♪ Samsung မွ ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္ဖုန္းသစ္ Galaxy Note 7 အား စတင္မိတ္ဆက္ျပသ ♫

Galaxy Note7


Galaxy Note7 သည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ ေစရုံသာမက ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ S Pen စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထား

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ – ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္၊ ၂၁၀၆ – Samsung Electronics Co., Ltd မွ မ်က္ႏွာျပင္ႀကီး စမတ္ဖုန္းမ်ားအတြက္ စံႏွဳန္းသစ္မ်ား အား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ ကုမၸဏီ၏ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္သြား၍ Galaxy Note 7အား မိတ္ဆက္ျပသျခင္းျဖင့္ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္အား ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားေသာ ေသသပ္လွပေသာ လက္မႈပညာ၊ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထူးျခားဆန္းသစ္၍ အခ်ိဳးညီ၍လွပေျပျပစ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေကြးဒီဇိုင္း တို႔ႏွင့္အတူ Galaxy Note 7 တြင္
  • ေရစိုခံသည့္ ကိုယ္ထည္ ႏွင့္ S Pen (IP68)
  • အသစ္တီထြင္ဖန္တီးထားေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ scan ဖတ္၍ ဖုန္းေလာ့ခ္ဖြင့္ႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သစ္ ႏွင့္အတူ Samsung Knox ႏွင့္ေပါင္းစပ္ထားေသာ အဆင့္ျမင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္
  • စြဲမက္နစ္ေျမာဖြယ္ရာ HDR video ၾကည့္ရႈထုတ္လႊင့္မႈ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တို႔အား အထူးထည့္သြင္းဖန္တီးထားသည္။
“Galaxy Note 7 ကို ကုန္ထုတ္စြမ္းအား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္လံုျခံဳေရးစနစ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားပါတယ္။ အားေကာင္းတဲ့ေဂဟစနစ္ကို အားျဖည့္ရင္း လူေနမႈဘဝမွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အရာေတြကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သူေတြအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး ထုတ္ကုန္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Samsung Electronics ၏ President of Mobile Communications Business DJ Koh မွေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဘဝရဲ႕ ေရြ႕လ်ားမႈေတြဆိုတာ ထင္ထားတာထက္ ပိုျမန္တာျဖစ္တဲ႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း Galaxy Note7 ကို သံုးစြဲသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ေနရာမေရြး၊ အခ်ိန္မေရြး ပိုမိုလြယ္ကူစြာၿပီးေျမာက္ႏိုင္ေစရန္အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္အတူ ေရြ႕လ်ားဖို႔အတြက္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု DJ Koh မွ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုုိ လူေနမႈဘဝတြင္ လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုုိင္ေသာ Galaxy Note 7 S Pen
အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ Galaxy Note 7 S Pen သည္ စာေရးကိရိယာတစ္ခုုထက္ သာလြန္သည့္ သံုးစဲြသူမ်ား၏ အလုပ္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ႏွင့္ တိက်ေသခ်ာစြာ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ Screen Off (memo) သုုံးၿပီး ဖုန္းေလာခ္ဖြင့္စရာမလိုဘဲ ရုုိးရွင္းစြာ (memo) ကုုိ Always On Display ျပဳလုုပ္ထားျခင္းျဖင့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုုိ ၪာဏ္ကြန္႔ျမဴးခ်ိန္မွာပင္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုုိင္ပါသည္။ S Pen သည္ သံုးစြဲသူမ်ားအား Smart Select ျဖင့္ GIF animations မ်ားကုုိ လြယ္ကူစြာ ဖန္တီးမွ်ေ၀ႏုုိင္ၿပီး Magnify ႏွင့္ Translate အပါအ၀င္ Air Command လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ အသစ္မ်ားအား ရုုိးရွင္းစြာ လႈပ္ရွားျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ခ်ဲ႔ျခင္း၊ ဘာသာစကားေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကုုိ ပုုိမုုိလြယ္ကူေစပါသည္။
