♪ “သတ္မွတ္ထားေသာ ဟြာေ၀းဟန္းဆက္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ေရႊဒဂၤါးကံစမ္းႏိုင္” ♫


ဟြာေ၀းမွထုတ္လုပ္ထားေသာ Huawei P9၊ P9lite၊ GR5 ၊ GR5 mini ဟန္းဆက္၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ကံစမ္းမဲကူပြန္ ရယူျဖည့္စြက္ၿပီး ေရႊဒဂၤါးျပားမ်ား ကံစမ္းရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။၂၀၁၆ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေအာက္တို ဘာလ ၂ ရက္ေန႔အထိေရႊဒဂၤါးျပား အခု (၁၀၀) ကံစမ္းမဲေဖာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး P9 ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ကူပြန္ ၂ ေစာင္၊ P9lite၊ GR5၊ GR5 mini ၀ယ္ ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ ကူပြန္ ၁ေစာင္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ Huawei အေရာင္း ဆိုင္မ်ား တြင္ သတ္မွတ္ဖုန္းမ်ားကို၀ယ္ယူၿပီး ကူပြန္မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ ကာ ကံစမ္းႏိုင္ပါသည္။ ကူပြန္ရရွိႏိုင္ေသာ Huawei ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားကို Huawei Mobile Myanmar Facebook Page တြင္ ႀကိဳတင္ေဖာ္ျပေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး ကံစမ္းမဲအတြက္အႀကံဳး၀င္ေသာၿမိဳ႕အသီးသီးမွဆိုင္မ်ားစာရင္းအား http:// bit.ly/2aI8Lcw တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ကံထူးသူ ၂၅ ဦးကို မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပထမအႀကိမ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ (၆-၈-၂၀၁၆ မွ ၂၁-၈-၂၀၁၆ အတြင္း ၀ယ္ယူသူမ်ား)၊ ဒုတိယအႀကိမ္- စက္တင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔(၂၂-၈-၂၀၁၆ မွ ၄-၉-၂၀၁၆ အတြင္း ၀ယ္ယူသူမ်ား)၊ တတိယအႀကိမ္- စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ (၅-၉-၂၀၁၆ မွ ၁၈-၉-၂၀၁၆ အတြင္း၀ယ္ယူသူမ်ား)၊ စတုတၳအႀကိမ္- ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ (၁၉-၉-၂၀၁၆ မွ ၂-၁၀-၂၀၁၆ အတြင္း၀ယ္ယူ သူမ်ား) စသျဖင့္ ေလးႀကိမ္တိုင္မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

ကံစမ္းမဲေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို Huawei Mobile Myanmar Facebook Page မွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကံထူးသူစာရင္းမ်ားကို လည္း ၎ေန႔တြင္ပင္ Huawei Mobile Myanmar Facebook Page ၌ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကံစမ္းမဲႏႈိက္မည့္ေနရာ- က်င္းပမည့္ ေနရာကို Huawei Mobile Myanmar Facebook Page မွ တစ္ပတ္ႀကိဳတင္ ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ကံထူးသူမ်ားမွ (၁၄)ရက္အတြင္း မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ တကြ ကံစမ္းမဲကူပြန္ျဖတ္ပိုင္းကို ယူေဆာင္ကာ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ထုတ္ယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာ-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ကံထူးသူအေနျဖင့္ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔ မတိုင္ခင္လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ထုတ္ယူေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိေသာ ကံထူးသူမ်ားကို ေနာင္လာမည့္ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းဟြာေ၀းမွ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားပါသည္။

ရဲလင္းလင္းသန္း
Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://www.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment