USB Video Player – OTG Player

USB Video Player - OTG Player-1USB Video Player - OTG Player-2


 

ယေန႔ေခတ္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ပါဝင္လာေသာ Feature ထဲကမွ

OTG ဆိုေသာ ျပင္ပ External USB Stick ကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္လာၾကပါသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း.... လူေတာ္ေတာ္မ်ားမွာလည္း Movies မ်ားကို လည္း USB Stick ျဖင့္ ကူးယူျပီး

မိမိဖုန္းကေန တစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈႏိုင္လာၾကပါျပီ...။

ယၡဳေဆာ့ဖ္ဝဲေလးကေတာ့ မိတ္ေဆြတို႔ ဒီ App ေလးကို Download ခ်ျပီး Phone မွာ Install

လုပ္ျပီးဖြင့္လိုက္လွ်င္ အလိုအေလွ်က္ စက္ထဲမွာ ရွိေသာ Media File မ်ားအားလံုးကို ရွာေဖြျပီး

တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ေရးသားထားေသာ Software ေကာင္းေလးတစ္ခုလည္း

ျဖစ္တာမို႔ မည္သူမဆို Download ရယူျပီး အခမဲ့ စမ္းသပ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါျပီ...။

ယၡဳ App ေလးရဲ႔ Media Format မ်ားစြာကို ဖတ္ႏိုင္သည့္ Format မ်ားကိုသိခ်င္လွ်င္

ေအာက္မွာ ေပးထားပါတယ္...။


Support Formatted!

==============
 .3g2, .3gp, .3gp2, .3gpp, .amv, .asf, .avi, .divx, drc, .dv, .f4v, .flv, .gvi, .gxf, .iso, .m1v, .m2v, .m2t, .m2ts, .m4v, .mkv, .mov, .mp2, .mp2v, .mp4, .mp4v, .mpe, .mpeg, .mpeg1, .mpeg2, .mpeg4, .mpg, .mpv2, .mts, .mtv, .mxf, .mxg, .nsv, .nuv, .ogm, .ogv, .ogx, .ps, .rec, .rm, .rmvb, .tod, .ts, .tts, .vob, .vro, .webm, .wm, .wmv, .wtv, .xesc.
 


<==== ( ::::: DOWNLOAD ::::: ) ====>

 OR

<==== ( ::::: DOWNLOAD ::::: ) ====>


0 comments:

Post a Comment