♪ “Developer Options အသံုးတြင္” ♫


Android ဖုန္းသံုးၿပီဟုဆိုလွ်င္မလြဲမေသြရင္ဆိုင္လာရေသာအရာႏွစ္ခုရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ unknown source ႏွင့္Developer option တို႔ျဖစ္သည္။ Android စနစ္ထဲသို႔မေတာ္တေရာ္ app မ်ား၀င္လာမည္ကို Google ကအလြန္စိုးရိမ္ သည္။ Play Store မွ app မဟုတ္လွ်င္စိတ္မခ်။ထို႔ေၾကာင့္ unknown source ကိုပိတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ဖုန္းကုမၸဏီမ်ား၊ Third party မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ၿပီး Play Store သို႔မတင္ေသာ app မ်ားလည္းရွိရာယင္းတို႔ကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ေနာက္ပိုင္းတြင္unknown source ကိုဖြင့္ေပးလာရပါသည္။ ဖုန္း၀ယ္ကာစတြင္unknown source ကိုဖြင့္ေပးမထား။ထို႔ေၾကာင့္Play store မွတိုက္႐ိုက္မယူေသာApkမ်ားကိုinstall လုပ္၍မရပါဟုခ်ည္းေျပာသည္။

Setting > Security > Unknown > source သို႔၀င္ၿပီးအမွန္ျခစ္ေပၚေအာင္ ေထာက္ေပးလိုက္မွ ျပင္ပ Apk မ်ားတင္၍ရပါသည္။unknown source ထက္စာ လွ်င္Developer Option ကပို၍လူသိနည္းသည္။ သူ႕ကိုမသိ၍ဘာမွမျဖစ္ျခင္း ကလည္း အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္မည္ဟုထင္သည္။

Android 4.4 ေလာက္ေရာက္ လာသည့္အခါ Developer Option ကိုအလြယ္တကူမျမင္ရေအာင္ ေဖ်ာက္ထား လိုက္ေသးသည္။ About phone ထဲ၀င္ၿပီးခုႏွစ္ခ်က္တိတိဖိပါမွ Developer option ေပၚလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဤ Option ကိုေဖ်ာက္ထားမွန္းမသိရ။ အံ့ၾသဖို႔ပင္ေကာင္းေသးေတာ့၏။ Developer Option ကအသံုးမ၀င္၍လား။ မဟုတ္ပါ။ အသံုး၀င္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္အမ်ားအျပားရွိပါသည္။သာမန္ အသံုးထက္ပိုေသာAdvance Option အမ်ားအျပားရွိသည္ဟုဆိုခ်င္ပါသည္။

ထိုOption မ်ားကိုထိထိမိမိအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ Developer Options menu ကိုဦးစြာ ဖြင့္ရပါလိမ့္မည္။ Developer option ကိုဖြင့္ဖို႔အတြက္စက္သြားပံု Setting icon ေလးကိုရွာၿပီးဖြင့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ေအာက္ဘက္သို ႔ဆင္းၿပီး About phone ကိုရွာပါ။ ၿပီးလွ်င္ကလစ္ႏွိပ္ၿပီးဖြင့္ပါ။ယင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ Build number ဟူေသာ ေနရာကိုရွာပါ။Build number အကြက္ေပၚတြင္လက္ျဖင့္ခုႏွစ္ခ်က္ တိတိဖိ လိုက္ပါ။Developer Options ကိုenable လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါ You are now a developer ဟူေသာစာသား ကို ျမင္ရပါမည္။


Setting > Systems ေအာက္တြင္Developer Option ကိုသီးျခားေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျမင္ေတြ႕လာရပါ မည္။Developer တစ္ေယာက္တစ္နည္းေျပာရလွ်င္Software ဖန္တီးရွင္ တစ္ေယာက္အေနျဖင့္Android OS ထဲမွာဘာေတြလုပ္ႏိုင္သနည္း။ပထမဆံုး လုပ္ႏိုင္ေသာအလုပ္မွာUSB debugging ျဖစ္သည္။Android ဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာ ျဖင့္ခ်ိတ္ၿပီးroot ေဖာက္မည္။ Custom ROM သြင္းမည္။Unlock လုပ္မည္။ADB Command သံုးမည္ဆိုလွ်င္ USB debugging ကိုမလြဲ မေသြဖြင့္ထားရပါလိမ့္မည္။