ယခုအခါ မ်က္စိတစ္မိွိတ္အတြင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ျမင့္လံုျခံဳေရးစနစ္
Samsung မွ သံုးစြဲသူမ်ား၏ ဖုန္းအတြင္းရွိကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားအား လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ကာကြယ္ထားႏိုင္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ပလက္ေဖာင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Samsung Knox ႏွင့္ တြဲဖက္၍ Galaxy Note 7 သည္ အဆင္ျမင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္ ႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္အခ်က္အလက္မ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ လက္ေဗြရာစနစ္ ႏွင့္ မ်က္လံုး scan စနစ္ နည္းပညာသစ္မ်ား အား ပံ့ပိုးေပးထားသည္။
အေကာင္းဆုုံးေသာ In-Class ေဖ်ာ္ေျဖမႈ
ဖုန္းဆိုသည္မွာ သံုုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ အေရးအပါဆံုုးေသာ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုုပင္ ျဖစ္သည္။ Galaxy Note 7 တြင္ ၾကည္လင္ျပတ္သား၍ စြဲမက္နစ္ေမ်ာဖြယ္ရာရုပ္ပံုမ်ားကို  ၅.၇ လက္မရွိ ေသသပ္လွပေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေကြး QHD Super AMOLED မ်က္ႏွာျပင္ရွိ စမတ္ဖုန္းေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ေစရန္ ဖန္တီးထားသည္။ ရုုပ္ရွင္ဖန္တီးသူမွ ေပးစြမ္းခ်င္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳအား အသံုုးျပဳသူမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္ ေတာက္ပေသာ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ပိုမုုိနက္ရႈိင္းေသာ အနက္ေရာင္ အသားေပးထားသည့္ ရုုပ္ရွင္ရုုံအဆင့္မီ HDR ဗီဒီယုုိအား တုုိက္ရုုိက္ၾကည့္ရႈႏုုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဂလက္ဆီ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖင့္ အသစ္တစ္ဖန္မြမ္းမံအဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ လက္ရာ
Samsung မွ Galaxy Note7 ႏွင့္အတူ စက္မႈပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ဒီဇိုင္း မွ တစ္ဆင့္ အေကာင္းဆံုးေသာသံုးစြဲမႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ ဆက္လက္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အနားေစာင္း ၊ မ်က္ႏွာျပင္ ႏွင့္ ထုတ္ကုန္၏ ဒီဇိုင္းအေသးစိပ္အား အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာ ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ရုံသာမက လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ ျမဲျမံစြာကိုင္တြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ နဂိုမူလအတိုင္း ၾကာရွည္ခံေသာ Corning® Gorilla® Glass 5 အားအသံုးျပဳထားျခင္းႏွင့္အတူ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားသည္။ Galaxy Note7 သည္ၾကီးမားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ရွိေသာ္လည္း အေရွ႕မွအေနာက္သို႔ အခ်ိဳးက်စြာ ေကြးသြားသည့္ အစြန္းႏွစ္ဖက္ေၾကာင့့္ ဟန္ခ်က္ညီ၍ ေပါ့ပါးၿပီး သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Galaxy Series မ်ားမွအထက္တန္းက်သည့္ ခံစားမႈအား ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ Galaxy Note7 မွ မ်က္ႏွာျပင္ေကြး၏  စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ Edge Panel မွတစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ခ်က္ ႏွိပ္ရုံျဖင့္ အက္ပလီေကးရွင္း၊ သတင္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဖုန္းတြင္းမွတ္ဥာဏ္ 64 GB ပါဝင္သည့္အျပင္ Galaxy Note 7 သည္ microSD ကဒ္ အသံုးျပဳ၍ 256GB အထိ ထပ္မံတိုးျမွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ Galaxy Note7 တြင္ 3,500mAh ဘက္ထရီ၊ Smart Manager မွ တစ္ဆင့္ ဘက္ထရီအား လြယ္ကူစြာထိန္းခ်ဳပ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ UX ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ အားသြင္းႏိုင္မည့္ USB-C port အသစ္ပါ၀င္သည္။ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းကိရိယာ အထူးသျဖင့္ Samsung ၏ လ်င္ျမန္ေသာ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းကိရိမ်ားအား ေတြ႔သည့္အခါတိုင္း Galaxy Note 7 အား အလြယ္တကူ အားသြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ခ်ိတ္ဆက္မႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ား ၏ မိုဘိုင္းဖုန္းေဂဟစနစ္အား ဖန္တီးျခင္း                                                                         
