ဖုန္းတြက္ ေဖာင့္စတိုင္ လန္းလန္းေလး လိုခ်င္သူမ်ားအတြက္ Description of Love (iFont)၁။Love (iFont) ကို သြင္းပါ။
၂။ ဖုန္းရဲ႕ Setting ေအာက္က Display ေအာက္က
Font Style ထဲဝင္ၿပီး ခုနသြင္းခဲ့တဲ့Love (iFont) ကိုေရြးပါ။
၃။ လိုအပ္လွ်င္ သင့္ဖုန္းကို ပါဝါပိတ္ၿပီး ပါဝါျပန္ဖြင့္ပါ။
Note: This font app may work for other phone brands which support font style.
မွတ္ခ်က္။ Samsung မဟုတ္ေသာဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ားအတြက္လည္း အဆင္ေျပႏိုင္ ပါသည္။
Credit: ORG


Download Here 

0 comments:

Post a Comment