သို႔မွသာကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ခ်ိတ္ၿပီး Android ဖုန္းဆိုင္ ရာအလုပ္မ်ားလုပ္မည္ဆိုလွ်င္အဆင္ေျပစြာလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။USB debugging ဖြင့္လိုက္မွသာကြန္ပ်ဴတာႏွင ့္Android ဖုန္းပီျပင္စြာခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ မည္။ USB debugging ဖြင့္မထားဟုဆိုလွ်င္Android ဖုန္းကို Root ေဖာက္ေပး မည့္ King Root လိုSoftware အလုပ္လုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ Android ဖုန္း ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာၾကားတြင္ခ်ိတ္ဆက္မႈမပီျပင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ ပါသည္။

ဖုန္းႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာကိုUSB ႀကိဳးျဖင့္ခ်ိတ္ကာADB သံုးၿပီး Android Phone အတြက္ Local backup လုပ္မည္ဟုဆိုပါကDeveloper options ဖြင့္ထား မႈေၾကာင့္Password ဖန္တီးႏိုင္ပါမည္။မိမိ၏backup အားကာကြယ္ရန္ အတြက္Developer options ကိုသံုးၿပီးdesktop backup password ကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယင္းpassword ကမိမိ၏ backup အားencrypt လုပ္ၿပီးသိမ္းဆည္းေပးမည္ ၿဖစ္ ေသာေၾကာင့္အျခားသူမ်ားလြယ္ကူစြာဖြင့္လွစ္ ျခင္းမွကာကြယ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။


Developer Options ဖြင့္ထားျခင္း၏အျခား ေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုမွာ app တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔အကူးအေျပာင္းသို႔ မဟုတ္ Screen တစ္ခုမွတစ္ခုအကူးအေျပာင္းၾကားတြင္ရွိေသာanimation သို႔မဟုတ္ transition ကိုdisable လုပ္ၿပီးအလုပ္လုပ္ပံု ျမန္ဆန္သြက္လက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို animation သို႔မဟုတ္ transition ေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိၾကာသည္ကိုေတြ႕ဖူးၾကပါလိမ့္မည္။Windows animation scale option မွတစ္ဆင့္ယင္းanimation တို႔၏speed ကိုအေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းသို႔မဟုတ္လံုးလံုးလ်ားလ်ားdisable လုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

Animation၏speed အတိုးအဆုတ္ကိုလုပ္ႏိုင္မည္ကားမွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကဖုန္း၏ preformanceကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ Android version အေဟာင္းသံုးထားေသာဖုန္းတစ္လံုးမိမိလက္၀ယ္တြင္ ပိုင္ဆိုင္ထားပါကယင္းanimation တို႔ကိုdisable လုပ္ၿပီးဖုန္း၏ performance ႏွင့္ speed ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါသည္။ ဂိမ္းကစားသူတို႔အတြက္လည္းDeveloper Options ကအသံုးတည့္သည္။


ဂိမ္းကစားျခင္းကိုစြဲလန္းျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ၿပီး Android ဖုန္းအျမင့္ျဖင့္ဂိမ္းမ်ားကိုကစားေလ့ရွိသည္ဟုဆိုလွ်င္forced enable of MSAA Option ကိုေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖင့္3D ဂိမ္းမ်ားကိုပိုမိုျမန္ဆန္စြာကစား ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္MSAA Option ကိုenable လုပ္ျခင္းသည္disable လုပ္ထားျခင္းထက္စာလွ်င္ဘက္ထရီကိုပိုမိုျမန္ဆန္စြာအားကုန္ေစပါသည္။

