မယံုႏိုင္စရာေတြဖန္တီးျပႏိုင္တဲ႔ Reverse Movie FXApplication ေလးကေတာ့ Android ဖုန္းကိုအသံုးျပဳျပီး မယံုႏိုင္စရာေတြဖန္တီးျပႏိုင္ပါတယ္... 

ဘာေတြ ဘယ္လိုဖန္တီးႏိုင္သလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ေအာက္က Video ကို နမူနာအျဖစ္ၾကည့္လိုက္ပါခင္မ်ာ...


0 comments:

Post a Comment