♪ " Pokémon GO ထက္ ပိုေကာင္းမယ့္ နည္းပညာသစ္ကို တီထြင္ေနတဲ့ အက္ဘီဒါဗစ္ " ♫


ေဆာင္းပါးရွင္ - မုိးမခ
ပကတိလို ထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ အပြားခတ္ထားတဲ့ Pokémon GO ဂိမ္းဟာ ေလာေလာဆယ္ မိုဘိုင္းဂိမ္းေတြထဲမွာေတာ့ လူစုလူေဝးနဲ႔ အလႈပ္ခတ္ဆံုးျဖစ္ေနတဲ့ ကမၻာေက်ာ္ဂိမ္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံေလာကႀကီးမွာ ေခတ္ေရွ႕ေျပးျဖစ္လာတဲ့ နည္းပညာသစ္တစ္ခု လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္ခ်ျပရာမွ ပကတိအေတြ႕အႀကံဳသစ္ေတြကို အနာဂတ္ ဂိမ္းေလာကသစ္တစ္ခုဖြင့္ႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနတဲ့သေဘာလို႔ ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ စိတ္ကူးသစ္နည္းပညာဟာ Pokémon GO ကဲ့သို႔ စိတ္ကူးသစ္ စ႐ိုက္လကၡဏာသက္ဝင္တဲ့ ဂိမ္းသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သလို ေလာကေျမျပင္မွာ ပကတိအားျဖင့္ တည္ရွိေနတဲ့ အရာဝတၳဳေတြကို ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်မလဲဆိုတဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ပိုမိုအေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ အေထာက္အကူျပဳဖြယ္ရာ ရွိပါတယ္။

