပန္ျပီ။ လပ္ဘူရီဘန္ပံုျမိဳ႕နယ္လံုေမဂ်ီလတ္ၾကာဇံရံုက mou လုပ္သားေတြပါ။ 

က်ား ၉၀ ဦး မ ၄၉ ဦးပါ။

ျမန္မာျပည္ မြန္ဘီေအဂ်င္စီ ကတာဝန္ယူပို႔ေဆာင္ထားတဲ့အလုပ္သမားေတြျဖစ္ပါတယ္။
AAC အဖြဲ႕ကသြားေရာက္ေျဖရွင္းေပးေနပါတယ္။ထိုင္းစစ္တပ္နဲ႔ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားလည္း လာေရာက္
ေျဖရွင္းေပးေနပါတယ္။ 

လုပ္အားခ ၂ လစာမရတာနဲ႔အလုပ္ေန႔စဥ္မလုပ္ရတာေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြဟာမခံနိင္ေတာ့ပဲ အလုပ္ရံုမွ ထြက္လာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။


၂၃ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆ စေနေန႔
လပ္ဘူရီခရိုင္
လံုေမဂ်ီလတ္ၾကာဇံရံု

ျမန္မာသံရံုးအလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး
''AAC''မဟာမိတ္အဖြဲ႕ပံု- လမ္းေဘးမွာေရာက္ေနတဲ့အလုပ္သမားမ်ားပါ။


ျမန္မာသံရံုးအလုပ္သမားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး

''AAC''မဟာမိတ္အဖြဲ႕

0 comments:

Post a Comment