Galaxy Note7 သည္ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုး ထက္ပိုမုိသာလြန္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားရွိသည့္အျပင္ Samsung  ထုတ္ကုန္မ်ား ၏ ေဂဟစနစ္ ၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၏ ခ်ိတ္ဆက္ရာေနရာတစ္ခု လည္းျဖစ္သည္။  S Health 5.0 မွ တစ္ဆင့္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ Gear Fit2 ႏွင့္ Gear IconX မ်ားကို အသံုးျပဳေစႏိုင္ျပီး ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္လက္လႈပ္႐ွားမႈ မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ႀကိဳတင္မွာယူစနစ္
Samsung Myanmar သည္ KBZ Bank ႏွင့္လည္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Samsung Galaxy Note 7 အား အတိုးႏႈန္းမဲ့ ၆ လအရစ္က် စနစ္ျဖင့္လည္း ၾကိဳတင္မွာယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကိဳတင္မွာယူႏိုင္သည့္ကာလမွာ ရက္ ေန႔မွစ၍ ပစၥည္းလက္က်န္အေရအတြက္ ရွိသည့္ေန႔အထိသာျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္မွာယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကေမာၻဇဘဏ္မ်ားတြင္ ႏွစ္သက္ရာ saving account (စုေငြစာရင္း) ဖြင့္၍ က်ပ္ ၉၂၀၀၀၀ စုေငြသြင္းကာ ၆ လအရစ္က် ျဖင့္ အတိုးႏႈန္းမဲ့ (0% Interest Rate) ျဖင့္ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ယခုၾကိဳတင္မွာယူအရစ္က်စနစ္ ျဖင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားသည္ Galaxy Note 7 အား စတင္ေရာင္းခ်သည့္ေန႔တြင္ ေပးအပ္မည့္ က်ပ္ရွစ္ေသာင္း တန္ဖိုးရွိ အပိုေဆာင္းလက္ေဆာင္မ်ား (Original S-View Standing Cover ႏွင့္ C-Type travel adapter) ကိုလည္း (ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မွအပ) ခံစားခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္မွာယူစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းအေရအတြက္အား ကန္႔သတ္ထားသည္။
Samsung Galaxy Note7 Product Specifications
  Galaxy Note7
OS Android 6.0.1 (Marshmallow)
Network LTE Cat.12 / LTE Cat.10 / LTE Cat.9  *May differ by markets and mobile operators*
Dimension 153.5 x 73.9 x 7.9mm, 169g
AP Octa core (2.3GHz Quad + 1.6GHz Quad), 64 bit, 14 nm process
Memory 4GB RAM (LPDDR4), 64GB (UFS 2.0)
Display 5.7” Quad HD Dual edge Super AMOLED 2560 x 1440 (518ppi)
Camera Rear: Dual Pixel 12MP OIS (F1.7), Front: 5MP (F1.7)
Battery 3,500 mAh, Fast Charging on wired and wireless Wireless Charging compatible with WPC and PMA
Payment NFC, MST
Connectivity Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MIMO(2×2) 620Mbps, Bluetooth® v 4.2 LE, ANT+, USB Type-C, NFC,
Location (GPS, Glonass, Beidou)
Sensors Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, HR Sensor, Iris Sensor, Proximity Sensor, RGB Light Sensor
Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI , FLV, MKV, WEBM


Gear VR for Galaxy Note7
Dimension 207.8(W) x 122.5(L) x 98.6(H)mm
Weight 345g (312g without Front Cover)
FOV *Field of View 101° Field of View
Sensor Accelerometer, Gyrometer, Proximity
Color Blue Black
Compatibility USB Type-C and Micro USB port connection to the Galaxy Note7, S7, S7 edge, Note5, S6, S6 edge, S6 edge+

Credit to ==> Myanmar Digital Life Journal


<<<
ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ခဲ့ေပးေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုတစ္ဖက္တစ္လမ္းကကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
>>>
 

www.pyaephyo.com

0 comments:

Post a Comment