စိတ္ကူးသစ္ နည္းပညာဆိုတဲ့သေဘာက ဗီဒီယို႐ိုက္ကြင္းထဲမွာ အျပန္အလွန္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ေရြ႕လ်ားေနတဲ့ စြမ္းရည္တစ္ခုကို အသံုးျပဳၿပီး ပင္ကုိယ္သဘာဝအတုိင္းရွိေနတဲ့ အရာဝတၳဳေတြကို ဗီဒီယုိရဲ႕ လ်င္ျမန္စြာ လႈပ္ရွားမႈကိုအေျခခံတဲ့ ဖန္တီးမႈကို တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ျပသတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးဖက္ျမင္႐ုပ္လံုးၾကြ ဖန္တီးထားတဲ့အရာဝတၳဳေတြဟာ အမွန္တကယ္အလား ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစေအာင္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိး ျဖည့္စြက္ဖန္တီးထားေသာ ဂိမ္းေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဂိမ္းေတြထဲမွာ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့ ျပင္ပေလာကမွာ တကယ္ရွိေနတဲ့ တံတားႀကီးေတြ၊ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြဟာ ဒီလိုျဖည့္စြက္ဖန္တီးမႈ နည္းပညာအရ ၿပိဳက်ပ်က္စီးျခင္းကို မ်က္ျမင္အားျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုသေဘာတရားမ်ဳိးကို အေျခခံတဲ့ Pokémon GO ဂိမ္းဟာ အျပင္ေလာကမွာရွိေနတဲ့ နဂိုပကတိ အရာဝတၳဳေတြနဲ႔ ဂိမ္းရဲ႕ဇာတ္ေကာင္မ်ားကုိ ေရာေႏွာေမႊေႏွာက္ ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာတဲ့ ဒီဂိမ္းသစ္ရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံတဲ့ ဖန္တီးမႈအသစ္မ်ားဟာ ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ ႐ုပ္သံဖန္သားျပင္ေတြေပၚကို ေရာက္ရွိလာဖြယ္ရာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဂိမ္းသစ္ကေလးရဲ႕သက္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ နည္းပညာသစ္ဟာ ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး ဂိမ္းေလာကကို ဖမ္းစားထားဦးမွာ ျဖစ္သလုိ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔႐ုပ္သံေလာကကုိပါ ခုန္လႊားကူးစက္လာႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ သံုးဖက္ျမင္႐ုပ္လံုးၾကြ ဂိမ္းဇာတ္ေကာင္ေတြဟာ လူသားေတြရဲ႕ မ်က္ျမင္ဝန္းက်င္အႏွံ႔မွာ ျပန္႔ပြားလႈပ္ရွားေနတာကုိ ေတြ႕ျမင္ေနရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံုးဖက္ျမင္႐ုပ္လံုးၾကြ သြင္ျပင္လကၡဏာရွိတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေတြ လႈပ္ရွားမႈေတြကို သ႐ုပ္ေဖာ္ဖန္တီးရတာဟာ တကယ္ေတာ့ စရိတ္စက အလြန္မ်ားျပားတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလံုးေသာအရာဝတၳဳမွန္သမွ်ကုိ အကုန္အက်မ်ားစြာျဖင့္ ဖန္တီးရတာျဖစ္ေၾကာင္း တီထြင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားက ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သြက္လက္ျမန္ဆန္တဲ့ ေရြ႕လ်ားမႈစနစ္ဟာဗီဒီယုိဂိမ္းမ်ားရဲ႕လုိအပ္ခ်က္တစ္ခုကို ေပါင္းကူးဆက္စပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဘီဒါဗစ္က ေျပာဆုိပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာတကၠသိုလ္က ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ေရြ႕လ်ားမႈဆုိင္ရာ နည္းပညာကို ရွာေဖြခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ အက္ဘီဒါဗစ္က သူ႔အေနနဲ႔ ဒီနည္းပညာကုိ စတင္စမ္းသပ္ရွာေဖြရာမွာ နည္းပညာရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္ပင္ ေကာင္းမြန္ေနတာကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက္ဘီဒါဗစ္ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္အရ ကင္မရာကိုအသံုးျပဳၿပီး နည္းပညာသစ္ရဲ႕ သေဘာသဘာဝကုိ အေသးစိတ္ေလ့လာတဲ့အခါ အရာဝတၳဳတစ္ခုရဲ႕ သာမန္မ်က္စိနဲ႔ မေတြ႕ျမင္ႏုိင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ အမွန္အားျဖင့္ အရာဝတၳဳေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ပင္ကိုယ္အေနအထားအရ အၿမဲတမ္းလုိလုိပင္ လႈပ္ရွားမႈရွိေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ရသလဲဆုိရင္ အလံုပိတ္ထားေသာ အခန္းတြင္းမွာပင္ သဘာဝေလဟာ ရွိေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရာဝတၳဳတစ္ခုဟာ သူ႔ရဲ႕ပင္ကုိယ္သဘာဝအရ လႈပ္ရွားႏုိင္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ဤအခ်က္မွာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအတြက္ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕က်က် တုံ႔ျပန္ႏုိင္တဲ့ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးေက်းဇူးျပဳမႈကုိ ရရွိေၾကာင္း၊ အရာဝတၳဳအားလံုးလိုလိုပင္ သူတို႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္သြင္ျပင္လကၡဏမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိဘဲ လႈပ္ခါေရြ႕လ်ားမႈျပဳႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားရွိေနေၾကာင္း အက္ဒါဗစ္က အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက္ဘီဒါဗစ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ေရြ႕လ်ားမႈထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း နည္းပညာကုိ အရာဝတၳဳအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔လည္း စမ္းသပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အရာဝတၳဳေတြဟာ လုိသလုိေရြ႕လ်ားႏိုင္ေအာင္ သူ႔ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာေမာက္စ္ကေနၿပီး ကလစ္အနည္းငယ္ကုိ အသံုးခ်ကာ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ အက္ဘီဒါဗစ္ဟာ စိတ္ညိႇဳ႕ပညာတစ္မ်ဳိးလုိ႔လည္း ဆိုႏိုင္တဲ့ Telekine Tically Control နည္းပညာနဲ႔ သစ္ရြက္ကေလးေတြ လႈပ္ရွားသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ျပသႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗီဒီယုိျပကြက္ထဲမွာ အရာဝတၳဳတစ္ခုရဲ႕ လႈပ္ခါေနမႈဟာ အခ်ိန္ ၅ စကၠန္႔ေလာက္ ၾကာလာရင္ ဒီအရာဝတၳဳကုိ ပကတိအတိုင္း လႈပ္ရွားလာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈျပဳႏိုင္တယ္လုိ႔လည္း အက္ဘီဒါဗစ္က ဆုိခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီလုိဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ အခ်ိန္နဲ႔ အရာဝတၳဳပစၥည္းရဲ႕ အရြယ္အစားအျပင္ သူ႔ရဲ႕တုန္ခါမႈ ဦးတည္ရာဘက္ကို သိရွိထားဖုိ႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အက္ဘီဒါဗစ္က ေျပာဆုိပါတယ္။

တခ်ဳိ႕ေသာ အရာဝတၳဳပစၥည္းေတြဟာ သဘာဝတုန္ခါ လႈပ္ရွားမႈ ရွိၾကေသာ္လည္း လံုေလာက္တဲ့ အေျခအေနကုိ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း၊ သဘာဝတုန္ခါႏႈန္းဟာ အရာဝတၳဳပစၥည္းနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ကံေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ အရာဝတၳဳတစ္ခုအား ႐ိုက္ခ်က္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ထိခတ္လိုက္တဲ့အခါ ႐ုတ္တရက္ တုံ႔ျပန္လိုက္တဲ့ တုန္ခါလႈပ္ရွားမႈဟာ အရာဝတၳဳတစ္ခုလံုးကို စီးဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတဲ့အတြက္ အဲဒီအရာဝတၳဳဟာ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလိုပဲ လႈပ္ရွားတုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိတာကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း အက္ဘီဒါဗစ္က အေသးစိတ္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

