ဖုန္းေခၚတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္လာတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ Themes ကို အမိုက္စားေလ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ Android Application


ဖုန္းေခၚတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ျဖစ္ ဝင္လာတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္ Themes ကို အမိုက္စားေလ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ Android Application ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာ္ဒါတို႔အတြက္ ေအာက္မွာ ပံုေတြျပထားပါတယ္ ။ဒီလို ပုံစံမ်ိဳးေလး ဖုန္းcaller လုပ္ခ်င္ႀကလားေဘာ္ေဘာ္ ဒီမွာယူထားလိုက္ေနာ္
လန္းခ်င္ရင္ေပါ့။ ေဒါင္းသြားပါဗ်ာ...။

0 comments:

Post a Comment