Developer Optionကိုဖြင့္ထားလွ်င္ယင္းေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ Don't keep activities ဟူေသာေခါင္းစဥ္ကိုေရြးႏိုင္သည္။ ယင္း option ကို enable လုပ္ထား ပါကAndroid ဖုန္းထဲတြင္ မိမိလုပ္သမွ်အလုပ္တို႔သည္သက္ဆိုင္ရာ app ထဲမွ ထြက္လိုက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္းေပ်ာက္သြားပါမည္။ Cache ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ဘက္ထရီစားျခင္းသက္သာေစပါသည္။ Developer Options ကိုဖြင့္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ေနာက္ထပ္ရရွိမည့္အက်ဳိး ေက်းဇူး တစ္ရပ္မွာဖုန္းထဲရွိCPU ၏အသံုးအစြဲကိုသိႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔သိႏုိင္ရန္ Developer options ေအာက္ရွိShow CPU usage ကိုenable လုပ္ထားရပါမည္။ ထိုအခါမိမိမည္သည့္app ကိုသံုးေနသည္ျဖစ္ေစယင္း၏ အေပၚနားဆီ၌ CPU ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ information ကိုလာျပပါမည္။ အေၾကာင္းမသိေသာ app တစ္ခုအားinstall လုပ္၍သံုးလိုၿပီးယင္း၏အေျခ အေနကိုမ်က္စိေအာက္မွာထားၾကည့္လိုသည္ဟုဆိုလွ်င္အဆိုပါ Option ကို enable လုပ္ဖို႔လိုႏိုင္ပါသည္။


Developer Optionကိုဖြင့္ထားျခင္းေၾကာင့္GPS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလွည့္ဖ်ားႏိုင္ေသာMock Location Option ကိုသံုးႏိုင္ သည္။ယင္းOption ကိုenable လုပ္ထားမည္ဆိုလွ်င္Play store သို႔၀င္ခြင့္မရ ေသာေဒသမ်ားသည္အတုျပဳလုပ္ထားေသာ Location သံုးၿပီးPlay Store သို႔ ၀င္ႏိုင္သည္။Play Store မွapp မ်ားကိုသံုးႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Developer Options ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ Allow mock Location ကိုတစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ဖြင့္ေပးထားရပါမည္။

ယင္း Option ကိုenable လုပ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္မိမိ အမွန္တကယ္ရွိေသာေနရာကိုလွီးလြဲၿပီး အျခားေနရာတစ္ခုသို႔ေရာက္ေနသည္ဟု ထင္ေအာင္Android ဖုန္းအားလွည့္စားႏိုင္ပါသည္။Developer Option ေအာက္ရွိVerify apps ကိုenable လုပ္ထားျခင္းအားျဖင့္မိမိ၏ ဖုန္းအား ဒုကၡေပးမည့္app ၏ရန္မွအကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ယင္းSetting အား onထားမည္ဆိုပါကမိမိဖုန္းေပၚတြင္install လုပ္ေသာapp တို႔အားGoogle ကscan လုပ္ၿပီးယင္းတို႔အားinstall မလုပ္ရန္တားဆီးျခင္းသို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္ေသာအႏၲရာယ္အားသတိေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္အသံုးတည့္ေသာ Option တစ္ခုမွာStay awake ျဖစ္သည္။ Developer Options ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိယင္း option အားenable လုပ္ထား မည္ဆိုပါကဖုန္းအားသြင္းေနစဥ္တြင္Sleep mode ထဲသို႔၀င္မသြားေစရန္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ Developer option ေအာက္တြင္ အျခားေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ်က္မ်ားလည္းရွိပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္နားမလည္ဘဲ enable မလုပ္သင့္ပါ။ ဖုန္း၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုထိခိုက္ႏိုင္သည္။ အကယ္၍အမွား အယြင္းလုပ္မိမည္စိုးလွ်င္Developer option ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ဆလိုက္တံုး အားoff အေနအထားသို႔ပို႔ၿပီးပိတ္ထားႏိုင္ပါသည္။

ဧဧသက္(ျဖိဳးဓနဒစ္ဂ်စ္တယ္ဓာတ္ပံု)

Mobile Guide Journal (Every Monday)
https://web.facebook.com/officialmobileguidejournal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment