ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ UWSA “၀” အဖဲြ႕ႏွင့္ (မိုင္း) အဖဲြ႕တုိ႔ေတြ႕ဆုံ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ UWSA “၀”အဖဲြ႕ႏွင့္(မိုင္း )အဖဲြ႕တုိ႔ေတြ႕ဆုံ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အထူးေဒသ(၂)မွ UWSA “၀”အဖဲြ႕ ဒုတိယ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူရိ ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အထူးေဒသ(၄)မွ NDAA (မိုင္းလား) အဖဲြ႕ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းလင္း ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕တုိ႔ ေတြ႔ဆုံကာ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိလိုစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ လက္ရွိဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ တုိင္းျပည္ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မႈရွိစြာ စိတ္တူကုိယ္တူျဖင့္ ညီအစ္ကိုလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မႈအေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးေၾကာင္းသိရသည္။

ဓာတ္ပုံ - ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ Facebook


ဧရာ၀တီ


0 comments:

Post a Comment