ယခုေတြ႕ရွိတဲ့ နည္းပညာသစ္ဟာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေတြမွာ ပိုၿပီးအသံုးတည့္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္းလည္း အက္ဘီဒါဗစ္က ေျပာဆုိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယခုထြက္ေပၚလာတဲ့ Pokémon GO လုိ ဂိမ္းေတြဟာ လူေတြကုိ အလြန္္ပင္ဆြဲေဆာင္မႈေပးႏုိင္မယ့္ Interactne Dynamic နည္းပညာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက္ဘီဒါဗစ္ရဲ႕နည္းပညာဟာ အလြန္အသံုးဝင္လွၿပီး ေရြ႕လ်ားႏႈန္းျမန္ဆန္တဲ့ အရာဝတၳဳေတြရဲ႕စြမ္းအားကို အနည္းငယ္ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး လိမၼာပါးနပ္စြာ အသံုးခ်သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအသံုးခ်ရာမွာ အရာဝတၳဳေတြကို ကြန္ပ်ဴတာဂရပ္ဖစ္နည္းကုိအသံုးျပဳၿပီး သံုးဖက္ျမင္႐ုပ္လံုးၾကြ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ၿပီး အျပန္အလွန္ ခံစားတုံ႔ျပန္ႏိုင္တဲ့ ဇာတ္ေကာင္ေလးေတြကုိ ဖန္ဆင္းထုတ္လုပ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ Pokémon GO ရဲ႕ သတၱဝါေလးေတြကို ဒီလိုနည္းပညာနဲ႔ ဖန္တီးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဇာတ္ေကာင္ေလးေတြကို တစ္ေနရာတည္းမွာ မထားဘဲ GPS နဲ႔ ခ်ိ္တ္ဆက္ၿပီး ေနရာအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္းျဖင့္ VR နည္းပညာလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ နည္းပညာေတြ ေပါင္းစည္းဆက္စပ္ေပးရတဲ့အတြက္ နည္းနည္းေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြရွိေၾကာင္း ကာလီဖိုးနီးယား စတင္းဖုိ႔တကၠသိုလ္မွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ဂ်မ္းစ္က ေျပာဆုိသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အျပန္အလွန္ ျမန္ဆန္သြက္လက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈ နည္းပညာဟာ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း အသံုးဝင္တဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႀကီးမားတဲ့ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြ၊ တံတားႀကီးေတြ တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ေျမငလ်င္လႈပ္ရွားမႈ၊ ေလျပင္းတိုက္ခိုက္မႈဒဏ္ေတြကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိမရွိ ဒီနည္းပညာနဲ႔ စမ္းသပ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနည္းပညာသစ္မေပၚခင္မွာ မူလအသံုးျပဳေနတဲ့ ကင္မရာေတြဟာ အရာဝတၳဳေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ဒီလုိျဖစ္ရျခင္းဟာ ကင္မရာနဲ႔ လုိက္လံ႐ိုက္ကူးရတဲ့ ပံုရိပ္ေတြဟာ ကင္မရာ လႈပ္ရွားေနတာနဲ႔အမွ် ပံုရိပ္မ်ားကလည္း လုိက္ပါလႈပ္ရွားေနတဲ့အတြက္ ထိန္းသိမ္းရခက္ခဲေၾကာင္း၊ နည္းပညာေဟာင္းအရ ကင္မရာကို ပံုေသထား႐ိုက္ကူးရေၾကာင္း၊ ယခုနည္းပညာသစ္အရ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အက္ဘီဒါဗစ္က ရွင္းလင္းေျပာဆုိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက္ဘီဒါဗစ္ရဲ႕ေျပာဆုိခ်က္အရ လာမယ့္အနာဂတ္ကာလမွာ Pokémon GO ရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္ေကာင္ေလးမ်ားသာမက ျပင္ပေလာကမွာရွိေနတဲ့ ပကတိအရာဝတၳဳေတြ၊ သက္ရွိပုဂၢိဳလ္သတၱဝါေတြကုိပါ Pokémon GO ရဲ႕ ဇာတ္ေကာင္ေလးမ်ားလို လုိသလို လႈပ္ရွားလို႔ရတဲ့အရာဝတၳဳမ်ား၊ ဇာတ္ေကာင္မ်ားျဖစ္လာေရးအတြက္ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္ေအာင္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Pokémon GO ရဲ႕ နည္းပညာဖန္တီးရွင္ အက္ဘီဒါဗစ္ဟာ နည္းပညာသစ္ေတြရွိ ေဖာ္ထုတ္မႈအတြက္ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျပဳစုေနၿပီး ဒီစာတမ္းတင္သြင္းၿပီးခ်ိန္မွာ မက္ဆာခ်ဴးဆက္နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ကို တက္ေရာက္လက္ခံရယူဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါေၾကာင္း ... ။

NetGuide Journal (Every Wednesday)
https://www.facebook.com/officialnetguidejournal

<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

1 comments:

Still not playing Pokemon Go? Download It Now (Built for Android or iOS)

Post a Comment